fbpx

Novosti

REALIZOVANE EDUKACIJE U FEBRUARU I MARTU 2021. godine
USPJEŠNO REALIZOVANA RADIONICA “JAČANJE TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA“
REALIZOVANE EDUKACIJE U NOVEMBRU 2020. godine
REALIZOVANE EDUKACIJE U OKTOBRU 2020. godine
REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENI PRISTUP U RADU SA KLIJENTIMA
REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE
REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE &  UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM