2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.
Previous
Next

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Broj učesnika na edukacijama i seminarima je ograničen!

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije.

3.2. SLIKA Mozak

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

sadrzaj

MAPE POSLOVNIH PROCESA I REGISTAR RIZIKA U PIFC APLIKACIJI

PRIMJERI DOBRE I LOŠE PRAKSE UVOĐENJA FUK

IZVJEŠTAJI IZ OBLASTI FUK U PIFC APLIKACIJI

J U N I

Kventum_logo_bijeli

PRIMJENA DOBRE PRAKSE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

ZELENE JAVNE NABAVKE – PRAKTIČNA PRIMJENA KRITERIJUMA

STRES MENADŽMENT – ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

lokacija

Zlatibor

07. – 09.06.2023.

Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o edukaciji,
a na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA.

Broj učesnika ograničen !

sat

Prijave traju do 02.06.2023.

Kventum_logo_bijeli

KLJUČNE INTERPERSONALNE VJEŠTINE I ULOGA MOTIVACIJE U MODERNOM RADNOM OKRUŽENJU

INTERAKTIVNI SEMINAR

SAVREMENE VJEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

EMPATIJA I RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

lokacija

Baška Voda

14. – 16.06.2023.

Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o edukaciji,
a na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA.

tag_icon

Odobravamo popuste do 02.06.2023.

Broj učesnika ograničen !

sat

Prijave traju do 07.06.2023.

Kventum_logo_bijeli

PISARNICA – FINANSIJE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

EVIDENCIJE U KANCELARIJSKOM I FINANSIJSKOM POSLOVANJU

OSNOVNI I NAPREDNI ALATI

PROPISI – ODGOVORNOST

PROBLEMI – PRAKTIČNA RJEŠENJA

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

lokacija

Neum

21. – 23.06.2023.

Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o edukaciji,
a na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA.

tag_icon

Odobravamo popuste do 09.06.2023.

Broj učesnika ograničen !

sat

Prijave traju do 14.06.2023.

POSLJEDNJE EDUKACIJE PRIJE LJETNE PAUZE

J U L I

Kventum_logo_bijeli

NOVI PROPISI O JAVNIM NABAVKAMA - PRAKTIČNE STRATEGIJE ZA USPJEŠNU PRIMJENU

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

NOVA RJEŠENJA ZA AKTUELNE IZAZOVE U IMPLEMENTACIJI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: TRETIRANJE NOVONASTALIH SITUACIJA

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE: PRIMJENA NOVIH PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

PROBLEMI PRAVNE ZAŠTITE I POSTUPANJE URŽ BIH I SUDA BIH

SAVJETOVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA U PROVOĐENJU POSTUPKA NABAVKE

PRAVILNA PRIMJENA ODREDBI ZIDZJN

lokacija

Baška Voda

05. – 07.07.2023.

Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o edukaciji,
a na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA.

tag_icon

Odobravamo popuste do 20.06.2023.

Broj učesnika ograničen !

sat

Prijave traju do 27.06.2023.

Kventum_logo_bijeli

RAZVOJ EFIKASNOG TIMSKOG RADA KROZ SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE I PERCEPCIJU

RADIONICA

ORGANIZACIJSKO UČENJE

 USPJEŠNA KOMUNIKACIJA

 KONFLIKT MENADŽMENT

lokacija

Zlatibor

12. – 14.07.2023.

Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o edukaciji,
a na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA.

tag_icon

Odobravamo popuste do 30.06.2023.

Broj učesnika ograničen - 15 !

sat

Prijave traju do 05.07.2023.

Kventum_logo_bijeli

Podijeli članak

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

prospekt

PDF PROSPEKT možete preuzeti za svaku edukaciju preko označenog linka/slike

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE

Klikom na označenu sliku/link otvara se članak edukacije sa svim potrebnim informacijama, a na dnu svakog članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

UVIJEK POSTOJE RJEŠENJA KOJA SU BOLJA OD SADAŠNJIH!

USLUGE EDUKACIJE

Klikom na sliku (link) možete saznati više o našim uslugama edukacije

REFERENCE

Klikom na sliku (link) možete pogledati spisak ostalih KVENTUM referenci

Nadamo se da ćete uz naše edukacije usavršiti svoja znanja i biti spremni naučeno primijeniti na radnom mjestu i u životu.

Zapamtite da je edukacija glavni pokretač promjena u svijetu, zbog toga učite svaki dan i budite promjena koju želite.

Ono što mislimo ili u šta vjerujemo ne izaziva nikakve posljedice.

Jedine posljedice proističu iz onoga šta uradimo.

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

Kventum_logo_bijeli

Vaš KVENTUM tim