2.1. K Logo_v

O NAMA

KVENTUM d.o.o. je poslovno-edukativni centar za razvoj savremenih poslovnih i kompetencija zaposlenika, koji žele unaprijediti svoju profesionalnu karijeru, poslovne i lične vještine sa ciljem poboljšanja rezultata rada i efikasnijeg snalaženja u savremenom radnom okruženju.

Dobrodošli u svijet KVENTUM edukacija, gdje KVALITET susreće INOVACIJU!

Osnažujemo pojedince i organizacije kroz visoko kvalitetne edukativne programe prilagođene savremenim zahtjevima tržišta. Sa stručnim predavačima i naprednim metodama učenja, naši programi omogućavaju profesionalni razvoj i unapređenje vještina u različitim područjima. 

Budite korak ispred konkurencije uz KVENTUM edukacije i ostvarite svoje ciljeve sa sigurnošću i samopouzdanjem. Aktivno pratimo promjene i razvoj tržišta, primjenjujemo aktuelni metodološki pristup podučavanja i međunarodne standarde kvaliteta. Uvažavamo svakog pojedinca i/ili organizaciju i njihovu različitost i maksimalno se prilagođavamo potrebama naših učesnika. Naši konsultanti sa znanjima iz različitih oblasti poslovanja nude klijentima rješenja kako da razviju poslovne procese, poboljšaju organizacionu strukturu, povećaju uspješnost poslovanja i konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu. 

Kroz naš način rada omogućavamo učesnicima da realizuju svoje potencijale, žive zdrav, intelektualno stimulativan i emocionalno ispunjen život, što se odražava na svaku sferu kvaliteta njihovog djelovanja na radnom mjestu.

Kontinuirane KVENTUM edukacije i investiranje u profesionalni razvoj zaposlenih predstavlja savremeni način unapređenja poslovanja i ostvarivanja konkurentne prednosti. Naše usluge su kreirane na osnovu specifičnih potreba klijenata i predstavljaju kombinaciju različitih znanja, vještina i iskustava našeg tima. Važno je napomenuti da prije svake organizovane obuke članovi našeg tima prave detaljnu analizu učesnika te nastoje da u skladu sa procjenama omoguće inovativna rješenja kako bi naši klijenti mogli unaprijediti ključne aspekte svog poslovanja.

U skladu sa našim nastojanjima i potrebama tržišta za edukacijama i obukama sa ponosom možemo reći da od našeg osnivanja 2017. godine do sada imamo oko tri stotine održanih i organizovanih internih i eksternih edukacija iz različitih poslovnih oblasti sa preko četiri hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i sa prostora Jugoistočne Evrope (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).

Vizija

Biti kompanija koja je respektabilan poslovni partner, poželjan poslodavac i uzor u stvaranju jedinstvenih kvalitetnih programa edukacije za razvoj poslovanja na svim nivoima, sa fokusom na organizacijskoj psihologiji i razvoju poslovnih/ličnih vještina zaposlenika.

Misija

Kontinuirano pružanje najkvalitetnijih usluga poslovne edukacije i savjetovanja kroz primjenu savremenih metodoloških pristupa podučavanja i međunarodnih standarda kvaliteta. Omogućiti najbolja rješenja za klijente kako da razviju poslovne procese, poboljšaju organizacionu strukturu, povećaju uspješnost poslovanja i konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu.

Cilj

Usmjeravanje klijenata da realizuju svoje potencijale, žive zdrav, intelektualno stimulativan i emocionalno ispunjen život, što će se odražavati na svaku sferu kvaliteta njihovog djelovanja na radnom mjestu.

Naš tim predavača sastoji se od iskusnih i profesionalnih trenera i eksperata, koji su stručni u prenosu znanja, koriste se savremenim metodama i tehnikama učenja odraslih, drže jasne i interaktivne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima i načinima kako stečeno znanje primjeniti u praksi.

Na našim edukacijama stičete znanja i učite kako primjeniti stečena znanja u praksi, a sve to postižemo uz pomoć naših predavača sa bogatim iskustvom iz prakse, zatim povećanjem svjesnosti o mogućnostima vlastitog ponašanja kroz  organizacijsku psihologiju i usvajanjem novih znanja, vještina i tehnika u skladu sa promjenama i vremenom u kojem živimo.

VRIJEDNOSTI

Fleksibilnost

Maksimalno prilagođavanje potrebama klijenata i uvažavanje svakog pojedinca i njihovih različitosti

Interakcija

Povjerenje, dinamičnost, praktičnost i razmjena iskustva

Pristup

Individualni pristup svakom učesniku i konkretno rješavanje problema u praksi

Podrška

Kontinuirana podrška za klijente i nakon realizovane usluge

Kvalitet

Preko 4000 zadovoljnih klijenata