OBLAST - TEME

Edukacije mogu biti organizovane tematski u zavisnosti od Vaših potreba ili mogu biti unaprijed određene. Ono što je karakteristično za naše edukacije, bez obzira na oblast ili temu jeste zajednički interaktivni rad između učesnika i voditelja prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

OBLAST - TEME

Edukacije mogu biti organizovane tematski u zavisnosti od Vaših potreba ili mogu biti unaprijed određene. Ono što je karakteristično za naše edukacije, bez obzira na oblast ili temu jeste zajednički interaktivni rad između učesnika i voditelja prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

Oblasti i teme se mogu birati po nivoima:

Nivo za početnike

 • Potreba da se novi zaposlenik osposobi za obavljanje poslova na određenoj poziciji
 • Zaposlenik treba da pređe sa jedne pozicije na drugu unutar iste organizacije

Aktuelne potrebe organizacije

 • Organizacija se nalazi u određenom procesu (projekat, postupak javnih nabavki, izmjene i dopune Zakona ili Pravilnika iz određene oblasti, periodični finansijski izvještaj, rješavanje konflikata unutar organizacija i sl.)
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu i rješavanje problema
 • Osvježenje postojećeg znanja iz određene oblasti

Napredni nivo

 • Unapređenje kvaliteta usluga i poslovanja cijele organizacije ili samo jednog područija
 • Razvoj i usvajanje savremenog znanja iz određene oblasti
 • Implementacija i primjena novih sistema poslovanja
 • Povezivanje iskusnih zaposlenika sa drugim zaposlenicima iz drugih organizacija radi razmjene iskustava iz određene oblasti ili rješavanja kompleksnih problema

OBLASTI I TEME EDUKACIJA

Organizujemo eksterne i interne edukacije iz sljedećih oblasti

POSLOVNA / ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA

Stvaranje pozitivne radne klime od pojedinca do kolektiva

Unapređenje kvaliteta u realizaciji radnih zadataka

Profesionalna uloga, razvoj i poslovna svijest

Kreativno rješavanje problema – novi obrasci ponašanja i rada

Emocionalna inteligencija u poslu

Percepcija, donošenje odluka i proaktivnost

Uticaj na sebe – Linija osjetljivosti i lična kontrola

Upravljanje konfliktima i stresom na idividualnom i organizacijskom nivou

Sindrom profesionalnog izgaranja (burnout)

Mentalno zdravlje na radnom mjestu

KLJUČNE KOMPETENCIJE / POSLOVNE VJEŠTINE 21. STOLJEĆA

Savremena poslovna komunikacija

Upravljanje vremenom i zadacima na poslu

Timski rad  / voditelj tima / član tima

Kreativno i kritičko razmišljanje

Rješavanje konflikta i emocionalna inteligencija

Organizacijske sposobnosti

Kognitivna fleksibilnost i Kvocijent prilagođavanja “AQ – adaptability quotient”

Savremene metode i tehnike u radu sa strankama / klijentima / poslovnim saradnicima

Kultura ophođenja, etika i poslovni bonton

Vještine uspješnog poslovnog pregovaranja i savremene vještine prodaje

POSLOVNA / ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA

KLJUČNE KOMPETENCIJE / POSLOVNE VJEŠTINE 21. STOLJEĆA

Stvaranje pozitivne radne klime od pojedinca do kolektiva

Unapređenje kvaliteta u realizaciji radnih zadataka

Profesionalna uloga, razvoj i poslovna svijest

Kreativno rješavanje problema – novi obrasci ponašanja i rada

Emocionalna inteligencija u poslu

Percepcija, donošenje odluka i proaktivnost

Uticaj na sebe – Linija osjetljivosti i lična kontrola

Upravljanje konfliktima i stresom na idividualnom i organizacijskom nivou

Sindrom profesionalnog izgaranja (burnout)

Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Savremena poslovna komunikacija

Upravljanje vremenom i zadacima na poslu

Timski rad  / voditelj tima / član tima

Kreativno i kritičko razmišljanje

Rješavanje konflikta i emocionalna inteligencija

Organizacijske sposobnosti

Kognitivna fleksibilnost i Kvocijent prilagođavanja “AQ – adaptability quotient”

Savremene metode i tehnike u radu sa strankama / klijentima / poslovnim saradnicima

Kultura ophođenja, etika i poslovni bonton

Vještine uspješnog poslovnog pregovaranja i savremene vještine prodaje

SAVREMENE LIDERSKE I MENADŽERSKE VJEŠTINE

Ključne vještine rukovođenja u današnjem vremenu

Organizacija timskog rada u kriznim situacijama

Sistemsko razmišljanje i perspektiva – skup alata za rješavanje problema

Psihološke tehnike usmjerene na rješavanje problema

Uticaj na druge – uspješna realizacija zadataka

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

Važnost dijeljenja informacija i konstruktivno vođenje sastanaka

Prepoznavanje i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu u timu

Samopouzdanje i proaktivnost u rješavanju problema

Menadžerski stres

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE I JAVNI NASTUP

TV trening – uspješan nastup pred kamerama

Odnosi s javnošću i medijima

Vještine uspješnog prezentiranja

Press konferencija

Efektno plasiranje ključnih poruka

SAVREMENE LIDERSKE I MENADŽERSKE VJEŠTINE

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE I JAVNI NASTUP

Ključne vještine rukovođenja u današnjem vremenu

Organizacija timskog rada u kriznim situacijama

Sistemsko razmišljanje i perspektiva – skup alata za rješavanje problema

Psihološke tehnike usmjerene na rješavanje problema

Uticaj na druge – uspješna realizacija zadataka

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

Važnost dijeljenja informacija i konstruktivno vođenje sastanaka

Prepoznavanje i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu u timu

Samopouzdanje i proaktivnost u rješavanju problema

Menadžerski stres

TV trening – uspješan nastup pred kamerama

Odnosi s javnošću i medijima

Vještine uspješnog prezentiranja

Press konferencija

Efektno plasiranje ključnih poruka

TRENING TRENERA

Psihologija učenja

Ciklus treninga i ciklus učenja

Uloga, odgovornosti i kompetencije uspješnog trenera

Faze treninga

Dizajniranje treninga

Principi učenja odraslih

Stilovi učenja

Poučavanje prikladno za različite stilove učenja

Ključne prezentacijske vještine

Praktično izvođenje treninga

TRENING TRENERA

Psihologija učenja

Ciklus treninga i ciklus učenja

Uloga, odgovornosti i kompetencije uspješnog trenera

Faze treninga

Dizajniranje treninga

Principi učenja odraslih

Stilovi učenja

Poučavanje prikladno za različite stilove učenja

Ključne prezentacijske vještine

Praktično izvođenje treninga

JAVNE NABAVKE U BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN)

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Dijagram toka, istraživanje tržišta i planiranje nabavke

Priprema tenderske dokumentacije

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda

Priprema ponude, pregled i ocjena ponuda

E-aukcija

Realizacija ugovora

Stavovi zvaničnih institucija – praksa URŽ/KRŽ, AJN, SUD BiH

Aktuelnosti u javnim nabavkama (preferencijalni tretman, e-nabavke, aktuelni stavovi institucija)

ZELENE JAVNE NABAVKE

Zelene javne nabavke u Evropskoj uniji i regionu

Pojam i definicija zelenih javnih nabavki

Praksa zelenih javnih nabavki u regionu

Primjena zelenih javnih nabavki u Bosni I Hercegovini

Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu

Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki

Primjena oznaka i certifikata

Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

Nabavka ekološki prihvatljive računarske opreme 

JAVNE NABAVKE U BiH

ZELENE JAVNE NABAVKE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN)

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Dijagram toka, istraživanje tržišta i planiranje nabavke

Priprema tenderske dokumentacije

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda

Priprema ponude, pregled i ocjena ponuda

E-aukcija

Realizacija ugovora

Stavovi zvaničnih institucija – praksa URŽ/KRŽ, AJN, SUD BiH

Aktuelnosti u javnim nabavkama (preferencijalni tretman, e-nabavke, aktuelni stavovi institucija)

Zelene javne nabavke u Evropskoj uniji i regionu

Pojam i definicija zelenih javnih nabavki

Praksa zelenih javnih nabavki u regionu

Primjena zelenih javnih nabavki u Bosni I Hercegovini

Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu

Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki

Primjena oznaka i certifikata

Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

Nabavka ekološki prihvatljive računarske opreme 

SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

Nabavke radova, roba i usluga u projektima finansiranim preko međunarodnih finansijskih institucija (IFIs): Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB), Svjetske banke (WB)

Direktive EU o javnim nabavkama

Odnos Direktiva EU i domaćih zakona o javnim nabavkama

Politike i pravila nabavki EBRD-a, EIB-a i WB-a

Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

Procjena troškova i izrada plana nabavki

Politike i pravila nabavki (PP&R) / Vodič za nabavke (Guide to Procurement)

Nabavka konsultantskih usluga

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

Procjena troškova i izrada plana nabavki

Politike i pravila nabavki (PP&R) / Vodič za nabavke (Guide to Procurement)

Nabavka konsultantskih usluga

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

Nabavke radova, roba i usluga u projektima finansiranim preko međunarodnih finansijskih institucija (IFIs): Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB) i Svjetske banke (WB)

Direktive EU o javnim nabavkama

Odnos Direktiva EU i domaćih zakona o javnim nabavkama

Politike i pravila nabavki EBRD-a, EIB-a i WB-a

Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

Procjena troškova i izrada plana nabavki

Politike i pravila nabavki (PP&R) / Vodič za nabavke (Guide to Procurement)

Nabavka konsultantskih usluga

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

Due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum

Procjena troškova i izrada plana nabavki

Politike i pravila nabavki (PP&R) / Vodič za nabavke (Guide to Procurement)

Nabavka konsultantskih usluga

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga i akti upravnog postupka

Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase

Lista kategorija registraturne građe i uništavanje registraturne građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost

e-Pisarnica i e-Arhiva

Elektronski potpis – primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni / postupanje sa tajnim aktima

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga i akti upravnog postupka

Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase

Lista kategorija registraturne građe i uništavanje registraturne građe

Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost

e-Pisarnica i e-Arhiva

Elektronski potpis – primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni / postupanje sa tajnim aktima

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

Uvod u FUK – teorija i praksa (pifc – definicija – djelokrug – svrha – osnovne karakteristike)

Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a

Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavljanje internih kontrola

Godišnje izvještavanje o internim kontrolama (obrazac GI-IK)

Uputstva za izradu i popis poslovnih procesa

Mape poslovnih procesa

Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Registar rizika

Praktični prikaz popunjavanja obrasca GI-IK

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pojam, funkcije i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu

Interna kontrola i njene komponente

Blagajničko poslovanje – elektronska blagajna

Bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih

Prihodi i primanja – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija

Rashodi i izdaci za robe, usluge i radove

Službena putovanja – evidencija i kontrola naloga

Finansijsko izvještavanje, računovodstvene knjige, planiranje i izrada budžeta

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Zakon o registru finansijskih izvještaja

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a

Uvod u FUK – teorija i praksa (pifc – definicija – djelokrug – svrha – osnovne karakteristike)

Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a

Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavljanje internih kontrola

Godišnje izvještavanje o internim kontrolama (obrazac GI-IK)

Uputstva za izradu i popis poslovnih procesa

Mape poslovnih procesa

Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Registar rizika

Praktični prikaz popunjavanja obrasca GI-IK

Pojam, funkcije i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu

Interna kontrola i njene komponente

Blagajničko poslovanje – elektronska blagajna

Bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih

Prihodi i primanja – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija

Rashodi i izdaci za robe, usluge i radove

Službena putovanja – evidencija i kontrola naloga

Finansijsko izvještavanje, računovodstvene knjige, planiranje i izrada budžeta

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Zakon o registru finansijskih izvještaja

PRAVO I SPOROVI

Upravni postupak – Vrste, načela, nadležnosti, stranke i rokovi u upravnom postupku

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Novine u upravnom postupku

Upravni postupci u zemljama regije

Pravila upravnog postupka u europskom pravu

Pojam i predmet upravnog spora

Disciplinski postupak

Pristup informacijama

Pravo konkurencije

PRAVO I SPOROVI

Upravni postupak – Vrste, načela, nadležnosti, stranke i rokovi u upravnom postupku

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Novine u upravnom postupku

Upravni postupci u zemljama regije

Pravila upravnog postupka u europskom pravu

Pojam i predmet upravnog spora

Disciplinski postupak

Pristup informacijama

Pravo konkurencije

 

Organizujemo interne i eksterne edukacije iz oblasti:

POSLOVNA / ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA

KLJUČNE KOMPETENCIJE 21. STOLJEĆA

ORGANIZACIJA KOJA UČI: OSNOVNA KONCEPCIJA MODERNOG POSLOVANJA

SAVREMENE LIDERSKE I MENADŽERSKE VJEŠTINE

 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

SAVREMENO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

 

PISARNICA – FINANSIJE

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

 

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – FUK

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA I RIZICIMA U ORGANIZACIJI

 

JAVNE NABAVKE U BIH (ZIDZJN)

ZELENE JAVNE NABAVKE

 

NABAVKE RADOVA, ROBA I USLUGA U PROJEKTIMA FINANSIRANIM PREKO MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (IFIs):

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropske investicijske banke (EIB)

Svjetske banke (WB)

 

UPRAVNI POSTUPAK / UPRAVNI SPOR

SUDSKA ZAŠTITA / PRAVNA ZAŠTITA

PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

JAVNI NASTUP

TRENING TRENERA

 

i mnoge druge…

NAČIN RADA

NAČIN RADA

KVENTUM edukacije su visoko interaktivne i dizajnirane prema zakonitostima učenja odraslih

Jedinstveni pristup edukaciji – drugačiji od tradicionalnog

Kombinacija teorije, praktičnih primjera, testova, radionica i vježbi

Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni, grupni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučaja, demonstracija

Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog rada

Prilagođavanje potrebama učesnika i stavljanje akcenta na konstruktivno rješavanje problematike sa kojom se susreću tokom procesa rada

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon treninga učesnici budu sposobni i motivisani da naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu

Edukacije se izvode prema utvrđenom rasporedu rada

INTERNE EDUKACIJE
“IN-HOUSE“ TRENING I OBUKE

Svaka organizacija nailazi na probleme koji su karakteristični za njihovo poslovanje, strukturu i zaposlene. Shodno tome organizujemo interne edukacije koje su namijenjene grupama zaposlenih iz iste organizacije sa ciljem rješavanja specifičnih problema,  ispunjavanja zahtjeva njihovog poslovanja i usavršavanje postojećeg znanja. Prilikom organizovanja pristupamo ispitivanju potreba organizacije i uzimamo u obzir strateške ciljeve, kao i specifične razvojne ciljeve samih učesnika, na osnovu kojih prilagođavamo edukaciju prema zahtjevima organizacije i učesnika.

INTERNE EDUKACIJE
“IN-HOUSE“ TRENING I OBUKE

Svaka organizacija nailazi na probleme koji su karakteristični za njihovo poslovanje, strukturu i zaposlene. Shodno tome organizujemo interne edukacije koje su namijenjene grupama zaposlenih iz iste organizacije sa ciljem rješavanja specifičnih problema,  ispunjavanja zahtjeva njihovog poslovanja i usavršavanje postojećeg znanja. Prilikom organizovanja pristupamo ispitivanju potreba organizacije i uzimamo u obzir strateške ciljeve, kao i specifične razvojne ciljeve samih učesnika, na osnovu kojih prilagođavamo edukaciju prema zahtjevima organizacije i učesnika.

PREDNOSTI INTERNIH EDUKACIJA

 • Izbor oblasti, tema i ciljeva prema vašim specifičnim potrebama
 • Odabir načina rada, mjesta i datuma održavanja po vašim željama
 • Razvijanje strategija za unapređenje poslovanja i praktično rješavanje problema
 • Prilagođavanje vremena održavanja i trajanja prema vašim potrebama
 • Manji troškovi kotizacije po učesniku
 • Ušteda na dodatnim troškovima kao što su troškovi prevoza, smještaja i dnevnica
 • Prilagođavanje potrebama grupe i pojedinca

PREDNOSTI INTERNIH EDUKACIJA

 • Izbor oblasti, tema i ciljeva prema vašim specifičnim potrebama
 • Odabir načina rada, mjesta i datuma održavanja po vašim željama
 • Razvijanje strategija za unapređenje poslovanja i praktično rješavanje problema
 • Prilagođavanje vremena održavanja i trajanja prema vašim potrebama
 • Manji troškovi kotizacije po učesniku
 • Ušteda na dodatnim troškovima kao što su troškovi prevoza, smještaja i dnevnica
 • Prilagođavanje potrebama grupe i pojedinca

NAČIN RADA

 • Rad u manjim ili većim grupama
 • Prilagođavanje edukacije prema učesnicima i njihovom iskustvu i radnom profilu
 • Zajednička diskusija i iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću
 • Pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz interaktivnost i razmjenu iskustava
 • Jasne i zanimljive prezentacije, intenzivne radionice i vježbe za svakog učesnika
 • Dodatna pomoć zaposlenicima nakon interne edukacije putem e-savjetovanja (follow-up)

NAČIN RADA

 • Rad u manjim ili većim grupama
 • Prilagođavanje edukacije prema učesnicima i njihovom iskustvu i radnom profilu
 • Zajednička diskusija i iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću
 • Pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz interaktivnost i razmjenu iskustava
 • Jasne i zanimljive prezentacije, intenzivne radionice i vježbe za svakog učesnika
 • Dodatna pomoć zaposlenicima nakon interne edukacije putem e-savjetovanja (follow-up)

Nakon realizovane interne edukacije dostavljamo

 • Izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima
 • Nastavni materijal sa dodatnom dokumentacijom
 • Rezultate evaluacije (utisci učesnika)
 • Audio-vizuelni snimci interne edukacije

Mjesto održavanja

 • U prostorijama naručioca usluga ukoliko može osigurati adekvatnu salu
 • KVENTUM sala za edukacije – Sarajevo
 • Ili po dogovoru (država, grad i hotel)

KOUČING

U okviru “in-house“ treninga i obuka, nudimo i uslugu  KOUČINGA  za jednog do pet zaposlenika sa mogućnošću odabira trajanja navedene usluge od mjesec do godinu dana. Koristimo najsavremenije metode za individualni, timski ili grupni koučing, sa ciljem efektivnog i efikasnog unapređenja vještina i znanja kod zaposlenika radi postizanja dugoročnih radnih ciljeva.

KOUČING

U okviru “in-house“ treninga i obuka, nudimo i uslugu  KOUČINGA  za jednog do pet zaposlenika sa mogućnošću odabira trajanja navedene usluge od mjesec do godinu dana. Koristimo najsavremenije metode za individualni, timski ili grupni koučing, sa ciljem efektivnog i efikasnog unapređenja vještina i znanja kod zaposlenika radi postizanja dugoročnih radnih ciljeva.

INDIVIDUALNI KOUČING

Vodeći strukturisan razgovor sa koučem, klijent sam dolazi do rješenja problema pred kojim se nalazi. Namjenjen je svima koji žele da dostignu svoj poslovni i lični maksimum u odnosu na određeni poslovni cilj ili da razviju neku novu poslovnu vještinu.

U svom radu koristimo Kognitivno bihejvioralni koučing. Naša praksa je da koučing ciljeve dogovaramo zajedno sa nadređenim i/ili sa HR-om. S obzirom da imamo dugogodišnje iskustvo u oblasti poslovne psihologije i koučinga u dogovoru sa klijentom nekada se koristi i kombinacija koučinga i mentoringa.

Grupni koučing

Za razliku od individualnog koučinga gdje kouč radi samo sa jednom osobom na njenim ličnim izazovima, ciljevima i razvojnim potrebama, na grupnom koučingu se takođe radi na ličnim ciljevima, s tim što se to radi u grupi osoba koje imaju slične teme i potrebe. Svi učesnici imaju korist od toga što čuju razmišljanja drugih i što jedni drugima asistiraju i pružaju podršku.

Grupni koučing

Za razliku od individualnog koučinga gdje kouč radi samo sa jednom osobom na njenim ličnim izazovima, ciljevima i razvojnim potrebama, na grupnom koučingu se takođe radi na ličnim ciljevima, s tim što se to radi u grupi osoba koje imaju slične teme i potrebe. Svi učesnici imaju korist od toga što čuju razmišljanja drugih i što jedni drugima asistiraju i pružaju podršku.

TIMSKI KOUČING

U timskom koučingu, cijeli tim jedne organizacije ili kompanije se posmatra kao cjelina. Učesnici prorađuju njihove zajedničke ciljeve i izazove. Suština timskog koučinga je da se tim toliko osamostali i postane funkcionalan da kroz buduće izazovne situacije prolazi kao da je pored njih kouč. Na ovakvim radionicama, često se ide prema vizualizaciji zajedničkog cilja, sagledavanju potrebnih koraka za ostvarenje te vizije, a svi učesnici se osnažuju da budu što posvećeniji dogovorenim koracima. Za razliku od grupnog koučinga gdje je optimalni broj učesnika 3 do 6, kod timskog koučinga se nekad dešava da tim čini veliki broj članova. U tom slučaju se preporučuje da osnovni metod rada bude strukturisana, otvorena konverzacija u grupama. To podrazumjeva da se određena pitanja i teme smještaju na nekoliko “tačaka“ u prostoru za rad, a da učesnici imaju mogućnost da kruže diskutujući i zaključujući stvari koje su im od značaja na određenim poljima.

Cilj koji kouč postavlja u procesu koučinga u poslovnom okruženju je da se identifikuju i razumiju prepreke i osmisle strategije i akcije u cilju eliminacije tih prepreka, kako bi se unaprijedio proces poslovanja od pojedinca do organizacije.

TEAM BUILDING
IZGRADNJA TIMA

Istraživanja su pokazala da su najvažniji faktori izgradnje uspješnog tima stvaranje zajedničkog identiteta, osjećaja pripadnosti i društvene podrške.

Naglasak team buildinga može biti stavljen na profesionalnu edukaciju, razmjenu podataka ili zabavu i opuštanje, čime se unapređuje povezivanje članova na ličnom planu.

TEAM BUILDING
IZGRADNJA TIMA

Istraživanja su pokazala da su najvažniji faktori izgradnje uspješnog tima stvaranje zajedničkog identiteta, osjećaja pripadnosti i društvene podrške.

Naglasak team buildinga može biti stavljen na profesionalnu edukaciju, razmjenu podataka ili zabavu i opuštanje, čime se unapređuje povezivanje članova na ličnom planu.

Razlozi za team building između ostalog uključuju:

 • Unapređenje komunikacije
 • Motivaciju radnog tima
 • Upoznavanje ljudi unutar organizacije
 • Usklađivanje stavova i mišljenja zaposlenika
 • Učenje tima tehnikama i strategijama upravljanja
 • Razvoj timske produktivnosti
 • Pomaganje učesnicima da više nauče o sebi, odnosno o svojim jačim stranama i slabostima
 • Primjena uspješne saradnje među članovima tima, a sve u cilju kako bi radno okruženje bilo bolje

Pored navedenih usluga, vršimo i:

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Biznis konsalting

PROCES PROFESIONALNE SELEKCIJE

Testiranje i odabir kandidata za posao

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

Planiranje i realizacija konferencija/skupova/kongresa