<strong>UPRAVNI POSTUPAK I SPOR <br>DIGITALIZACIJA UPRAVE</strong>

UPRAVNI POSTUPAK I SPOR
DIGITALIZACIJA UPRAVE

INTERAKTIVNI SEMINAR
Baška Voda l 29. – 31.05.2024.

<strong>SOCIJALNE KOMPETENCIJE U<br> SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU</strong>

SOCIJALNE KOMPETENCIJE U
SAVREMENOM RADNOM OKRUŽENJU

INTERAKTIVNI SEMINAR + RADIONICE
Baška Voda l 29. – 31.05.2024.

<strong>JAČANJE TIMSKIH PERFORMANSI </br> I RJEŠAVANJE KONFLIKTA U TIMU</strong>

JAČANJE TIMSKIH PERFORMANSI
I RJEŠAVANJE KONFLIKTA U TIMU

RADIONICE I PRAKTIČNE VJEŽBE
Baška Voda l 12. – 14.06.2024.

<strong>MFI – UPRAVLJANJE UGOVORIMA <br>I ZELENE JAVNE NABAVKE</strong>

MFI – UPRAVLJANJE UGOVORIMA
I ZELENE JAVNE NABAVKE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR
Neum l 19. – 21.06.2024.

in-house seminari, obuke, radionice

Stručno usavršavanje, seminari, obuke

TEAM BUILDING

Izgradnja uspješnog tima/kolektiva

KOUČING

Individualni i grupni koučing

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Biznis konsalting

PROCES PROFESIONALNE SELEKCIJE

Testiranje i odabir kandidata za posao

ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

Planiranje i realizacija konferencija/skupova/kongresa

Dobrodošli u svijet KVENTUM edukacija, gdje KVALITET susreće INOVACIJU!

KVENTUM d.o.o. je poslovno-edukativni centar za razvoj savremenih poslovnih  kompetencija zaposlenika, koji žele unaprijediti svoju profesionalnu karijeru, poslovne i lične vještine sa ciljem poboljšanja rezultata rada i efikasnijeg snalaženja u savremenom radnom okruženju. Klijentima osiguravamo aktuelne i stručne edukacije sa profesionalnim predavačima, stručnjacima iz prakse i pružimo konkretnu pomoć u vidu stalne podrške. Osnažujemo pojedince i organizacije kroz visoko kvalitetne edukativne programe prilagođene savremenim zahtjevima tržišta. Sa stručnim predavačima i naprednim metodama učenja, naši programi omogućavaju profesionalni razvoj i unapređenje vještina u različitim područjima.

Budite korak ispred konkurencije uz KVENTUM edukacije i ostvarite svoje ciljeve sa sigurnošću i samopouzdanjem.

Naše usluge su kreirane na osnovu specifčnih potreba klijenata i predstavljaju kombinaciju različitih znanja, vještina i iskustava našeg tima. Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo najbolja znanja i praktična rješenja u obliku seminara, treninga, obuka, radionica, koučing programa i drugih stručnih edukacija namijenih zaposlenicima svih profila u organizacijama javnog i privatnog sektora, kao i fizičkim osobama.

Kontinuirane KVENTUM edukacije i investiranje u profesionalni razvoj zaposlenih predstavlja savremeni način unapređenja poslovanja i ostvarivanja konkurentne prednosti.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

VRIJEDNOSTI

Fleksibilnost

Maksimalno prilagođavanje potrebama klijenata i uvažavanje svakog pojedinca i njihovih različitosti

Interakcija

Povjerenje, dinamičnost, praktičnost i razmjena iskustva

Pristup

Individualni pristup svakom učesniku i konkretno rješavanje problema u praksi

Podrška

Kontinuirana podrška za klijente i nakon realizovane usluge

Kvalitet

Preko 4000 zadovoljnih klijenata

POSLOVNO EDUKATIVNI CENTAR

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak 08:00 – 16:30

1.2. K Logo BIJELI_u

EDUKACIJE I NOVOSTI