<strong>INTERPERSONALNE VJEŠTINE I MOTIVACIJA</strong>

INTERPERSONALNE VJEŠTINE I MOTIVACIJA

INTERAKTIVNI SEMINAR
Baška Voda 14. – 16.06.2023.

<strong>PISARNICA – FINANSIJE</strong>

PISARNICA – FINANSIJE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR
Neum 21. – 23.06.2023.

in-house seminari, obuke, radionice

Stručno usavršavanje, seminari, obuke

TEAM BUILDING

Izgradnja uspješnog tima/kolektiva

KOUČING

Individualni i grupni koučing

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Biznis konsalting

PROCES PROFESIONALNE SELEKCIJE

Testiranje i odabir kandidata za posao

ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

Planiranje i realizacija konferencija/skupova/kongresa

KVENTUM d.o.o. je poslovno-edukativni centar specijaliziran za razvoj savremenih poslovnih i životnih kompetencija zaposlenika, koji žele unaprijediti svoju profesionalnu karijeru, poslovne i lične vještine sa ciljem poboljšanja rezultata rada i efikasnijeg snalaženja u savremenom radnom okruženju.

Naše usluge su kreirane na osnovu specifičnih potreba klijenata i predstavljaju kombinaciju različitih znanja, vještina i iskustava našeg tima.

Klijentima osiguravamo aktuelne i stručne edukacije sa profesionalnim predavačima, stručnjacima iz prakse i pružimo konkretnu pomoć u vidu stalne podrške.

Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo najbolja znanja i praktična rješenja u obliku seminara, treninga, obuka, radionica, koučing programa i drugih stručnih edukacija namijenjenih zaposlenicima svih profila u organizacijama javnog i privatnog sektora, ali i fizičkim osobama kroz razne kurseve i edukacije.

Kontinuirane KVENTUM edukacije i investiranje u profesionalni razvoj zaposlenih predstavlja savremeni način unapređenja poslovanja i ostvarivanja konkurentne prednosti.

VRIJEDNOSTI

Fleksibilnost

Maksimalno prilagođavanje potrebama klijenata i uvažavanje svakog pojedinca i njihovih različitosti

Interakcija

Povjerenje, dinamičnost, praktičnost i razmjena iskustva

Pristup

Individualni pristup svakom učesniku i konkretno rješavanje problema u praksi

Podrška

Kontinuirana podrška za klijente i nakon realizovane usluge

Kvalitet

Preko 3000 zadovoljnih klijenata

POSLOVNO EDUKATIVNI CENTAR

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak 08:00 – 16:30

1.2. K Logo BIJELI_u

EDUKACIJE I NOVOSTI