fbpx

O NAMA

KVENTUM d.o.o. je poslovno-edukativni centar specijaliziran za razvoj savremenih poslovnih i životnih kompetencija zaposlenika, koji žele unaprijediti svoju profesionalnu karijeru, poslovne i lične vještine sa ciljem poboljšanja rezultata rada i efikasnijeg snalaženja u savremenom radnom okruženju. Naše usluge su kreirane na osnovu specifčnih potreba klijenata i predstavljaju kombinaciju različitih znanja, vještina i iskustava našeg tima. Klijentima osiguravamo aktuelne i stručne edukacije sa profesionalnim predavačima, stručnjacima iz prakse i pružimo konkretnu pomoć u vidu stalne podrške. Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo najbolja znanja i praktična rješenja u obliku seminara, treninga, obuka, radionica, koučing programa i drugih stručnih edukacija namijenih zaposlenicima svih profila u organizacijama javnog i privatnog sektora, ali i fizičkim osobama kroz razne kurseve i edukacije. Kontinuirane KVENTUM edukacije i investiranje u profesionalni razvoj zaposlenih predstavlja savremeni način unapređenja poslovanja i ostvarivanja konkurentne prednosti.

MISIJA I VIZIJA

Misija

Kontinuirano pružanje najkvalitetnijih usluga poslovne edukacije i savjetovanja kroz primjenu savremenih metodoloških pristupa podučavanja i međunarodnih standarda kvaliteta. Omogućiti najbolja rješenja za klijente kako da razviju poslovne procese, poboljšaju organizacionu strukturu, povećaju uspješnost poslovanja i konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu.

.

Vizija

Biti kompanija koja je respektabilan poslovni partner, poželjan poslodavac i uzor u stvaranju jedinstvenih kvalitetnih programa edukacije za razvoj poslovanja na svim nivoima, sa fokusom na organizacijskoj psihologiji i razvoju poslovnih/ličnih vještina zaposlenika.

Cilj

Usmjeravanje klijenata da realizuju svoje potencijale, žive zdrav, intelektualno stimulativan i emocionalno ispunjen život, što će se odražavati na svaku sferu kvaliteta njihovog djelovanja na radnom mjestu.

Vrijednosti

Fleksibilnost

Maksimalno prilagođavanje potrebama klijenata i uvažavanje svakog pojedinca i njihovih različitosti


Interakcija

Povjerenje, dinamičnost, praktičnost i razmjena iskustva


Pristup

Individualni pristup svakom učesniku i konkretno rješavanje problema u praksi


Podrška

Kontinuirana podrška za klijente i nakon realizovane usluge


Kvalitet

Preko 2000 zadovoljnih klijenata.

NAŠE USLUGE

INTERNE I EKSTERNE EDUKACIJE IZ OBLASTI:

 • Poslovna / organizacijska psihologija

 • Ključne poslovne vještine 21. stoljeća

 • Savremene liderske i menadžerske vještine

 • Prezentacijske vještine i javni nastup + TV trening

 • Upravljanje ljudskim potencijalima

 • Trening trenera

 • Javne nabavke u BiH

 • Sistemi nabavki u svijetu
  Nabavke radova, roba i usluga u projektima finansiranim preko međunarodnih finansijskih institucija: EBRD, EIB i WB

 • Kancelarijsko i arhivsko poslovanje / Tajni podaci / Faksimil i pečat

 • Sistem za upravljanje dokumentima / Document management system - DMS

 • Finansijsko upravljanje i kontrola

 • Finansije i računovodstvo / Finansijsko izvještavanje

 • Pravo i sporovi

 • I mnoge druge oblasti

TEAM BUILDING

KOGNITIVNO BIHEJVIORALNI KOUČING

TESTIRANJE I PROFESIONALNA SELEKCIJA KANDIDATA ZA POSAO

ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

IZRADE PREZENTACIJA

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

REFERENCE