fbpx

O NAMA

KVENTUM d.o.o. je poslovno-edukativni centar specijaliziran za razvoj savremenih poslovnih i životnih kompetencija zaposlenika, koji žele unaprijediti svoju profesionalnu karijeru, poslovne i lične vještine sa ciljem poboljšanja rezultata rada i efikasnije snalaženje u savremenom radnom okruženju.Kontinuirana edukacija i investiranje u profesionalni razvoj zaposlenih, predstavlja savremeni način unapređenja poslovanja i ostvarivanja konkurentne prednosti.Kroz naše edukacije zaposlene osobe razvijaju i unapređuju svoje poslovne vještine, što doprinosi povećanju produktivnosti, proaktivnosti i  fleksibilnosti u radu  organizacije.Osobe koje su nezaposlene, kroz naše edukacije mogu ojačati svoje kompetencije i time povećati šanse za zapošljavanjem i ostvariti temelj za početak uspješne poslovne karijere.Naše usluge su kreirane na osnovu specifčnih potreba naših klijenata i predstavljaju kombinaciju različitih znanja, vještina i iskustava našeg tima.Kvalitet naših usluga bazira se na vrijednostima kojima se vodimo u našem radu, a to su stručnost, saradnički odnos, povjerenje i fleksibilnost.

MISIJA I VIZIJA

MISIJA

Našu misiju ispunjava tim predavača sačinjen od stručnjaka iz različitih oblasti koji posjeduju iskustvo trenera i eksperata i koji primjenjuju savremene metode i tehnike prilagođene učenju odraslih. Edukacije su jasne i interaktivne, obogaćene praktičnim primjerima, temeljene kvalitetnim planovima i programima sa ciljem unapređenja rada organizacija do pojedinca.

VIZIJA

Naša vizija je podizanje svijesti o važnosti unapređenja rada svih područija poslovanja, a fokus je na razvoju poslovnih i ličnih vještina zaposlenika u skladu sa zakonitostima cjeloživotnog učenja kroz primjenu svjetskih trendova.

CILJ

NAŠ CILJ PREDSTAVLJA VAŠ POSLOVNI I ŽIVOTNI USPJEH!

VRIJEDNOSTI

Fleksibilnost

Fleksibilnost i prilagođavanje prema Vašim potrebama

Interakcija

Interakcija, dinamičnost i praktičnost

Pristup

Individualni pristup svakom učesniku

Podrška

Kontinuirana podrška za naše klijente

Uspjeh

Vaš uspjeh je naš uspjeh

NAŠE USLUGE

INTERNE I EKSTERNE EDUKACIJE IZ OBLASTI:

 • Poslovna psihologija
 • Savremeno upravljanje dokumentacijom
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i računovodstvo
 • Finansijsko upravljanje i kontrola
 • Javne nabavke
 • Nabavke radova, roba i usluga u projektima finansiranim preko međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, EIB i WB
 • Pravo i radno pravo
 • Javni nastup
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Prezentacijske vještine
 • Trening trenera
 • Liderske i menadžerske vještine
 • I mnoge druge oblasti

TEAM BUILDING

KOGNITIVNO BIHEJVIORALNI KOUČING

TESTIRANJE I PROFESIONALNA SELEKCIJA KANDIDATA ZA POSAO

ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

IZRADE PREZENTACIJA

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJO

REFERENCE

A&F d.o.o. Jajce
ABB d.o.o.
Agencija za elektronski komunikacii Republika Sjeverna Makedonija
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
Agencija za javne nabavke BiH
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Agencija za nadzor osiguranja, Crna Gora
Agencija za osiguranje depozita BiH
Agencija za policijsku podršku BiH
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi – BHANSA
Agencija za sprječavanje korupcije, Podgorica, Crna Gora
Agencija za statistiku BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA
Agencija za vodno područje rijeke Save
ALUMINA d.o.o. Zvornik
AM Support d.o.o. Sarajevo
Ambasada Švicarske u BiH
Apelaciona komisija ured gradonačelnika – Vlada Brčko Distrikta BiH
BH Telecom d.d.
Centar za kulturu općine Travnik
Centar za uklanjanje mina u BiH
Centralna Banka BiH
Chronos d.o.o.
Crnogorski elektrodistributivni sistem, Crna Gora
D.o.o. “PROJECT-CONSULTING”- Podgorica, Crna Gora
Direkcija za ekonomsko planiranje vijeća ministara BiH
Direkcija za evropske integracije BiH
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
Dobojputevi d.d
Dom penzionera Tuzla
Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Stolac
Dom zdravlja Bijeljina
Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA
Državna izborna komisija, Crna Gora
Elektroprijenos BiH
Elsta Mosdorfer Bosnia d.o.o.
Energoinvest d.d. Sarajevo
Euroherc osiguranje d.d.
Falcon d.o.o.
Farmavita d.o.o.
Federalna uprava civilne zaštite
Federalna uprava policije
Federalni zavod za statistiku FBiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova BiH
Federalno Pravobranilaštvo – Pravobraniteljstvo Sarajevo
Filozofski fakultet – Univerziteta u Sarajevu
Fiskalni savjet Republike Srpske
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS
Generalni sekretarijat vijeća ministara BiH
Goethe institut BiH
GOPA MBH Predstavništvo BiH
Grad Istočno Sarajevo
Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu, Srbija
Grad Zenica
Gradska toplana Doboj
Gradska uprava Bihać
Grawe osiguranje d.d. Sarajevo
Hrvatska Pošta Mostar
IDDEEA Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Institut za akreditiranje BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za standardizaciju BiH
IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Iskraemeco Društvo za mjerenje i upravljanje energijom d.o.o. Sarajevo
Islamska zajednica u BiH
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
JKP “GRADSKO GROBLJE“ d.o.o. Bijeljina
JKP “Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
JP “Horizontala-Živinice” d.o.o.
JP “MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“ d.o.o.
JP “Putevi Brčko“ d.o.o.
JP “STAN“ d.o.o. Travnik
JP Autoceste FBiH
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JP Ceste FBiH
JP elektroprivreda BiH D.D. – Sarajevo ZD RMU “BREZA“ d.o.o. – Breza
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
JP Komunalac d.d. Gradačac
JP Komunalno Brčko d.o.o.
JP NIO Službeni list BiH
JP Regionalni vodovod “Plava voda“ d.o.o. Travnik
JP Sarajevo d.o.o.
JP Slobodna zona d.o.o. Šamac
JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla
JU “Dom zdravlja” Donji Vakuf
JU “Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ ZDK
JU “DOM PENZIONERA“ Banja Luka
JU “Komunalno stambeni fond“ Cazin
JU Bosansko Narodno Pozorište Zenica
JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
JU Kantonalna bolnica Zenica
JU O.Š. “Aleksa Šantić“ Sarajevo
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
JU Služba za zapošljavanje TK
JU Spreča dd Tuzla
JU Studentski dom “Foča“
JU Univerzitet u Zenici
JU za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Kulturno sportski centar Bugojno
JZU “Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH
JZU Dom zdravlja “Istočno Srajevo“
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Kabinet Potpredsjednika Federacije BiH
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla
Kantonalno tužilaštvo KS
Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar
KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo
KJKP “Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras
KJU “Porodično savjetovalište“
Klinički centar Crne Gore
Komisija za hartije od vrijednosti BiH
Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikt
Komisija za koncesije FBiH
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Komisija za vrijednosne papire FBiH
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA d.o.o. Beograd, Srbija
Kula Mont d.o.o.
Memorijalni centar Srebrenica – Potočari
Mikrokreditna fondacija MI – BOSPO
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Ministarstvo finansija HNŽ/K
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republika Hrvatska
Ministarstvo odbrane BiH
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Podgorica, Crna Gora
Ministarstvo pravde BiH
Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK
Ministarstvo prometa i veza HNŽ
Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore
Ministarstvo sigurnosti BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK
Ministarstvo za boračka pitanja KS
Ministarstvo za boračka pitanja ZDK
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK
Ministerstvo za transport i vrski, Makedonija
Montal DSD d.o.o. Podgorica, Crna Gora
NLB banka d.d.
Obavještajno sigurnosna agencija BiH – OSA
Okružni sud Banja Luka
Općina Cazin
Općina Centar Sarajevo
Općina Gornji Vakuf – Uskoplje
Općina Gradačac
Općina Konjic
Općina Novo Sarajevo
Općina Pale
Općinski sud u Sarajevu
Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju – OIEiEK
Opština Foča
Opština Kalinovik
Opština Ugljevik
OSCE
Pamuk d.o.o. Sarajevo
Parlamentarna skupština BiH
Partner mikrokreditna fondacija
Policija Brčko distrikta BiH
Porezna uprava FBiH
Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Pravobranilaštvo BiH
Predsjedništvo BiH
Predstavnički dom parlamenta FBiH
Public Tenders d.o.o. HR
PVIK “Izvor“ a.d. Foča
Raiffeisen bank BiH
Razvojna agencija USK Bihać
Regulatorna agencija za komunikacije BiH
Regulatorna komisija za energiju u FBiH – FERK
Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove
RMU Banovići d.d.
RTVFBiH – Radio televizija FBiH
RUDNIK SOLI “TUZLA“ d.d. Tuzla
Sarajevo osiguranje d.d.
Sekretarijat za razvojne projekte Podgorica, Crna Gora
Skupština Brčko distrikta
Skupština Kantona Sarajevo
Skupština TK
SOS Dječija sela BiH
Strabag d.o.o. Sarajevo
Strabag d.o.o. Zagreb
Sud BiH
Sveučilište u Mostaru
Š.F. Inženjering
ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres
Toplane – Sarajevo d.o.o. Sarajevo
TRANZIT PETROL d.o.o. Sarajevo
Turistička organizacija Opštine Kotor, Crna Gora
Tužilaštvo BiH
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Unioninvest holding dd
Unitic d.o.o. Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Travniku – Edukacijski fakultet
Uprava za inspekcijske poslove, Podgorica, Crna Gora
Ured za javne nabavke i razmatranje žalbi
Ured za reviziju institucija BiH
Ustavni sud BiH
Veletržnica Beograd
Vijeće ministara – Ured koordinatora za reformu javne uprave
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Vlada Brčko distrikta BiH
Vlada FBiH
Vlada HŽ – Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
Vlada Kantona Sarajevo
Vlada RS
Zavod za školstvo Mostar
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
ZGI – PODUZEĆE ZA KONTROLU I INŽENJERING d.o.o. MOSTAR
ZP “Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ AD Ugljevik
ZP Hidroelektrane “Trebišnjice“ a.d. Trebinje
ZU Dom zdravlja Bihać
ZU Zavod za JZ USK Bihać
Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za Europske integracije
Ministarstvo za privredu ZDK
Osnovni sud Brčko distrikta BiH
Gender centar Federacije BiH
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo
Institut za građevinarstvo “IG“ d.o.o. Banja Luka
doo “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi, Crna Gora