2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

FORSTER ROHNER
OBUKA ZA RUKOVODIOCE

R-S-IS-17

U poslovnim prostorijama firme Forster Rohner Ilidža d.o.o. u terminima 21.03.2023. i 23.03.2023. Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno realizovao dvodnevnu internu obuku za rukovodioce i menadžere iz sljedećih obasti:

UPRAVLJANJE  UČINKOM  I  VREMENOM

UPRAVLJANJE  LJUDIMA

MOTIVACIJA  RADNIKA

KOMUNIKACIJA  I  RJEŠAVANJE  SUKOBA

Program obuke bio je zasnovan na sljedećim tematskim cjelinama, koje su obrađene kroz interaktivno predavanje, radionice i diskusije:

UPRAVLJANJE UČINKOM I VREMENOM

Analiza dosadašnjeg modela upravljanja vremenom (metode i tehnike)

Upravljanje vremenom kao poslovna vještina – planiranje i strategije

Definiranje radnih zadataka i mjerenje učinka

Povećanje svijesti o potencijalima i ograničenjima zaposlenika

Identifikovati probleme i prepreke koje utiču na učinak i rokove

Odrediti faktore koji utiču na odgađanje i neizvršavanje poslovnih obaveza

Usklađivanje radnih zadataka – postavljanje ciljeva i određivanja rokova

Naučiti kako odrediti prioritete i napraviti raspored rada

Povećanje vlastite organizovanosti

Poboljšanje performansi i rješavanje problema

Upravljanje skrivenim silama koje potiču ili sprečavaju organizacijski razvoj


UPRAVLJANJE LJUDIMA

Analiza dosadašnjeg načina upravljanja zaposlenicima

Jačanje odnosa između rukovodioca i uposlenika

Razvoj asertivnih vještina u praksi – izgradnja uspješne komunikacije

Uticaj na ličnoponašanje prilikom traženja i davanja povratne informacije

Unapređenje kvalitete rada kroz savremene vještine rukovođenja

Tim koji uči – analiza, planiranje i vođenje

Voditelj i član tima – odgovornosti i vještine

Poboljšanje radnih performansi – kreativnost i saradničko učenje

Sistemsko razmišljanje i percepcija – skup alata za rješavanje problema

Tehnike promjene ponašanja i stavova – stvaranje novih obrazaca rada

Konverzacijom do novih mogućnosti

 


MOTIVACIJA RADNIKA

Analiza dosadašnjeg načina motivacije radnika

Savremene teorije motivacije u praksi

Najvažnije vještine u današnjem poslovanju za povećanje motivacije

Stvaranje pozitivne radne klime

Motivatori – aktivnosti, pokretačka snaga, nagrade, osobine ličnosti

Demotivatori – procjena psiholoških blokada

Kanalisanje stresa u radnu motivaciju – postavljanje ciljeva i donošenje odluka

Važnost empatije i percepcije u motivaciji drugih

Efikasan i efetivan uticaj na druge – tehnike promjene ponašanja i uvjerenja

Važnost timskog rada i produktivne organizacijske kulture        

Organizacijsko učenje, vrijednosti i promjene

 

KOMUNIKACIJA I RJEŠAVANJE SUKOBA

Analiza dosadašnjeg načina komunikacije i upravljanja konfliktima

Izazovi i problemi u današnjoj poslovnoj komunikaciji

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

Uticaj pozitivne i negativne povratne informacije – praktični primjeri

Upravljanja međuljudskim odnosima – tradicionalne i savremene metode

Razumijevanje ličnog i interpersonalnog konflikta

Čitanje skrivenih znakova i signala – uticaj na situaciju i “teške” osobe

Mentalni modeli – skriveni obrasci i fenomeni u konfliktima

Emocionalna inteligencija – empatija, samokontrola i svjesnost

Zaštita mentalnog zdravlja – organizacijski i individualni pristup stresu   

Mentalni modeli i uvjerenja: snaga koja potiče ili ograničava razvoj

 

 

Voditelj interne obuke bio je:

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

Internoj obuci prisustvovalo je 10 rukovodioca / menadžera, koja je bila interaktivna i dizajnirana prema zakonitostima učenja odraslih.

 

Kombinacija teorije, praktičnih primjera, testova, radionica i vježbi. Cjelokupni program edukacije bio je zasnovan na principima praktičnih modela za traženje rješenja, gdje su se kroz partnerski, ciljem usmjeren proces koristile multimodalne metode kako bi se pomoglo rukovodiocima i menadžerima da razviju svoje poslovne kapacitete, uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva te unaprijede vještine upravljanja ljudima i uticaja na vlastito ponašanje.

 

Obuka je realizovana kroz dualno strukturisanje procesa kako bi se istovremeno radilo na promjeni kognitivnih (misaonih) procesa i bihejvioralnih (ponašajnih) aspekata ličnosti radi što efikasnijeg unapređenja željene vještine. Koristili smo alate za osvještavanje vrlo važnih skrivenih obrazaca i fenomena timskog rada, poput kvaliteta svjesnosti, integriteta, vizije, služenja, otvorenosti, karaktera, kognitivnih šema, sistemskog razmišljanja, dijaloga, etike i drugih na kojima se zasnivaju uspješne organizacije.

 

Osnovne karakteristike interne obuke bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i voditelja prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje tokom obuke. Zahvaljujemo se svim učesnicima i voditelju obuke na uspješno realizovanoj internoj obuci i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

Nadamo se da ćete uz naše edukacije usavršiti svoja znanja i biti spremni naučeno primijeniti na radnom mjestu i u životu.

Zapamtite da je edukacija glavni pokretač promjena u svijetu, zbog toga učite svaki dan i budite promjena koju želite.

Ono što mislimo ili u šta vjerujemo ne izaziva nikakve posljedice. Jedine posljedice proističu iz onoga šta uradimo.

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

Kventum_logo_bijeli

Vaš KVENTUM tim