Search
Close this search box.
2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

DIGITALIZACIJA KANCELARIJSKOG
I FINANSIJSKOG POSLOVANJA

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

UTICAJ DIGITALNE TRANSFORMACIJE
NA KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

DIGITALIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA:
EFIKASNOST I TRANSPARENTNOST

ELEKTRONSKI POTPIS I VALIDNOST ELEKTRONSKIH DOKUMENATA:
POVEZNICA TRADICIONALNOG I DMS

ZAŠTITA INFORMACIJA
U DIGITALNOM OKRUŽENJU

STRATEŠKI PRISTUP FINANSIJAMA I RAČUNOVODSTVU:
PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJA

RAČUNOVODSTVENE KNJIGE U DIGITALNO DOBA:
INTEGRACIJA ELEKTRONSKIH ALATA U TRADICIONALNE PRAKSE

DIGITALIZACIJA INTERNIH KONTROLA:
IZAZOVI I UTICAJ NA EFIKASNOST POSLOVANJA

lokacija

Zlatibor

26. – 28.06.2024.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnom i privatnom sektoru. Direktorima, menadžerima, rukovodiocima, sekretarima, administrativnim službenicima, finansijsko – računovodstvenim službenicima, sekretaricama, asistentima, asistenticama i za sve one koji su uključeni i koji imaju odgovornost u procesu obavljanja kancelarijsko-arhivskih i finansijsko-računovodstvenih poslova.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

 • Pojašnjenje uputstva o kancelarijskom poslovanju (e-Pisarnica)
 • Primjena propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja
 • Upoznavanje sa načinima evidentiranja akata (fizički i elektronski)
 • Definisati rad sa aktima upravnog postupka – pojam i evidencije
 • Upoznavanje sa upotrebom e-potpisa
 • Usvajanje znanja o tajnosti podataka – pravilno postupanje i čuvanje
 • Bolje razumijevanje odgovornosti kod upotrebe pečata i faksimila
 • Upoznavanje sa finansijskim i upravljačkim računovodstvom
 • Efikasniji rad sa računovodstvenim i poslovnim knjigama
 • Upoznavanje sa načelima računovodstvenog poslovanja
 • Definisati efikasne načine planiranja budžeta i finansijskog izvještavanja
 • Upoznavanje sa vrstama internih kontrola i kontrolnim postupcima
 • Pojasniti pet povezanih komponenti internih kontrola COSO okvira
 • Pojasniti i definisati načine upravljanja rizicima i kontrolnim aktivnostima

 

Glavni cilj predstavlja da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija, te ih osposobiti za precizniju i kvalitetniju realizaciju radnih zadataka.

progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Kroz ovaj seminar ojačat ćete vašu ulogu u poslovnim procesima kancelarijskog i finansijskog poslovanja, kao i usvojiti metode koje će omogućiti da podignete nivo efikasnosti i efektivnosti u obavljanju svakodnevnih kancelarijskih i finansijskih zadataka. Učesnicima će biti pojašnjeno Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH koje je donešeno 19.07.2023. godine. Učesnici će usvojiti znanja o korištenju naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse.

Usvajanjem i razvojem znanja o finansijskom poslovanju učesnici će da savladaju osnovnu razliku između računovodstva, knjigovodstva, sistema unutrašnjih kontrola i slično. Kroz praktične primjere naučit će način planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.

Učesnici će imati priliku steći relevantna znanja i vještine kroz praktične primjere, diskusije i razmjenu iskustava sa predavačima i drugim učesnicima seminara. Takođe, učesnici će biti upoznati sa osnovnim i naprednim alatima za efikasno obavljanje kancelarijsko-arhivskog i finansijsko-računovodstvenog poslovanja uz praktične vježbe i savjete.

sadrzaj

SADRŽAJ

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Uputstvo
– elektronsko uredsko poslovanje u institucijama BiH

E-pisarnica / DMS
– digitalizacija upravljanja dokumentacijom

Elektronski potpis
– primjena u skladu sa propisima

Propisi, načela i evidencije
– u elektronskom i fizičkom obliku

Registraturna građa
– lista kategorija, svrha i značaj uništavanja

Arhivska građa
– pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje

Arhivska knjiga
– svrha i značaj

E-arhiva
– pohrana i čuvanje

Pečat i faksimil
– ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Tajnost podataka
– vrste i zaštita tajni

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Računovodstveni poslovi
– finansijsko i upravljačko računovodstvo

Finansijsko upravljanje
– vrste pomoćnih knjiga, dužnosti i ovlaštenja

Blagajničko poslovanje
– blagajnički dnevnici, transakcije i e-blagajna

Finansijsko planiranje
– srednjoročno i godišnje planiranje budžeta

Finansijsko izvještavanje
– planski pristup, strateški okvir, cost benefit

Finansijski plan
– analiza i izrada

Svrha i struktura izvještavanja
– interni izvještaji

Interna kontrola
– pojam, funkcije, ciljevi i komponente

Coso okvir
– planski pristup poslovanju i organizacijska struktura

Rizici
– utvrđivanje, procjena, postupanje, praćenje i izvještavanje

PRIMJERI
popunjavanje knjiga osnovnih i računovodstvenih evidencija

SAVJETI
iskustva dobre prakse kancelarijskog i finansijskog poslovanja

predavac_z

PREDAVAČ

Azemina Hujdur-Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

Preko 38 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama. Certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom, ECDL certifikatom za sedam modula, certificirani sekretar za prijem državnih službenika i uposlenika.

predavac_m

PREDAVAČ

Boris Sesar

mr. oec.

Magistar ekonomije i certificirani trener za teme iz oblasti finansija i računovodstva, planiranja budžeta i finansijskog izvještavanja u institucijama BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 15 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

agenda

RASPORED RADA

p_u

26.06.2024.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

27.06.2024.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

28.06.2024.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

1 Modul = 90 minuta

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim diskusijama / vježbama vezanim za proces kancelarijskog i finansijskog poslovanja

Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje

Zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijsko-finansijskog poslovanja

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE
GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 13.06.2024.:

1 učesnik

390,00 KM / 199,40 EUR

2 i više učesnika

350,00 KM / 178,95 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 13.06.2024. cijena kotizacije iznosi:

430,00 KM / 219,85 EUR

207,07 EUR = 242,27 EUR

po učesniku

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na edukaciji
– 7 Modula / 11h i 30 minuta

Dokumentacija i nastavni materijali
– u printanoj formi

Prezentacija
– priručnik, prilozi, primjeri i obrasci

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
– poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
– certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze
– za vrijeme edukacije

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

prijava

Možete se prijaviti i ONLINE

Na dnu članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

HOTEL OLIMP

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

61,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

51,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,35 €

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazen, fitnes centar, Wi-Fi, parking i doručak uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirat ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

kvaka

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem

PREDRAČUNA

do 21.06.2024.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

19.06.2024.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

prijava

ONLINE REGISTRACIJA

Upisati fiksni broj telefona
Upisati broj mobitela kontakt osobe
Upisati e-mail na koji da pošaljemo dokumentaciju