2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

UPRAVNI POSTUPAK I SPOR
DIGITALIZACIJA UPRAVE

INTERAKTIVNI SEMINAR

PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA

SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIGITALIZACIJU UPRAVE

UPRAVNI SPOR

KAO VID SUDSKE ZAŠTITE

lokacija

Baška Voda

29. – 31.05.2024.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima, kao i svim onima koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu primjene pravila upravnog postupka, sudske zaštite kroz upravni spor, kao i uticaja upravnog postupka na posebne postupke koji se vode po posebnim zakonima. Seminar je namijenjen i svim onima koji se posredno ili neposredno bave materijom upravnog prava, te pravnim licima i institucijama koje posluju sa zemljama regije i EU, sa ciljem upoznavanja važećih pravila upravnog postupka u navedenim zemljama, kao i predloženim novinama u pogledu elektronske komunikacije, digitalne transformacije uprave, principima jedinstvenog upravnog mjesta i svim osobama koje žele proširiti znanje iz navedene oblasti.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

  • Shvatanje prirode i značaja upravnog postupka i upravnog spora
  • Usvajanje znanja o pravilima i načelima upravnog postupka, procesom donošenja rješenja i zaključaka, redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
  • Definisanje i upoznavanje sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, upoznavanje sa pravilima upravnog postupka u zemljama regije, kao i u europskom pravu
  • Posebna pažnja će se obratiti na digitalnu transformaciju poslovanja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku sa posebnim osvrtom na jedinstveno upravno mjesto
  • Upoznavanje sa pravilima upravnog spora, učinkom ishoda upravnog spora na provedeni upravni postupak kroz praktične primjere najčešćih problema i nepravilnosti pri provođenju postupaka
  • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Sticanje znanja o upravnom postupku i sporu, kao i primjena istog na radnim zadacima. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja, te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara. Razmjenom iskustava učesnici će pokušati pronaći određena rješenja.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu.

Shodno navedenom pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa koje imaju učinak kako na prava stranke tako i na sam upravni postupak.

Federalno ministarstvo pravde je donijelo Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu kojim su definisani uslovi i kriteriji kojim se trebaju voditi nadležni organi prilikom uspostavljanja i funkcionisanja jedinstvenog upravnog mjesta.

sadrzaj

SADRŽAJ

UPRAVNI POSTUPAK

Vrste, načela, nadležnosti, sukobi nadležnosti, stranke, komuniciranje organa i stranaka i rokovi u upravnom postupku

Skraćeni i posebni ispitni postupak

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Dokazivanje u upravnom postupku

Vrste zaključaka

Žalba i sadržaj žalbe

Rad prvostepenog organa po žalbi
(ispitivanje žalbe, razmatranje, dostavljanje žalbe sa spisom predmeta drugostepenom organu na nadležno postupanje)

Rad drugostepenog organa po žalbi
(ispitivanje žalbe, razmatranje, rad po žalbi, donošenje drugostepenog upravnog akta)

Vanredni pravni lijekovi

NOVINE U UPRAVNOM POSTUPKU

Izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku

Sporna pravna pitanja upravnih postupaka

Učinak izmjena i dopuna u praksi-uslovi za digitalnu transformaciju postupka

Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu

Digitalizacija uprave u praksi

Pravila upravnog postupka u europskom pravu

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

Nadležnosti, razlozi za pokretanje upravnog spora

Postupak

Tužba i sudske odluke

Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima

Pravni lijekovi

Obaveznost sudske presude

predavac_z

PREDAVAČ

Milica Pranjić

dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH.
Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava kroz upravne sporove, te kroz izradu stručnih publikacija i pravnih mišljenja.

agenda

RASPORED RADA

p_u

29.05.2024.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

30.05.2024.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

31.05.2024.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

1 Modul = 90 minuta

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću, te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću učesnici, te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE
GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 17.05.2024.:

1 učesnik

390,00 KM / 199,40 EUR

2 i više učesnika

350,00 KM / 178,95 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 17.05.2024. cijena kotizacije iznosi:

430,00 KM / 219,85 EUR

207,07 EUR = 242,27 EUR

po učesniku

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na edukaciji
– 7 Modula / 11h i 30 minuta

Dokumentacija i nastavni materijali
– u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
– priručnik, prilozi, primjeri i obrasci

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
– poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
– certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze
– za vrijeme edukacije

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

faks

faksa

+387 33 621 273

prijava

Možete se prijaviti i ONLINE

Na dnu članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

GRAND HOTEL SLAVIA

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

99,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

79,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,33 €

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazen, fitnes centar, WI-FI i doručak uključeni u cijenu.

Parking kod hotela Horizont

1 vozilo za 24 h = 12,00 €

Parking prema raspoloživosti.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirat ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

kvaka

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem

PREDRAČUNA

do 24.05.2024.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

22.05.2024.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila [email protected] ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

prijava

ONLINE REGISTRACIJA

Upisati fiksni broj telefona
Upisati broj mobitela kontakt osobe
Upisati e-mail na koji da pošaljemo dokumentaciju