2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

SAVREMENI PRISTUP FINANSIJAMA
INTERNA KONTROLA I PROCESI FUK

INTERAKTIVNI SEMINAR

SAVREMENI PRISTUPI RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENIM POSLOVIMA
UZ FOKUS NA INTERNU KONTROLU

UPRAVLJANJE RIZICIMA I OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA
U FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI – FUK

VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH I KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

VRSTE I TIPOVI KONTROLNIH POSTUPAKA

USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ SISTEMA FUK

ELEMENTI SISTEMA FUK – COSO OKVIR

PRAKTIČNI PRIMJERI I VJEŽBE / RADIONICE

lokacija

Neum

15. – 17.05.2024.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen izvršnim menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji imaju potrebu razumjeti osnove finansijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama koji žele steći uvid u cjelinu finansija i uočiti razlike između finansija i računovodstva, finansijskim referentima i službenicima koji učestvuju u procesima planiranja, knjiženja, odobravanja i evidentiranja svih finansijskih i računovodstvenih transakcija, članovima radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i osobama zaduženim za upravljanje rizicima u organizaciji.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Usvajanje znanja i upoznavanje učesnika sa:

 • finansijskim računovodstvom i upravljačkim računovodstvom
 • finansijskim upravljanjem
 • računovodstvenim i poslovnim knjigama, kao i knjigovodstvenim ispravama
 • načelima računovodstvenog poslovanja
 • načinom planiranja budžeta i finansijskog izvještavanja
 • vrstama internih kontrola i kontrolnim postupcima
 • pet međusobno povezanih komponenti internih kontrola COSO okvira
 • načinom i stilom rukovođenja
 • planskim pristupom poslovanja (vizija, misija i cilj poslovanja)
 • načinom upravljanja rizicima i kontrolnim aktivnostima
 • obavezama i dužnostima koordinatora i članova radne grupe za FUK
 • načinom donošenja akcijskog plana i strategije upravljanja rizicima
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ovaj seminar pomoći će učesnicima da u prvom redu savladaju osnovnu razliku između računovodstva, knjigovodstva, sistema unutrašnjih kontrola i finansijskog upravljanja i kontrole.

Računovodstvo je bilježenje, vođenje i izvještavanje o finansijskim evidencijama organizacije. Računovodstveni stručnjaci su odgovorni za osiguravanje da su sve finansijske transakcije ispravno upisane u pomoćne knjige, kao i u glavnu knjigu, da su stanja na žiro računu tačna i da finansijski izvještaji odgovaraju bruto bilansi korisnika (GK). Jedan od najbitnijih dijelova finansijskih izvještaja su izvještaji o računu dobiti i gubitka, bilansu stanja i o novčanim tokovima.

Knjigovodstvo je sistem koji na temelju dokazivih isprava (revizorski trag) prati ekonomske procese i finansijske tokove te vremenskim slijedom sistemski bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obaveza, prihoda, rashoda i finansijskih rezultata poslovanja.

Sistem unutrašnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutrašnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja opštih ciljeva. U opšte ciljeve ubrajamo: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Zatim usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zloupotrebe i štete, kao i jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost finansijskih i drugih izvještaja. Sistem unutrašnjih kontrola u funkciji je dobrog finansijskog upravljanja.

Finansijsko upravljanje predstavlja usmjeravanje i kontrolisanje finansijskih učinaka poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva, koristeći pri tome sredstva na pravilan, etičan, ekonomičan, djelotvoran i učinkovit način.

Kroz ovaj seminar ojačat ćete vašu ulogu u poslovnim procesima finansija i računovodstva, usvojiti alate i tehnike koji će vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i uvjerljivosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja grešaka u radu koje mogu uticati na finansijsko poslovanje u organizaciji, kao i na finansijske izvještaje.

Kroz praktične primjere naučit ćete način planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.

sadrzaj

SADRŽAJ

PRAVILNO VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH I KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Finansijsko računovodstvo

Upravljačko računovodstvo

Finansijsko upravljanje

Kontrola, knjiženje i evidentiranje poslovnih transakcija u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi

Obavezne vrste pomoćnih knjiga

Razdvajanje dužnosti i ovlaštenja

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Blagajnički dnevnici i transakcije

Elektronska blagajna

Pravilna primjena i kontrola blagajničkog poslovanja

Problemi i rješenja

FINANSIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

Srednjoročno i godišnje planiranje budžeta

Planski pristup

Strateški okvir

Cost benefit analiza

Izrada finansijskog plana

Analiza i informisanje zainteresiranih strana

Analiza i utvrđivanje finansijskih pokazatelja

Svrha i struktura izvještavanja

Interni izvještaji

INTERNA KONTROLA

Pojam

Funkcije

Ciljevi

Komponente

COSO OKVIR ZA USPOSTAVU I RAZVOJ FUK

Planski pristup poslovanju

Organizacijska struktura

Upravljanje ljudskim resursima

Utvrđivanje i procjena rizika

Postupanje po rizicima

Praćenje rizika i izvještavanje

Sistem dvostrukog potpisa

Zaštita imovine i informacija

Karakteristike kontrolnih aktivnosti

Principi i područja internih kontrola

Vrste informacija

Praćenje i procjena / analiza sistema

predavac_m

PREDAVAČ

Boris Sesar

mr. oec.

Magistar ekonomije i certificirani trener za teme iz oblasti finansija i računovodstva, planiranja budžeta i finansijskog izvještavanja u institucijama BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 15 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

agenda

RASPORED RADA

p_u

15.05.2024.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

16.05.2024.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

17.05.2024.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

1 Modul = 90 minuta

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim diskusijama / vježbama vezanim za procese u finansijsko - računovodstvenom poslovanju

Seminar je osmišljen kao dinamično interaktivno okruženje gdje učesnici ne samo da će imati priliku da aktivno sudjeluju u razgovorima, već će biti potaknuti da iznose svoje konkretne probleme sa kojima se suočavaju, te će dobiti sugestije i prijedloge za njihovo rješavanje

Fokus će biti na zajedničkim diskusijama i pronalaženju rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava

Kroz realne i praktične primjere i vježbe učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces finansijsko – računovodstvenog poslovanja, kao i proces uvođenja sistema FUK

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE
GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 06.05.2024.:

1 učesnik

390,00 KM = 456,30 KM sa PDV-om

199,40 EUR = 233,30 EUR sa PDV-om

2 i više učesnika

350,00 KM = 409,50 KM sa PDV-om

po učesniku

178,95 EUR = 209,37 EUR sa PDV-om
po učesniku

Za prijave poslije 06.05.2024. cijena kotizacije iznosi:

430,00 KM = 503,10 KM sa PDV-om

po učesniku

219,85 EUR = 257,23 EUR sa PDV-om

po učesniku

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na edukaciji
– 7 Modula / 11h i 30 minuta

Dokumentacija i nastavni materijali
– u printanoj formi

Prezentacija
– priručnik, prilozi, primjeri i obrasci

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
– poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
– certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze
– za vrijeme edukacije

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

faks

faksa

+387 33 621 273

prijava

Možete se prijaviti i ONLINE

Na dnu članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

HOTEL SUNCE

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

170,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

110,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

2,34 KM

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Vanjski bazen, ležaljke na bazenu, WI-FI, parking i doručak uključeno u cijenu.

Za prvih 20 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom.
Učesnici koji se naknadno prijave imaju mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirat ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

kvaka

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem

PREDRAČUNA

do 10.05.2024.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

09.05.2024.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila [email protected] ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

prijava

ONLINE REGISTRACIJA

Upisati fiksni broj telefona
Upisati broj mobitela kontakt osobe
Upisati e-mail na koji da pošaljemo dokumentaciju