fbpx
January 22, 2022

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Zlatibor, 16. - 18.02.2022.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Zlatibor, 16. - 18.02.2022.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR METODE I FUNKCIJE U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

Vlašić, 23. - 25.02.2022.
January 22, 2022

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Zlatibor, 16. - 18.02.2022.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Zlatibor, 16. - 18.02.2022.
January 22, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR METODE I FUNKCIJE U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

Vlašić, 23. - 25.02.2022.