fbpx
September 13, 2021

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu
August 24, 2021

RADIONICA MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU

Zlatibor, 22. - 24.09.2021.
August 22, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U PRAKSI

Neum, 15. - 17.09.2021.
August 22, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR TOKOVI POSLOVNIH PROCESA U KANCELARIJSKOM / UREDSKOM POSLOVANJU

Neum, 15. - 17.09.2021.