fbpx
May 22, 2021

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara koje se održavaju u narednom periodu.
May 22, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR KOMUNIKACIJSKI MODELI I UPRAVLJANJE STRESOM

Herceg Novi, 23. - 25.06.2021.
May 22, 2021

SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM EBRD / EIB / WB – PRAVILNA PRIMJENA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zlatibor, 30.06. - 02.07.2021.
May 21, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Neum, 07. - 09.07.2021.
May 12, 2021

SEMINAR USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA (FUK – BUDŽET – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ)

Neum, 07. - 09.07.2021.
May 22, 2021

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara koje se održavaju u narednom periodu.
May 22, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR KOMUNIKACIJSKI MODELI I UPRAVLJANJE STRESOM

Herceg Novi, 23. - 25.06.2021.
May 22, 2021

SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM EBRD / EIB / WB – PRAVILNA PRIMJENA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zlatibor, 30.06. - 02.07.2021.
May 21, 2021

INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Neum, 07. - 09.07.2021.