Aktuelno

February 21, 2021

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara koje se održavaju u narednom periodu.
February 20, 2021

KONFLIKT MENADŽMENT – UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA

Zlatibor, 17. - 19.03.2021.
February 20, 2021

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Beograd, 24. - 26.03.2021.
February 20, 2021

KANCELARIJSKO/ UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Sarajevo, 30. - 31.03.2021.