fbpx
April 7, 2022

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu.
April 4, 2022

SPECIJALISTIČKI SEMINAR KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

Baška Voda, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Zlatibor, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

Neum, 08. - 10.06.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Neum, 08. - 10.06.2022.
April 3, 2022

KVENTUM USLUGE POSLOVNE EDUKACIJE – SEMINARI/ SAVJETOVANJE/ TEAM BUILDING/ KOUCING

Organizacija savremenih internih i eksternih poslovnih edukacija / seminara (obuke, treninzi, seminari, edukacije). Team building - Koučing - Savjetovanje - Konsalting.
April 2, 2022

REALIZOVANA INTERNA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENIKE ALMA RAS

INTERNA EDUKACIJA
December 1, 2021

REALIZOVANA INTERNA OBUKA ZA ZAPOSLENIKE MREŽE ZA IZGRADNJU MIRA

INTERNA OBUKA
December 23, 2020

USPJEŠNO REALIZOVANA RADIONICA “JAČANJE TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA“

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 16. – 18.12.2020. godine uspješno realizovana trodnevna radionica