BA SERVICES
INTERNI TRENING

U Sarajevu i Zavidovićima u poslovnim kancelarijama kompanije BA SERVICES d.o.o. od 04.08. do 06.08.2020.  Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno je realizovao trodnevni interni trening  pod nazivom: RAZVOJ SAVREMENIH VJEŠTINA TELEFONSKE KOMUNIKACIJE SA KLIJENTIMA Internom treningu prisustvovala su 23 zaposlenika. Program treninga bio je zasnovan na sljedećim tematskim cjelinama, koje su obrađene kroz interaktivno predavanje, diskusije […]