2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

REALIZOVANA RADIONICA TIMSKI RAD U KRIZNIM SITUACIJAMA

N-S-176

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 16. – 18.12.2020. godine KVENTUM Poslovno-edukativni centar u okviru svojih planiranih edukacija uspješno je realizovao radionicu kao posljednju u nizu aktivnosti prije završetka 2020. godine.

JAČANJE TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Kroz kratka interaktivna predavanja, konstruktivne diskusije i praktičan način rada realizovane su sljedeće oblasti:

ORGANIZACIJA TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA

USPJEŠNA KOMUNIKACIJA U TIMU

KLJUČNE KOMPETENCIJE U TIMSKOM RADU

Radionica čiji su moderatori bili Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog i Goran Ristić, dipl. psiholog, izdvaja se od ostalih edukacija koje organizuje Poslovno-edukativni centar KVENTUM po tome što su tokom trodnevnog programa rada korišteni stripovi – alegorijske priče, kako bi se učesnicima radionice približile poslovne teorije iz oblasti timsog rada. Tokom rada ispostavilo se da korištene alegorijske priče predstavljaju značajnu komponentu učenja, a metafore poput onih u stripu predstavljaju moćan medij za sticanje novih spoznaja o svijetu u kojemu živimo.

Korišteni su alati za osvještavanje vrlo važnih skrivenih obrazaca i fenomena timskog rada u kriznim situacijama, poput kvaliteta svjesnosti, integriteta, vizije, služenja, otvorenosti, karaktera, kognitivnih šema, sitemskog razmišljanja, dijaloga, etike i druge na kojima se zasnivaju moderne uspješne organizacije.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću tokom radionice, hrabrosti, iskrenom dijeljenju ličnih iskustava, dubokim uvidima u njihove misaone procese i ugodnom druženju, kao i voditeljima na profesionalno realizovanoj radionici.

Nadamo se da ćete uz naše edukacije usavršiti svoja znanja i biti spremni naučeno primijeniti na radnom mjestu i u životu.

Zapamtite da je edukacija glavni pokretač promjena u svijetu, zbog toga učite svaki dan i budite promjena koju želite.

Ono što mislimo ili u šta vjerujemo ne izaziva nikakve posljedice. Jedine posljedice proističu iz onoga šta uradimo.

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

Kventum_logo_bijeli

Vaš KVENTUM tim