Search
Close this search box.
2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

MFI – UPRAVLJANJE UGOVORIMA
I ZELENE JAVNE NABAVKE

OTKAZAN SEMINAR!

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

KLJUČNI ELEMENTI EFIKASNOG UPRAVLJANJA UGOVORIMA U PROJEKTIMA
FINANSIRANIM OD STRANE MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA
I IMPLEMENTACIJA ZELENIH JAVNIH NABAVKI

PRAKTIČNI VODIČ ZA NABAVKE I GRANTOVE ZA SPOLJNE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE (PRAG)

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA) I UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

UPRAVLJANJE UGOVORIMA PO DOMAĆEM ZJN U ODNOSU NA PRAVILA SVJETSKE BANKE

ANALIZA PROCEDURA NABAVKE PO DOMAĆEM ZJN

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U EU: POSTIGNUĆA, IZAZOVI I BUDUĆI PRAVCI

ZELENE JAVNE NABAVKE U BIH: IZAZOVI I PRILIKE ZA IMPLEMENTACIJU

lokacija

Neum

19. – 21.06.2024.

UVOD U TEMU

kvaka

UVOD U TEME

Međunarodne nabavke i ugovori su teme koje danas igraju ključnu ulogu u poslovnom svijetu, pružajući smjernice i okvire za organizacije koje se bave projektima u različitim sektorima i zemljama. Svejedno radi li se o državnim institucijama ili javnim preduzećima, firmama ili nevladinim organizacijama koje implementiraju projekte, razumijevanje i primjena politika i pravila u međunarodnim nabavkama je od suštinskog značaja. Razumijevanje ovih politika otvara vrata za sudjelovanje u projektima finansiranim od strane tih institucija, čime se pruža pristup novim tržištima i resursima. Nadalje, spoljne aktivnosti Europske unije obuhvataju širok spektar projekata koji se realizuju u cijelom  svijetu. Kako biste iskoristili prilike za sufinansiranje i grant sredstva EU, ključno je razumjeti PRAG smjernice i procese. Ovakav vid edukacije pomoći će vam ovladati tim kompleksnim aspektima i pretvoriti ih u prednost za vašu organizaciju. Takođe, u svijetu međunarodnih projekata, razumijevanje sufinansiranja i upravljanje ugovorima postaju ključni aspekti uspješnosti, a ovaj seminar omogućit će vam da upravljate projektima sa sufinansiranjem iz grant sredstava, koristeći smjernice kao što su WBIF i IPA, kao i da steknete duboko razumijevanje FIDIC standarda, koje su neizostavne za upravljanje ugovorima.

Konačno, u Bosni i Hercegovini, susrećemo se sa izazovom usklađivanja domaćih zakona o javnim nabavkama sa pravilima međunarodnih finansijskih institucija – IFI (WB, EBRD, EIB). Razumjeti te razlike i kako se nositi sa njima od vitalnog je značaja za uspješno provođenje projekata. Sve navedene teme su ključne za uspjeh na međunarodnom tržištu, omogućavajući da prepoznate nove poslovne prilike, ostvarite uštede, te izbjegnete zamke i greške koje često prate međunarodne projekte. U cilju adresiranja svih navedenih pitanja, pozivamo vas na interaktivni specijalistički seminar kako bismo zajedno dublje istražili srž ovih ključnih tema.

Savjet ministara BiH je na 43. sjednici usvojio Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine i Akcioni plan za njeno provođenje, radi jačanja kapaciteta u ovom području i ispunjavanja jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Usvajanjem ove strategije, koju je pripremila Agencija za javne nabavke BiH, stvaraju se pretpostavke za moderan, transparentan, konkurentan i efikasan sistem javnih nabavki u skladu s legislativom Evropske unije i najboljim praksama. Jedan od  strateških EU prioriteta javnih nabavki, u skladu i sa navedenom strategijom, jeste uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabavki. Savjesni ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija – EBRD, CEB, EIB, WB, KfW.

Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja, kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima.

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje u upravljanju ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima međunarodnih finansijskih institucija – IFI (WB, EBRD, EIB)
 • Upoznavanje sa Vodičem za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke
 • Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN
 • Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA
 • Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom te efikasno upravljanje projektima u svim fazama projektnog ciklusa
 • Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama (uloga Investitora, uloga Izvođača te uloga Stručnog Nadzora)
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU  i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenje postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu i grantu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFI's. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije. Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs, dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima. Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija, kao i apliciranja za kreditna i grant sredstva.

Konačno, organizacije će biti upoznate sa pravilnim postupanjem u upravljanju ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima Svjetske banke, upoznati se sa Vodičem za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke, te će biti prezentirana analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN.

Kada je u pitanju uvod u zelene javne nabavke, kroz ovaj seminar će ugovorni organi kroz obuku svojih zaposlenika steći potrebno znanje i informacije u pogledu značaja zelenih javnih nabavki, budućih očekivanja u pogledu obaveznosti primjene zelenih kriterijuma, uštedama i drugim benefitima koje mogu postići kako za životnu sredinu tako i za samu instituciju, dok će privredni subjekti steći neophodne informacije u pogledu budućih očekivanja od privrede kako bi spremno dočekali masovniju primjenu zelenih javnih nabavki, te ostali konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu.

sadrzaj

SADRŽAJ

UPRAVLJANJE UGOVOROM
(CONTRACT MANAGEMENT)

Upravljanje ugovorima po domaćem ZJN u komparaciji sa pravilima Svjetske banke

Vodič za upravljanje ugovorima (Contract management) Svjetske banke

Analiza nalaza revizionih organa na temu upravljanja ugovorima čijem zaključivanju je prethodila procedura nabavke po domaćem ZJN

Zaključci

Grupna vježba: Upravljanje ugovorom

Studije slučaja i praktična radionica

NABAVKA RADOVA I ROBA

Priprema projekta za finansiranje od strane IFI

Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)

Osnove projektnog ciklusa

IFI due dilligence

Priprema prateće dokumentacije

Određivanje strategije nabavke

Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)

Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima

Obavještenja

Pretkvalifikacija

Tenderska dokumentacija

Jezik

Evaluacioni kriterijumi

Tehničke specifikacije

Cijena

Valuta

Rok za dostavljanje ponude i ostale vremenske odrednice

Pravo na učešće

Otvaranje

Evaluacija i dodjela ugovora

Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD
Elektronski portal ECEPP

Osnovni elementi ECEPP

Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki

Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama

Preuzimanje tenderske dokumentacije

Komunikacija kroz Message Centar

Uloga i odgovornost Banke

Pristup ECEPP od strane ponuđača

Osnove FIDIC ugovora

Uvod

Analiza rizika

Odabir “ispravnog“ modela ugovora

Ugovorne strane i obaveze

Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora

Upravljanje FIDIC ugovorima (upravljanje vremenom, rizicima, finansijama, kvalitetom)

ZELENE JAVNE NABAVKE
U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

Pojam i definicija zelenih javnih nabavki

Strategija razvoja zelenih javnih nabavki

Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki

UN Agenda 2030

The European Green Deal

Praksa zelenih javnih nabavki u regionu

Alati troškova životnog ciklusa

Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI
U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH

Strategija javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu

Zakon o izmjenama i dopunama ZJN i percepcija zelenih javnih nabavki

Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki

Primjena oznaka i certifikata

Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

Studija slučaja

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME

Istraživanje i ispitivanje tržišta

Izbor postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka

Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke

Obavještenje o nabavci

Pregled i ocjena ponuda

Dodjela ugovora

Praćenje realizacije ugovora

Praktična radionica

Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljivog putničkog vozila

predavac_m

PREDAVAČ

Davor Vučković

dipl.ing.građ.

IMPPM

Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” –  Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD i EIB, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

predavac_m

PREDAVAČ

Josip Jakovac

dipl.iur.

IMPPM

Ovlašteni predavač javnih nabavki

Diplomirani pravnik, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

predavac_m

PREDAVAČ

Dražen Vidaković

advokat

IMPPM

Ovlašteni predavač javnih nabavki

Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Dugogodišnje radno iskustvo u Agenciji za javne nabavke gdje je bio zaposlen na poziciji šefa Grupe za normativno-pravne poslove, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki.  Ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u UNDP projektu “Zelene javne nabavke – pilot u Službi za zajedničke poslove institucija BiH”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II projekta “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH”. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

agenda

RASPORED RADA

p_u

19.06.2024.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

20.06.2024.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

21.06.2024.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

1 Modul = 90 minuta

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente:
teorijskog dijela i praktičnog dijela.

Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika.

Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE
GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 06.06.2024.:

1 učesnik

405,00 KM = 473,85 KM sa PDV-om

207,07 EUR = 242,27 EUR sa PDV-om

2 i više učesnika

375,00 KM = 438,75 KM sa PDV-om

po učesniku

191,73 EUR = 224,32 EUR sa PDV-om
po učesniku

Za prijave poslije 06.06.2024. cijena kotizacije iznosi:

450,00 KM = 526,50 KM sa PDV-om

po učesniku

230,08 EUR = 269,19 EUR sa PDV-om

po učesniku

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na edukaciji
– 7 Modula / 11h i 30 minuta

Dokumentacija i nastavni materijali
– u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
– priručnik, prilozi, primjeri i obrasci

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
– poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
– certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze
– za vrijeme edukacije

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

prijava

Možete se prijaviti i ONLINE

Na dnu članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

HOTEL SUNCE

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

180,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

120,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

2,34 KM

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Vanjski bazen, ležaljke na bazenu, Wi-Fi, parking i doručak uključeni u cijenu.

Za prvih 20 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom.
Učesnici koji se naknadno prijave imaju mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirat ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

kvaka

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem

PREDRAČUNA

do 14.06.2024.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

12.06.2024.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!