fbpx

SPECIJALISTIČKI SEMINAR KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI
April 4, 2022
SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA
April 7, 2022
Show all

SPECIJALISTIČKI SEMINAR KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

 


 

SPECIJALISTIČKI SEMINAR


SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKOM I FINANSIJSKOM POSLOVANJU

DOKUMENTI U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

RJEŠAVANJE PROBLEMA I PRIMJENA PROPISA U PRAKSI

 

 Baška Voda 

 25. – 27.05.2022. 

GRAND HOTEL SLAVIA

 

 


 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima. Direktorima, menadžerima, rukovodiocima, administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima, sekretarima/cama, asistentima/cama i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Izvori i primjena propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja

Životni vijek dokumenta
        procesi od nastanka do arhiviranja

Akti upravnog postupka
        pojam i evidencije

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-Pisarnice (DMS)

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće
        korištenje savremenih alata

Upravljanje elektronskim dokumentima
        primjeri dobre prakse

Elektronski potpis u praksi

Tajnost podataka
        vrste, pravilno postupanje, čuvanje i evidentiranje

Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila

Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama

Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva

Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko-računovodstvene dokumentacije

Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva

Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama

Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama u fizičkom i elektronskom obliku

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

 

 

Glavni cilj predstavlja  da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje kvaliteta i produktivnosti u radu.

 

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja. Kancelarijsko poslovanje mora osigurati urednost dokumenta u cilju njegovog jednostavnog korištenja, brzog i lakšeg pronalaženja spisa, tako da omogući lakše i brže i sigurnije rješavanje osnovnih zadataka organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Putem kancelarijskog poslovanja postiže se registraturna urednost i osigurava cjelovitost gradiva, tako da je i u funkciji fizičke zaštite gradiva. Interes arhiva je pridržavanje svih pravila kancelarijskog poslovanja, jer će na taj način u arhiv doći već sređeno gradivo.

 

 

Upoznavanje i razumijevanje procesa interne kontrole u najširem smislu, postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u jednoj organizaciji. U najužem smislu pod pojmom interne kontrole smatra se ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja organizacije, zakonitosti poslovanja organizacije te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Shvatanje važnosti Knjiga poslovne evidencije i knjigovodstva koje se koriste za evidenciju poslovnih transakcija u procesu knjigovodstva ili računovodstva.

 

 

Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima kancelarijskog i finansijskog poslovanja te usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i produktivnosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanju većih grešaka koje mogu uticati na kancelarijsko i finansijsko poslovanje u organizaciji.

 

 

Savladavanje osnovnih i naprednih alata i tehnika za obavljanje i podizanje nivoa učinkovitosti kancelarijsko-arhivskog i finansijsko-računovodstvenog poslovanja uz praktične vježbe i savjete. Upoznavanje sa dobrom praksom upisa evidencija u fizičkom i elektronskom obliku, pretrage podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija, arhiviranja finansijsko-računovodstvenih evidencija. Preporuke o pravilnim načinima organizovanja rada i postupanja, načinima kontrole procesa te praćenje kretanja dokumentacije.

 

 

 

 SADRŽAJ 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko-arhivskih i finansijsko-računovodstvenih poslova
     propisi, načela, evidencije, arhiviranje

Lista kategorija registraturne građe

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga

Uništavanje registraturne građe
     svrha i značaj

Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena

e-Pisarnica
     upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Arhiva
    pohrana i čuvanje

Pečat i faksimil
     ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Elektronski potpis
     primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni

Postupanje sa tajnim aktima

Primjena EU standarda i normi


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole

Interna kontrola i komponente interne kontrole

Upravljanje poslovnim knjigama – granica između protokola i finansija i računovodstva

    Računovodstvo i knjigovodstvo

    Blagajničko računovodstvo elektronska blagajna

    Računovodstvene knjige

    Finansijsko planiranje i izvještavanje


 

 

 

 

Zajednička diskusija i iznošenje problematike učesnika

Pronalaženje rješenja za konkretne situacije

Praktične vježbe i radionice za svakog učesnika

Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih i računovodstvenih evidencija

Iskustva dobre prakse kancelarijskog i finansijskog poslovanja

 


 

 

 PREDAVAČI 

 

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

Boris Sesar
dipl. oec.
smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 25.05.2022. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 09:30 – 16:00 


 

 26.05.2022. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 27.05.2022. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim diskusijama/vježbama vezanim za proces kancelarijskog i finansijskog poslovanja. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje.

Zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog i finansijskog poslovanja.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 11.05.2022.

 

1 učesnik 355,00 KM / 181,00 €

2 i više učesnika 330,00 KM / 168,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 11.05.2022. cijena kotizacije po učesniku iznosi

390,00 KM / 199,00 €


Oslobođeno plaćanja PDV-a.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 

 

 


 

 INFORMACIJE ZA PRELAZAK HR GRANICE 

 

L I N K

https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 

Preko navedenog linka / stranice možete pronaći sve pravovremene, tačne i ažurirane informacije o uslovima ulaska u Republiku Hrvatsku.

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi “GRAND HOTEL SLAVIA” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 87,00 €

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 59,00 €

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 1,10 €

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking (kod hotela Horizont) uključeni u cijenu.

 


Napomene: 

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

 PLAĆANJE NAŠIH USLUGA 

►Plaćanje kotizacije i smještaja putem predračuna do 18.05.2022. godine

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 18.05.2022. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA