fbpx

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB I WB

REALIZOVANA INTERNA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENIKE ALMA RAS
April 2, 2022
KVENTUM USLUGE POSLOVNE EDUKACIJE – SEMINARI/ SAVJETOVANJE/ TEAM BUILDING/ KOUCING
April 3, 2022
Show all

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB I WB

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

 


 

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB)

SVJETSKE BANKE (WB)

 

PLANIRANJE, PROVOĐENJE NABAVKE, UGOVARANJE I KONTROLA REALIZACIJE

PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI I RJEŠAVANJE PROBLEMA

PRAKTIČNE RADIONICE I DISKUSIJE

 

 Neum 

 18. – 20.05.2022. 

HOTEL SUNCE

 

 


 
 

 

 

 UVOD U TEMU 

U posljednje dvije decenije u svijetu pristup nabavkama u organizacijama doživljava revolucionarne promjene. Umjesto puke servisno-logističke podrške organizaciji, nabavke se počinju smatrati vrhunskim strateškim pitanjem svake ozbiljne organizacije ili sistema. Stoga posljedično, profesija službenika za nabavke ili projektnih menadžera koji se između ostalog bave nabavkama, raste na značaju i cijeni.

Takođe, zbog raširenog globalnog djelovanja kreditnih ili donatorskih razvojnih institucija i banaka te njihovog značaja za privredu velikog broja zemalja u razvoju, nije više dovoljno poznavati pravila nabavki vlastite zemlje, već postaje neophodno i za službenike za nabavke i za privredne subjekte koji u procedurama nabavke učestvuju – poznavati i pravila nabavki međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Svjetska banka i slično, što upućenim u ove procedure daje veliku komparativnu prednost na tržištu i u nadmetanjima za dobijanje ugovora o nabavci.

 

 

Izbijanjem pandemije uzrokovane virusom Covid-19 važnost nabavki je došla u prvi plan, jer je stvaranje efikasnog regulatornog i operativnog modela nabavke neophodne medicinske opreme (i usluga i eventualno radova u vezi s tim) postalo imperativno i vitalno pitanje vlada svih država svijeta u borbi protiv pandemije i igrat će važnu ulogu i u privrednom oporavku zemalja, a ovo će se posebno odnositi na projekte finansirane od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili regionalni specijalistički seminar o nabavkama putem međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB i WB) sa praktičnim radionicama na date teme.

 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača, koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija (IFIs): 

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropske investicijske banke (EIB)

Svjetske banke (WB)

 

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.

 

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN/Direktivama EU i Svjetske banke

Upoznavanje sa EU regulativom iz područja nabavki koja se odnosi na hitne nabavke zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19 i preporukama Svjetske banke

Detaljno upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFIs

Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFIs, sa posebnim akcentom na provođenje nabavki u vrijeme pandemije uzrokovane virusom Covid-19

Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za finansiranje IFI sredstvima

Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“

Usvajanje znanja i vještina za upravljanje projektima u praksi

Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama

Upoznavanje sa ECEPP – Elektronski portal nabavki EBRD-a

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Upoznavanje sa osnovama FIDIC ugovora

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije.

Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs, dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima.

Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija. Takođe, predstavnici firmi koje se pojavljuju u ulozi ponuđača će dobiti priliku da bolje razumiju osnovne zahtjeve tenderske dokumentacije, te kako da pripreme i blagovremeno dostave svoje ponude. Predavači će prezentovati studije slučaja i radionice te kroz konkretne primjere iz svog iskustva i  interaktivan pristup i diskusiju,  omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.

 

 

 

 SADRŽAJ 

CIKLUS NABAVKE PO DOMAĆEM ZAKONU/DIREKTIVAMA EU I SVJETSKE BANKE – KOMPARATIVNI PRIKAZ

     Uvod:

Direktive EU o javnim nabavkama – svrha, struktura i osnovne karakteristike

Odnos Direktiva EU i domaćih Zakona o javnim nabavkama

Misija Svjetske banke i prikaz pravila nabavke

Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem Zakonu / Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

Misija i pravila međunarodnih finansijskih institucija:

       ►Svjetske banke (WB)
       ►Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
       ►Evropske investicijske banke (EIB)

 

Grupna vježba: Ciklus nabavki


 

Nabavka konsultantskih usluga

Generalna obavijest o nabavci – GPN

Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista

Zahtjev za ponudu (Request for proposal) – tipična struktura

Standardni tipovi konsultantskih ugovora

 

■ Studije slučaja i praktična radionica


 

■  Nabavka radova i roba

 

1. Priprema projekta za finansiranje od strane IFI

       ►Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)

       ►Osnove projektnog ciklusa

       ►IFI due dilligence

       ►Priprema prateće dokumentacije

       ►Određivanje strategije nabavke

       ►Sufinansiranje iz GRANT sredstava

 

2. Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima

 

3. Two-stage postupak

       ►Izbor “two-stage“ tenderskog postupka

       ►First Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

       ►Sastanak za pojašnjenje ponude

       ►Second Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

       ►Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda

       ►Evaluacija ponuda i priprema izvještaja

       ►Dodjela ugovora

 

4. Two-envelope postupak

       ►Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka

       ►Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

       ►Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda

       ►Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja

       ►Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda

       ►Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja

       ►Dodjela ugovora

 

5. Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD-a – Elektronski portal ECEPP

       ►Osnovni elementi ECEPP-a

       ►Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki

       ►Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama

       ►Preuzimanje tenderske dokumentacije

       ►Komunikacija kroz Message Centar

       ►Uloga i odgovornost Banke

       ►Pristup ECEPP-u od strane ponuđača

 

6. Osnove FIDIC ugovora

       ►Uvod

       ►Analiza rizika

       ►Odabir „ispravnog“ modela ugovora

       ►Ugovrne strane i obaveze

       ►Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora

       ►Upravljanje FIDIC ugovorima

 

■ Studije slučaja i praktična radionica


 

 

 

 PREDAVAČI 

 

Davor Vučković
dipl.ing.građ. / IMPPM
Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” –  Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.


 

Tarik Duraković
dipl.ing.građ. / IMPPM
HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba  i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).


 

Josip Jakovac
dipl.iur. / IMPPM
, Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

 


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 18.05.2022. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 09:30 – 16:00 


 

 19.05.2022. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 20.05.2022. 
Petak

 09:00 – 11:00 

 

 

 


 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela.

Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. 

Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 05.05.2022.

 

1 učesnik 375,00 KM / 191,00 €

2 učesnika 345,00 KM / 176,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku


Za prijave poslije 05.05.2022. cijena kotizacije po učesniku iznosi

405,00 KM / 207,00 €


U cijene nije uključen PDV !


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente: 

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 137,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 89,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 2,34 KM

 

 


 

Napomene: 

►Za prvih 20 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 11.05.2022. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA