2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

PROFESIONALIZAM I PRIMJENA KOMPETENCIJA U PRAKSI

INTERAKTIVNI SEMINAR + RADIONICE

PROFESIONALIZAM I EFIKASAN NAČIN RADA KROZ PRIMJENU NEOPHODNIH KOMPETENCIJA U PRAKSI

TIMSKI RAD I VJEŠTINE KOMUNIKACIJE

RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

lokacija

Baška Voda

15. – 17.03.2023.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Zaposlenicima svih profila (direktorima, rukovodiocima, menadžerima, HR menadžerima, tim liderima, sekretarima, sekretaricama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i druge) u organizacijama javnog i privatnog sektora. Seminar je takođe pogodan i za sve ostale profesionalce koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu kroz unapređenje ključnih kompetencija u svakodnevnom poslovanju.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Razvoj profesionalizma i kompetencija u svakodnevnom radu

Primjena komunikacijskih modela u današnjem poslovanju

Unapređenje modernih vještina komunikacije i timskog rada

Percepcija – otkrivanje situacija koje nas ometaju na radnom mjestu

Metode i tehnike kreativnog rješavanja poslovnih problema i situacija

Timski rad – unapređenje organizacijske kulture i saradnje

Razvoj “soft skills” – profesionalnost, fokus, briga o članovima tima

Jačanje međuljudskih odnosa i efikasno upravljanje konfliktima

Suzbijanje stresa – tehnike snalaženja u zahtjevnim situacijama

Odabir “prave reakcije“ – efikasan uticaj na “teške” osobe iz poslovnog okruženja

Emocionalna inteligencija – uticaj na uvjerenja i mentalne modele

Razvoj samosvijesti, samokontrole i samopouzdanja

Ovladati elementarnim tehnikama za očuvanje mentalnog zdravlja

progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Organizacije će kroz edukaciju svojih zaposlenika razviti niz neophodnih kompetencija koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i timskog rada. Usvojene kompetencije pomoći će zaposlenicima da se mnogo efikasnije i racionalnije snalaze u problemskim i zahtjevnim poslovnim situacijama. Istraživanja pokazuju da čak 20% radne populacije ima neki oblik poteškoće po pitanju svog mentalnog zdravlja. Ulaganje u zaposlenike je najbolja investicija, jer organizacije stiču povjerenje svojih zaposlenika i na taj način razvijaju zdrave temelje za razvoj zdravih međuljudskih odnosa i uspješnije poslovanje.

Sticanjem i primjenom ključnih kompetencija u savremenom poslovanju doprinosi se kvalitetnijoj realizaciji svakodnevnih radnih zadataka, unapređenju profesionalnosti i rezultata rada. Znati kako najbolje reagovati u stresnim situacijama i kako upravljati emocijama, predstavlja jednu od najvažnijih kompetencija kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

Kroz ovaj seminar učesnici će naučiti kako se snalaziti u neugodnim situacijama, kako koristiti prednosti i mane vlastitog “prirodnog” temperamenta i kako se prilagoditi temperamentima drugih osoba sa kojima poslovno sarađuju.

sadrzaj

SADRŽAJ

TIMSKI RAD I VJEŠTINE KOMUNIKACIJE

Tim koji uči – poboljšanje rezultata kroz kreativnost i saradnju

Profesionalizam – stvaranje pozitivne organizacijske kulture

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

Izazovi i problemi u današnjoj poslovnoj komunikaciji

Uticaj pozitivne i negativne povratne informacije – praktični primjeri

Metode efektivne komunikacije – aktivno slušanje i asertivnost

 

RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA

 Kreativno rješavanje problema – novi obrasci ponašanja i rada

Sistemsko razmišljanje i percepcija

Upravljanja međuljudskim odnosima – savremene metode

Razumijevanje ličnog i interpersonalnog konflikta

Čitanje skrivenih znakova i signala – uticaj na “teške” osobe

Samopouzdanje i važnost interpersonalnih vještina u konfliktima

 

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

 Mentalni modeli – skriveni obrasci i fenomeni

Koraci prema samosvijesti – promjene ponašanja i uvjerenja

Emocionalna inteligencija – empatija, samokontrola i svjesnost

Zaštita mentalnog zdravlja – organizacijski i individualni pristup

Kanalisanje stresa u radnu motivaciju i produktivnost

Mentalno zdravlje – razvoj svijesti zdravog načina življenja i rada

 

predavac_m

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

agenda

RASPORED RADA

p_u

15.03.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

16.03.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

17.03.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe i radionice.

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu.

Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije, sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.

Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva i demonstracija.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 03.03.2023.:

1 učesnik

365,00 KM / 186,62 EUR

186,62 EUR

2 i više učesnika

345,00 KM / 176,39 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 03.03.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

405,00 KM / 207,07 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE , na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi

GRAND HOTEL SLAVIA

po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

79,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

65,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,00 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazen, fitnes centar, WI-FI i parking (kod hotela Horizont) uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

info_p

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 10.03.2023.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

08.03.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA