2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB I WB

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD), EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) I SVJETSKE BANKE (WB)

PROFESIONALIZAM I EFIKASAN NAČIN RADA KROZ PRIMJENU NEOPHODNIH KOMPETENCIJA U PRAKSI

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

 VODIČ ZA NABAVKE EIB

SUFINANSIRANJE IZ GRANT SREDSTAVA (WBIF I IPA)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA FIDIC

CIKLUS NABAVKE (KOMPARATIVNI PRIKAZ)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

lokacija

Dubrovnik

24. – 26.05.2023.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu, kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija – EBRD, CEB, EIB, WB, KfW. Seminar je takođe namijenjen i stručnim licima koja učestvuju u implementaciji ugovora u oblasti infrastrukture i energetike po FIDIC uslovima ugovaranja. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN / Direktivama EU i Svjetske banke

Upoznavanje sa novim institutima i regulacijom koju donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN („Službeni glasnik BiH“ br. 59/22)

Upoznavanje sa Politikama i Pravilima nabavki EBRD kao i Vodičem za nabavke EIB

Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata i vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFI's

Sticanje znanja i vještina za pripremu projekata za sufinansiranje iz WBIF i IPA

Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope“

Upoznavanje sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom

Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama

Upoznavanje sa ECEPP – Elektronski portal nabavki EBRD

Upoznavanje sa osnovama upravljanja ugovora zasnovanih na FIDIC formama

progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije. Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs, dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima. Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija, kao i apliciranja za kreditna i grant sredstva.

Konačno, organizacije će biti upoznate novim regulatornim zahtjevima koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“ br. 59/22. Učesnici će biti upoznati sa novim institutima i pravilima koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN. Takođe, predstavnici firmi koje se pojavljuju u ulozi ponuđača će dobiti priliku da bolje razumiju osnovne zahtjeve tenderske dokumentacije, te kako da pripreme i blagovremeno dostave svoje ponude. Predavači će prezentovati studije slučaja i radionice te kroz konkretne primjere iz svog iskustva i interaktivan pristup i diskusiju, omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.

sadrzaj

SADRŽAJ

CIKLUS NABAVKE

Komparativni prikaz ciklusa nabavke:
– po domaćem Zakonu BiH
– po Direktivama EU
Svjetske banke

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

Kakve novine donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN BiH koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH“ br. 59/22: Novi instituti, dodjela ugovora prema međunarodnim poravilima, nova izuzeća od primjene, propisivanje službenika za javne nabavke, isključenje ponuđača, sukob interesa, javne nabavke i pravo konkurencije, prethodna provjera tržišta, obavezna podjela na lotove, izmjene ugovora/okvirnih sporazuma, izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, objava planova nabavki i informacija o realizaciji ugovora na Portalu javnih nabavki, izmjene u žalbenom postupku.

Grupna vježba: Ciklus nabavki

POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD

– Upoznavanje sa novim izdanjem Politika i pravila nabavki EBRD (PP&R) iz maja 2022. godine
– Komparativni prikaz osnovnih elemenata novog PP&R i izdanja iz 2017. godine


VODIČ ZA NABAVKE EIB

– Upoznavanje sa pravilima nabavki EIB (Vodič za nabavke iz 2017. godine)
– Komparativni prikaz osnovnih elemenata EIB Vodiča za nabavke i Politika i pravila nabavki EBRD


NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA PREMA PRAVILIMA EBRD

– Generalna obavijest o nabavci (GPN)
– Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista
– Zahtjev za ponudu / Request for proposal (tipična struktura)
– Tehnička evaluacija i kombinovana (finalna) evaluacija
– Standardni tipovi konsultantskih ugovora (time based, lump sum, simplified)

Studije slučaja i praktična radionica

NABAVKA RADOVA I ROBA

Priprema projekta za finansiranje od strane IFI

– Osnova za apliciranje kod IFI (framework agreement)
– Osnove projektnog ciklusa
– IFI due dilligence
– Priprema prateće dokumentacije
– Određivanje strategije nabavke
– Sufinansiranje iz GRANT sredstava (WBIF i IPA)


Osnovni principi nabavki radova i roba na kompleksnim projektima


Two-stage postupak

– Izbor “two-stage“ tenderskog postupka
– First Stage Tender (priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura)
– Sastanak za pojašnjenje ponude
– Second Stage Tender (priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura)
– Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
– Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
– Dodjela ugovora


Two-envelope postupak

– Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka
– Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura
– Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda
– Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja
– Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda
– Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja
– Dodjela ugovora


Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD – Elektronski portal ECEPP

– Osnovni elementi ECEPP
– Kreiranje postupaka u skladu sa usvojenim Planom nabavki
– Priprema i objava Generalne obavijesti o nabavkama
– Preuzimanje tenderske dokumentacije
– Komunikacija kroz Message Centar
– Uloga i odgovornost Banke
– Pristup ECEPP od strane ponuđača


Osnove FIDIC ugovora

– Uvod
– Analiza rizika
– Odabir “ispravnog“ modela ugovora
– Ugovorne strane i obaveze
– Upoznavnje sa osnovnim odredbama FIDIC ugovora
– Upravljanje FIDIC ugovorima

Studije slučaja praktična radionica

PREDAVAČI

predavac_m

Davor Vučković

dipl.ing.građ.

IMPPM

Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” –  Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD i EIB, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

predavac_m

Tarik Duraković

dipl.ing.građ.

IMPPM

HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba  i usluga prema procedurama EBRD, EIB i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

predavac_m

Josip Jakovac

dipl.iur.

IMPPM

Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

agenda

RASPORED RADA

p_u

24.05.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

25.05.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

26.05.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela.

Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva i demonstracija.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 12.05.2023.:

1 učesnik

405,00 KM / 207,07 EUR

186,62 EUR

2 i više učesnika

375,00 KM / 191,73 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 12.05.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

450,00 KM / 230,08 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE , na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Dubrovniku

“GRAND HOTEL PARK”

po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

127,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

85,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

2,65 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Wellness & Spa (bazen,saune, teretana) Wi-Fi i parking uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

info_p

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 19.05.2023.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

limited

Broj učesnika ograničen – 25 učesnika!

Prijave traju do:

17.05.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA