fbpx

KVENTUM USLUGE POSLOVNE EDUKACIJE – SEMINARI/ SAVJETOVANJE/ TEAM BUILDING/ KOUCING

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB I WB
April 3, 2022
INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
April 4, 2022
Show all

KVENTUM USLUGE POSLOVNE EDUKACIJE – SEMINARI/ SAVJETOVANJE/ TEAM BUILDING/ KOUCING

Poštovani klijenti i poslovni saradnici,

Sa ciljem kontinuiranog unapređenja i usklađivanja naših usluga sa svjetskim trendovima iz oblasti edukacije odlučili smo usavršiti i proširiti našu ponudu usluga iz oblasti edukacija, treninga i seminara kako bismo našim aktuelnim i budućim klijentima omogućili da prisustvo  našim edukacijama i treninzima bude u potpunosti prilagođeno njihovim individualnim potrebama i potrebama organizacija iz kojih dolaze.

Jedan od primarnih ciljeva koji želimo da postignemo unaprijeđujući dosadašnju ponudu jeste da svaki učesnik sa sobom ponese jedinstveno iskustvo i da kroz interaktivan proces učenja dobije najsveobuhvatnije savremene i praktične metode za efikasno razvijanje ličnih i organizacijskih potencijala.


 

 

 

 

“IN-HOUSE“ TRENING I OBUKE


 

Svaka organizacija nailazi na probleme koji su karakteristični za njihovo poslovanje, strukturu i zaposlene. Shodno tome organizujemo interne edukacije koje su namijenjene grupama zaposlenih iz iste organizacije sa ciljem rješavanja specifičnih problema,  ispunjavanja zahtjeva njihovog poslovanja i usavršavanje postojećeg znanja.

 

 

Prilikom organizovanja navedenih usluga pristupamo ispitivanju potreba organizacije i uzimamo u obzir strateške ciljeve, kao i specifične razvojne ciljeve samih učesnika, na osnovu kojih prilagođavamo trening/obuku prema zahtjevima organizacije i učesnika.

 

 

 

 NAČIN RADA 

 • Rad u grupama od minimalno 5 do maksimalno 30 učesnika
 • Interne obuke su visoko interaktivne i dizajnirane prema  zakonitostima učenja odraslih
 • Iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću
 • Zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava
 • Praktične radionice i vježbe za svakog učesnika
 • Dodatna pomoć (folow-up) zaposlenicima nakon  interne edukacije putem e-savjetovanja

 

 

Kventum za potrebe treninga može obezbijediti savremenu trening salu koja se nalazi u blizini našeg Poslovno-edukativnog centra. Zavisno od dogovora sa organizacijom, sala se može organizovati u kapacitetu do 30 učesnika. Tokom treninga za učesnike je obezbijeđeno osvježenje, kafe pauze i ketering.

 

“OTVORENE” EDUKACIJE


 

Otvorene edukacije organizujemo više puta u toku mjeseca sa različitim oblastima/temama i predavačima, koje se održavaju na različitim lokacijama u BiH i izvan BiH, sa mogućnošću prijave učesnika iz različitih organizacija i država u zavisnosti od oblasti i tema.

 

 

Otvorene edukacije organizujemo više puta u toku mjeseca sa različitim oblastima/temama i predavačima, koje se održavaju na različitim lokacijama u BiH i izvan BiH, sa mogućnošću prijave učesnika iz različitih organizacija i država u zavisnosti od oblasti i tema.

 

 

Pored navedenog nudimo i eksterne edukacije koje se najčešće organizuju na zahtjev naših klijenata koji za određenu temu nemaju dovoljan broj učesnika da se formira grupa za internu edukaciju. Na osnovu toga mi pozivamo druge klijente na traženu temu kako bi popunili mjesta, a učesnici imaju priliku da se upoznaju sa radom drugih organizacija i da razmijene poslovna iskustva.

 

KOUČING


U okviru “in-house“ treninga i obuka, nudimo i uslugu KOUČINGA za jednog do pet zaposlenika sa mogućnošću odabira trajanja navedene usluge od mjesec do godinu dana.

Koristimo najsavremenije metode za individualni, timski ili grupni koučing, sa ciljem efektivnog i efikasnog unapređenja vještina i znanja kod zaposlenika radi postizanja dugoročnih radnih ciljeva. 

 

Individualni koučing

Vodeći strukturisan razgovor sa koučem, klijent sam dolazi do rješenja problema pred kojim se nalazi. Namjenjen je svima koji žele da dostignu svoj poslovni i lični maksimum u odnosu na određeni poslovni cilj ili da razviju neku novu poslovnu vještinu.

U svom radu koristimo Kognitivno bihejvioralni koučing. Naša praksa je da koučing ciljeve dogovaramo zajedno sa nadređenim i/ili sa HR-om. S obzirom da imamo dugogodišnje iskustvo u oblasti poslovne psihologije i koučinga u dogovoru sa klijentom nekada se koristi i kombinacija koučinga i mentoringa.

 

Grupni koučing

Za razliku od individualnog koučinga gdje kouč radi samo sa jednom osobom na njenim ličnim izazovima, ciljevima i razvojnim potrebama, na grupnom koučingu se takođe radi na ličnim ciljevima, s tim što se to radi u grupi osoba koje imaju slične teme i potrebe. Svi učesnici imaju korist od toga što čuju razmišljanja drugih i što jedni drugima asistiraju i pružaju podršku.

 

 

Timski koučing

U timskom koučingu, cijeli tim jedne organizacije ili kompanije se posmatra kao cjelina. Učesnici prorađuju njihove zajedničke ciljeve i izazove. Suština timskog koučinga je da se tim toliko osamostali i postane funkcionalan da kroz buduće izazovne situacije prolazi kao da je pored njih kouč.

Na ovakvim radionicama, često se ide prema vizualizaciji zajedničkog cilja, sagledavanju potrebnih koraka za ostvarenje te vizije, a svi učesnici se osnažuju da budu što posvećeniji dogovorenim koracima. Za razliku od grupnog koučinga gdje je optimalni broj učesnika 3 do 6, kod timskog koučinga se nekad dešava da tim čini veliki broj članova.

U tom slučaju se preporučuje da osnovni metod rada bude strukturisana, otvorena konverzacija u grupama. To podrazumjeva da se određena pitanja i teme smještaju na nekoliko “tačaka“ u prostoru za rad, a da učesnici imaju mogućnost da kruže diskutujući i zaključujući stvari koje su im od značaja na određenim poljima.

 

 

Cilj koji kouč postavlja u procesu koučinga u poslovnom okruženju je da se identifikuju i razumiju prepreke i osmisle strategije i akcije u cilju eliminacije tih prepreka, kako bi se unaprijedio proces poslovanja od pojedinca do organizacije.

 

E-SAVJETOVANJE


Kventum za svoje klijente organizuje uslugu  E-SAVJETOVANJA  preko online platformi kako bi omogućio učesnicima da imaju interakciju sa konsultantom (savjetnikom) ili sa grupom učesnika, a da pri tome uslugu savjetovanja ili konsultovanja mogu pratiti sa bilo koje lokacije preko svog telefona, tableta ili kompjutera.

Klijent sam bira vrstu interakcije sa konsultatntom (chat, razmjena dokumenata – Word, PPT, PDF, usmena diskusija, e-mail), kao i da li žele da sa konsultantom ostvare vizuelni kontakt – Skype ili video call preko drugih aplikacija.

 

 

Naši konsultanti (savjetnici) su u mogućnosti da kroz određeni vremenski period kontinuirano prate implementaciju i praktičnu primjenu alata, kao i da direktno rade sa zaposlenikom na rješavanju problema ili unapređenju poslovanja.

 

 

TEAM BUILDING – IZGRADNJA TIMA


 

Istraživanja su pokazala da su najvažniji faktori izgradnje uspješnog tima stvaranje zajedničkog identiteta, osjećaja pripadnosti i društvene podrške.

 

 

Naglasak team buildinga može biti stavljen na profesionalnu edukaciju, razmjenu podataka ili zabavu i opuštanje, čime se unapređuje povezivanje članova na ličnom planu.

 

 

 Razlozi za team building između ostalog uključuju: 

 • Unapređenje komunikacije
 • Motivaciju radnog tima
 • Upoznavanje ljudi unutar organizacije
 • Usklađivanje stavova i mišljenja zaposlenika
 • Učenje tima tehnikama i strategijama upravljanja
 • Razvoj timske produktivnosti
 • Pomaganje učesnicima da više nauče o sebi, odnosno o svojim jačim stranama i slabostima
 • Primjena uspješne saradnje među članovima tima, a sve u cilju kako bi radno okruženje bilo bolje

 

 

 

 

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

UVIJEK POSTOJE RJEŠENJA KOJA SU BOLJA OD POSTOJEĆIH!


 

 REFERENCE 

Spisak ostalih referenci možete pogledati preko označenog linka

 

 

 KONTAKT 

Imate pitanja i potrebne su Vam dodatne informacije o našim uslugama?

 

 


 

 

 

Nadamo se da ćete uz naše edukacije usavršiti svoja znanja i biti spremni naučeno primijeniti na radnom mjestu i u životu. 

Zapamtite da je edukacija glavni pokretač promjena u svijetu, zbog toga učite svaki dan i budite promjena koju želite.

 


 

 

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 


Svaka uspješna karijera
počinje
dobrom edukacijom!

 

Vaš KVENTUM tim