2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

INTERPERSONALNE VJEŠTINE I MOTIVACIJA

INTERAKTIVNI SEMINAR + RADIONICE

KLJUČNE INTERPERSONALNE VJEŠTINE I ULOGA MOTIVACIJE U MODERNOM RADNOM OKRUŽENJU

SAVREMENE VJEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

EMPATIJA I RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

lokacija

Baška Voda

14. – 16.06.2023.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Zaposlenicima svih profila (direktorima, menadžerima, HR menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, sekretarima, sekretaricama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i druge) u organizacijama javnog i privatnog sektora. Seminar je takođe pogodan i za sve ostale profesionalce koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu kroz unapređenje interpersonalnih vještina u svakodnevnom poslovanju.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Upoznavanje sa interpersonalnim vještinama u savremenom radu

Bolje razumijevanje sopstvenog ponašanja i empatije u odnosima sa drugima

Usvajanje efikasnih metoda, alata i tehnika za razvoj interpersonalnih vještina

Razvoj savremenih vještina komunikacije i empatije u timskom radu

Percepcija – otkrivanje uzročnika koji nas koče u svakodnevnom poslovanju

Važnost motivacije u rješavanju poslovnih problema i situacija

Jačanje međuljudskih odnosa i efikasno upravljanje konfliktima

Metode i tehnike razvoja samosvijesti, samokontrole i motivacije

Odabir “prave reakcije“ – snalaženja u zahtjevnim situacijama

Emocionalna inteligencija – uticaj na uvjerenja i mentalne modele

Ovladati elementarnim tehnikama za očuvanje mentalnog zdravlja

progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Kroz razvoj interpersonalnih vještina zaposlenika stvaraju se bolji međuljudski odnosi, unapređuje organizacijska kultura i produktivnost rada. Interpersonalne vještine omogućuju nam efikasnije upravljanje radnim zadacima i poslovima, bolje snalaženje u problemskim situacijama i stvaranje kvalitetnijih profesionalnih odnosa sa kolegama i vanjskim saradnicima. Organizacije će kroz edukaciju svojih zaposlenika razviti niz neophodnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i motivacije u radu. Usvojene vještine pomoći će zaposlenicima da se mnogo efikasnije i racionalnije snalaze u problemskim i zahtjevnim poslovnim situacijama.

Pored poslovnih vještina i profesionalnih kompetencija važno je napomenuti da zapostavljeno mentalno zdravlje uveliko utiče na ekonomiju, jer su ljudi na svojim radnim mjestima, ali upitna je njihova produktivnost. Istraživanja pokazuju da čak 20% radne populacije ima neki oblik poteškoće po pitanju svog mentalnog zdravlja. Fokus seminara će biti na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje ćemo kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućiti da usvoje napredna znanja i istraže načine kako da ih primjene u radnom okruženju. Posebna pažnja će biti posvećena na izgradnji samosvijesti, empatiji, sposobnosti prilagođavanja i razvoju ličnih potencijala. Naučit će kako da sagledaju sopstveni nivo emocionalne inteligencije i razviju strategije za efikasno upravljanje emocijama u radu.

sadrzaj

SADRŽAJ

SAVREMENE VJEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Izazovi i problemi u današnjoj poslovnoj komunikaciji

Kako razvijati uspješne interpersonalne odnose kroz savremenu komunikaciju?

Uloga percepcije i važnost interpersonalnih vještina u radnom okruženju

Razvoj socijalnih vještina ophođenja sa emocijama, predrasudama i različitostima

Efikasna komunikacija – uticaj pozitivne i negativne povratne informacije

Psihološke tehnike uticaja – razvoj motivacije i uspješna realizacija zadataka

 

EMPATIJA I RJEŠAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA

Kognitivna fleksibilnost – prilagođavanje misli i ponašanja u novim i neočekivanim situacijama

Kreativno rješavanje problema kroz stvaranje novih obrazaca ponašanja i rada

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja

Upravljanje međuljudskim odnosima – tradicionalne i savremene metode

Razumijevanje ličnog i interpersonalnog konflikta kroz empatiju

Sistemsko razmišljanje i percepcija – skup alata za rješavanje problema

 

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

Mentalni modeli – skriveni obrasci i fenomeni

Uticaj na motivaciju – tehnike promjene ponašanja i uvjerenja

Emocionalna inteligencija – empatija, samokontrola i svjesnost

Zaštita mentalnog zdravlja – organizacijski i individualni pristup

Kanalisanje stresa u radnu motivaciju i produktivnost

Mentalno zdravlje – razvoj zdravih navika na radnom mjestu

predavac_m

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

agenda

RASPORED RADA

p_u

14.06.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

15.06.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

16.06.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe i radionice.

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu.

Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije, sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.

Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva i demonstracija.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 02.06.2023.:

1 učesnik

365,00 KM / 186,62 EUR

186,62 EUR

2 i više učesnika

345,00 KM / 176,39 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 02.06.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

405,00 KM / 207,07 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE , na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

HOTEL HORIZONT

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

95,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

75,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,33 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Fitnes centar, unutrašnji i vanjski bazeni uključeni u cijenu.

Parking 1 vozilo za 24 h = 8,00 €
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela
Broj parking mjesta je ograničen

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

info_p

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 09.06.2023.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

07.06.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA