fbpx

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
April 4, 2022
INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI
April 4, 2022
Show all

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

 


 

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

LANAC ODGOVORNOSTI NADREĐENIH & KOLUZIJA I KORUPCIJA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA & PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

POSTUPAK OCJENE PONUDA & POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI

 

 Neum 

 08. – 10.06.2022. 

HOTEL SUNCE

 

 


 
 

 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Uposlenicima u ugovornim organima, svim predstavnicima ugovornih organa, ministrima, direktorima, načelnicima/gradonačelnicima i drugima koji su odgovorni za postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača, članovima komisija za javne nabavke, direktorima, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, internoj reviziji unutar ugovornih organa, advokatima koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinarima, privrednim subjektima, kao i svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki te imaju odgovornost u postupcima javnih nabavki ili su iz bilo kojih razloga zainteresovani za oblast javnih nabavki.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Bolje razumijevanje lanca odgovornosti – prekršajna i krivična odgovornost

Koluzija i njen uticaj na sistem nabavki

Rješavanje problema sa kojima se učesnici (ugovorni organi i privredni subjekti) susreću u praksi

Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora

Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Efikasniji i jednostavniji rad na poslovima nabavki i kod ugovornih organa/ponuđača koji imaju usvojene dobre prakse nabavki

 

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

Učesnici će biti upoznati sa praktičnim i realnim primjerima tržišta javnih nabavki, ulogama pojedinca u procesu javne nabavke, kao i svih članova komisije te rukovodioca koji formiraju komisiju. Nadređeni odnosno odgovorni predstavnici ugovornih organa bit će detaljno upoznati sa svim koracima u postupcima javnih nabavki, a poseban fokus će biti na odgovornostima i rizicima koje sa sobom nose postupci/procedure javnih nabavki. Benefit za organizaciju nakon ovog seminara će između ostalog, biti i bolja organizacija samih ugovornih organa u sistemu javnih nabavki kako bi se eventualne greške svele na minimum. 

Na jednom mjestu dobit ćete relevantne informacije o pripremi, planu, provedbi postupka, zaključenju i realizaciji ugovora. Steći ćete znanja koja mogu biti dragocjena u budućem radu i zaštiti vas od potencijalne odgovornosti. Svi učesnici će imati višestruke koristi od ovog seminara; od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd. Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika moći će u budućnosti razmjenjivati iskustva te lakše prevazilaziti prepreke u radu. Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. 

Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti. Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti bitno za budući rad. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača.

 

 

 

 SADRŽAJ I PREDAVAČI 


LANAC ODGOVORNOSTI NADREĐENIH & KOLUZIJA I KORUPCIJA

■ Odgovornost i uloga pojedinca u postupku javne nabavke

■ Prekršajna i krivična odgovornost

■ Korupcija i kako se prepoznaje?

■ Koluzija i njen uticaj na ciklus nabavke i ugovorni organ

 

 PREDAVAČ 

 

Đenan Salčin
dipl. oec.

Certificirani trener za javne nabavke i konsultant za druge poslovne oblasti.


 


TENDERSKA DOKUMENTACIJA & PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

■ Priprema za postupak javne nabavke

■ Tenderska dokumentacija

■ E-aukcija

■ Rješavanje problema u praksi – diskusija (pitanja i odgovori)

 

 PREDAVAČ 

 

Bojan Ždrale
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.


 


POSTUPAK OCJENE PONUDA & POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI

■ Pregled i ocjena ponuda (evaluacija)

■ Ishod postupka javne nabavke sa primjerima

■ Direktni sporazum – postupci male vrijednosti

■ Konkurentski zahtjev – postupci male vrijednosti 

 

 PREDAVAČ 

 

Nedim Džafić
mr. oec.

Certificirani trener za javne nabavke. Ekspert na listi eksperata Vlade Kantona Sarajevo.Službenik za javne nabavke.


 

 

 RASPORED RADA 


 

 08.06.2022. 
Srijeda

 09:30 – 16:00 


 

 09.06.2022. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 10.06.2022. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.05.2022.

 

1 učesnik 355,00 KM / 181,00 €

2 i više učesnika 330,00 KM / 168,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 26.05.2022. cijena kotizacije po učesniku iznosi

390,00 KM / 199,00 €


U cijene nije uključen PDV !


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente: 

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 142,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 97,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 2,34 KM

 

 


 

Napomene: 

►Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 02.06.2022. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA