fbpx

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA OSVRTOM NA JAVNE NABAVKE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO / FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA / POSLOVNI PROCESI
March 4, 2022
REALIZOVANA INTERNA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENIKE ALMA RAS
April 2, 2022
Show all

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA OSVRTOM NA JAVNE NABAVKE

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

 


 

INTERAKTIVNI SEMINAR


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA OSVRTOM NA JAVNE NABAVKE

 Neum 

 27. – 29.04.2022. 

HOTEL SUNCE

 

 


 
 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svim onim koje interesuje navedena tematika te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu primjene pravila upravnog postupka, sudske zaštite kroz upravni spor, kao i uticaja upravnog postupka na postupak javne nabavke.

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača, članovima komisija za javne nabavke, direktorima, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, internoj reviziji unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, kao i svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Shvatanje prirode i značaja upravnog postupka i upravnog spora

Upoznavanje sa pravilima i načelima upravnog postupka, procesom donošenja rješenja i zaključaka, redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Upoznavanje sa pravilima upravnog spora, učinkom ishoda upravnog spora na provedeni upravni postupak kroz praktične primjere  najčešćih problema i nepravilnosti pri provođenju postupaka

Šta znači supsidijarna primjena pravila upravnog postupka u postupcima javnih nabavki, pravna priroda ugovora o javnim nabavkama, problemi pri izvršenju, raskidu ili poništenju ugovora, uticaj odluka URŽ-a i Suda BiH na izvršenje ugovora iz javnih nabavki

Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Sticanje znanja o upravnom postupku i sporu, primjena istog na radnim zadacima. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara. Razmjenom iskustava učesnici će pokušati pronaći određena rješenja. 

Takođe steći će se dodatna znanja u pogledu primjene pravila upravnog postupka pri provođenju postupaka javnih nabavki, upoznat će sa pravnom prirodom ugovora iz javnih nabavki te će se upoznati sa mogućim problemima koji se javljaju u vezi izvršenja ugovora iz javnih nabavki, kao i sa načinom rješavanja. Posebno će se učesnicima predstaviti učinak Odluka URŽ-a i Suda BiH na izvršenje ugovora iz javnih nabavki.

 

 

 SADRŽAJ 

UPRAVNI POSTUPAK

         Vrste, načela, nadležnosti, stranke i rokovi u upravnom postupku

         Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

         Vrste zaključaka

         Redovni pravni lijekovi

         Žalba

         Postupak po žalbi

         Drugostepeni postupak

         Vanredni pravni lijekovi

 

■ POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

         Nadležnosti, razlozi za pokretanje upravnog spora

         Postupak

         Tužba i sudske odluke

         Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima

         Pravni lijekovi

         Obaveznost sudske presude

 

■ JAVNE NABAVKE

         Supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku BiH u postupcima javnih nabavki

         Žalba kao sredstvo pravne zaštite u postupcima javnih nabavki

         Pravna priroda ugovora o javnim nabavkama

         Izvršenje, izmjena raskid ugovora

         Poništenje ugovora od strane URŽ

         Uticaj presuda u upravnom sporu na izvršenje ugovora

 

 

 

 PREDAVAČ 

 

Milica Pranjić
dipl. iur.
Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava  kroz upravne sporove te kroz izradu stručnih publikacija, kao i postupcima javnih nabavki po pokrenutim upravnim sporovima iz navedene oblasti i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 27.04.2022. 
Srijeda

 10:00 – 16:00 


 

 28.04.2022. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 29.04.2022. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom  radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja. 

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću učesnici te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

 

 


 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.04.2022.

 

1 učesnik 345,00 KM / 177,00 €

2 i više učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 14.04.2022. cijena kotizacije po učesniku iznosi

390,00 KM / 199,00 €


U cijene nije uključen PDV !


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatno savjetovanje putem mail-a na period od 30 dana nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente: 

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 127,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 87,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 2,34 KM

 

 

 


Napomene: 

►Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 20.04.2022. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA