fbpx

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

KVENTUM USLUGE POSLOVNE EDUKACIJE – SEMINARI/ SAVJETOVANJE/ TEAM BUILDING/ KOUCING
April 3, 2022
INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA
April 4, 2022
Show all

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite Vaša iskustva sa drugima!

U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

 


 

INTERAKTIVNI SEMINAR


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 Neum 

 08. – 10.06.2022. 

HOTEL SUNCE

 

 


 
 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svim onim koje interesuje navedena tematika te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i svima onima koji se bave obradom ličnih podataka, pravnicima, ekonomistima, advokatima, radnicima u finansijskim institicijama (banke, osiguravajuća društva), državnim, zdravstvenim i svim drugim organizacijama koje obrađuju lične podatke, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita te praktični primjeri njihove primjene u BiH. Pojašnjenje načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome slično, usklade sa odredbama zakona.

Upoznavanje sa pojmom prava na pristup informacijama  koje predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama. Praktični primjeri obrade zahtjeva, osiguranje prava na žalbu i sudsku zaštitu.

Upoznavanje sa pojmovima ličnih podataka, njihove obrade i zaštite kao i organom nadležnim za zaštitu. Primjeri obaveznih akata poslodavaca koji su neophodni za obradu ličnih podataka i njihova usaglašenost sa Zakonom o zaštiti podataka i Uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Praktičnim rješenjima, preporukama i praktičnim primjerima u vezi obaveza uspostave primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koji se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja.

 

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

Sticanje znanja o upravnom sporu i postupku, primjena istog na radnim zadacima. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara.

Razmjenom iskustava će pokušati pronaći određena rješenja. Takođe steći će se dodatna znanja u pogledu postupanje po zahtjevu za pristup informacijama te će steći osnovna znanja o zaštiti ličnih podataka i mehanizmima zaštite.

Akcenat seminara će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa temama koje će se obrađivati i to nakon obrade teme Zakona o upravnom postupku kao postupka koji je u uskoj vezi sa postupanjem u postupcima po Lex specialisima.

 

 

 

 SADRŽAJ 

UPRAVNI POSTUPAK

         Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi

         Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

         Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

         

■ POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

         Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke

         Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima

         Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca

         Obaveznost presuda

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

         → Sloboda pristupa informacijama i njen značaj

         → Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama

         → Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa

         → Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost

         → Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku

         → Upravni spor

         

■ ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

         → Pravni osnov

         → Lični podaci

         → Zakonitost obrade ličnih podataka

         → Obrada posebnih kategorija ličnih podataka

         → Sigurnost podataka

         → Odnos Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama

         → Prava nosioca podataka

         → Zaštita podataka

         → Nadležnost Agencije

         → Sudska zaštita

 

 

 

 PREDAVAČ 

 

Milica Pranjić
dipl. iur.
Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava  kroz upravne sporove te kroz izradu stručnih publikacija, kao i postupcima javnih nabavki po pokrenutim upravnim sporovima iz navedene oblasti i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 08.06.2022. 
Srijeda

 10:00 – 16:00 


 

 09.06.2022. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 10.06.2022. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.05.2022.

 

1 učesnik 355,00 KM / 181,00 €

2 i više učesnika 330,00 KM / 168,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 26.05.2022. cijena kotizacije po učesniku iznosi

390,00 KM / 199,00 €


U cijene nije uključen PDV !


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente: 

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 142,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 97,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 2,34 KM

 

 


 

Napomene: 

►Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 02.06.2022. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA