2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

IMPLEMENTACIJA ODREDBI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

KONKRETNA RJEŠENJA AKTUELNIH PROBLEMA U IMPLEMENTACIJI ODREDBI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN: NOVA PRAVILA I INSTITUTI

PRAVNA ZAŠTITA I PRAKSA KRŽ

NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN

CIKLUS NABAVKE

KOMPARATIVNI PRIKAZ ZJN BiH / ZJN CG / ZJN SR

RJEŠAVANJE PROBLEMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

lokacija

Baška Voda

12. – 14.04.2023.

UVOD U TEMU

magnifier

UVOD U TEME

Posljednjih godina javne nabavke postale su vrlo značajan segment rada svake ozbiljne organizacije. Bilo da je riječ o državnim organima ili javnim preduzećima koji vrše određenu nadležnost u javnom interesu ili ponuđačima koji nastoje dobiti javne ugovore, profesija službenika za nabavke i stručnih lica u firmi koji pripremaju ponude i realizuju javne ugovore, raste na značaju i cijeni.

Trenutna globalna ekonomska kriza, svakodnevne promjene na svjetskim tržištima i izmjene zakonodavstava i pravila uzrokuju povećanu važnost nabavki, jer je stvaranje efikasnog, regulatornog i operativnog modela nabavke postalo imperativno i vitalno pitanje vlada, a sa druge strane nabavke su još više stavljene pod lupu.

Dodatno, u BiH su od 10. decembra 2022. godine u primjeni izmjene i dopune ZJN koje donose cijeli niz novih instituta i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade sa novim propisom.

Problemi u nabavkama dovode do prekida u adekvatnom funkcionisanju ciklusa nabavke, dovode u pitanje adekvatnu pripremu tenderske dokumentacije u kratkim vremenskim rokovima, stvaraju ponuđačima pritisak kod pripreme ponuda, dovode do grešaka prilikom ocjena ponuda, povećavaju mogućnost ulaganja žalbi, dovode u pitanje da li će ugovor biti na vrijeme potpisan te čitav niz problema u realizaciji ugovora zbog grešaka iz prethodnih faza postupka.

Zbog svih navedenih razloga za vas smo pripremili interaktivni specijalistički seminar sa izborom tema kojim adresiramo sva navedena pitanja i fokusiramo se na njihovo rješavanje.

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Uposlenicima u ugovornim organima, svim predstavnicima ugovornih organa, ministrima, direktorima, načelnicima/gradonačelnicima i drugima koji su odgovorni za postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača.

Zatim članovima komisija za javne nabavke, direktorima, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, internoj reviziji unutar ugovornih organa, advokatima koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinarima, privrednim subjektima, kao i svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki te imaju odgovornost u postupcima javnih nabavki ili su iz bilo kojih razloga zainteresovani za javne nabavke.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Upoznavanje sa novim institutima i regulacijom koju donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Upoznavanje sa novinama u pravnoj zaštiti povodom postupaka javnih nabavki, te praksom KRŽ-a i Suda BiH

Rješavanje problema sa kojima se učesnici (ugovorni organi i privredni subjekti) susreću u praksi

Upoznavanje sa funkcionisanjem ciklusa javnih nabavki u odnosu na komparativna zakonska rješenja zemalja regiona

Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora

Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih nepravilnosti u radu

Bolje razumijevanje lanca odgovornosti – prekršajna i krivična odgovornost

Koluzija i njen uticaj na sistem nabavki

Efikasniji i jednostavniji rad na poslovima nabavki i kod ugovornih organa/ponuđača koji imaju usvojene dobre prakse nabavki

progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Učesnici će biti upoznati sa praktičnim i realnim primjerima tržišta javnih nabavki, ulogama pojedinca u procesu javne nabavke, kao i svih članova komisije te rukovodioca koji formiraju komisiju. Nadređeni, odnosno odgovorni predstavnici ugovornih organa bit će detaljno upoznati sa svim koracima u postupcima javnih nabavki, a poseban fokus će biti na odgovornostima i rizicima koje sa sobom nose postupci/procedure javnih nabavki. Benefit za organizaciju nakon ovog seminara će između ostalog biti i bolja organizacija samih ugovornih organa u sistemu javnih nabavki kako bi se eventualne greške svele na minimum. Učesnici će se takođe upoznati sa funkcionisanjem ciklusa javnih nabavki, uz poseban naglasak na komparativan pristup zakonskih rješenja u BiH, Crnoj Gori i Srbiji.

Na jednom mjestu dobit ćete relevantne informacije o pripremi, planu, provedbi postupka, zaključenju i realizaciji ugovora. Svi učesnici će imati višestruke koristi od ovog seminara, od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd.

Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika moći će u budućnosti razmjenjivati iskustva te lakše prevazilaziti prepreke u radu. Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti. Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti bitno za budući rad. 

Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača. Konačno, organizacije i učesnici će biti upoznati sa novim regulatornim zahtjevima koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

sadrzaj

SADRŽAJ

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

Novi instituti i dodjela ugovora prema međunarodnim pravilima

Nova izuzeća od primjene ZJN

Isključenje ponuđača i sukob interesa

Javne nabavke i pravo konkurencije

Izmjene ugovora/okvirnih sporazuma

Izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma

Izmjene u žalbenom postupku

 

CIKLUS NABAVKE I KOMPARATIVNI PRIKAZ ZJN BiH / ZJN CG / ZJN SR

Faze ciklusa javne nabavke

Gdje nastaju greške u ciklusu nabavke?

Komparativni prikaz ZJN BiH, ZJN CG i ZJN SR

Razmjena dobrih regionalnih praksi JN

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

Obaveza donošenja internog pravilnika

Službenik za javne nabavke

Prethodna provjera tržišta

Podjela predmeta nabavke na lotove

Obaveza objave plana nabavki na Portalu javnih nabavki

 

RJEŠAVANJE PROBLEMA TD I PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

Priprema za postupak javne nabavke

Tenderska dokumentacija

Pregled i ocjena ponuda

E-aukcija

 

NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN I IZMJENE U OSTALIM POSTUPCIMA NABAVKI

Koje usluge potpadaju pod Aneks II ZJN?

Kako se provodi procedura nabavke usluga iz Aneksa II?

Da li je pogrešno, usluge iz Aneksa II vrijednosti do 6.000,00 KM ugovarati direktnim sporazumom?

Izmjene u ostalim postupcima nabavki nakon početka primjene ZIDZJN

 

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Priprema i pisanje žalbe

Postupanje ugovornog organa po žalbi

Rokovi u žalbenim postupcima

Primjena Zakona o upravnom postupku u žalbenoj proceduri

Praksa URŽ/KRŽ i Suda BiH

S-W-247 (6.1)
predavac_m

PREDAVAČ

Josip Jakovac

dipl. iur.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.

S-W-247 (6.2)
predavac_z

PREDAVAČ

Ivana Grgić

mr. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završila master studije “International Master in Public Procurement Management”.

S-W-247 (6.3.)
predavac_m

PREDAVAČ

Bojan Ždrale

dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

agenda

RASPORED RADA

p_u

12.04.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

13.04.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

14.04.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 31.03.2023.:

1 učesnik

365,00 KM / 186,62 EUR

186,62 EUR

2 i više učesnika

345,00 KM / 176,39 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 31.03.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

405,00 KM / 207,07 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

GRAND HOTEL SLAVIA

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

74,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

59,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,33 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazen, fitnes centar, WI-FI i parking (kod hotela Horizont) uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

info_p

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

uzvicnik

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 07.04.2023.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

05.04.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA