fbpx
September 2, 2020

SAVREMENI PRISTUP U RADU SA KLIJENTIMA/ STRANKAMA I KUPCIMA

Vlašić, 30.09. - 02.10.2020.
September 1, 2020

INTERAKTIVNI SEMINAR – JAVNE NABAVKE

Neum, 23. - 25.09.2020.
August 10, 2020

POSLOVNA KOMUNIKACIJA U SAVREMENOM POSLOVANJU

Trebinje, 16. - 18.09. 2020.
August 10, 2020

PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Neum, 09. - 11.09.2020.