fbpx
January 5, 2019

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLU

Beograd, 08. - 10.05.2019.
January 5, 2019

OSNOVE PISANOG I ELEKTRONSKOG PROTOKOLA

Sarajevo, 25.04.2019.
January 5, 2019

INTENZIVNI – INTERAKTIVNI SEMINAR: NAPREDNE VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA

Zlatibor, 24. – 26.04.2019.
January 5, 2019

OSNOVE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Sarajevo, 24.04.2019.