fbpx

Edukacije

September 15, 2018

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar: KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU LJUDSKI POTENCIJALI I RADNE KOMPETENCIJE POSLOVNA […]
September 8, 2018

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI UREDSKOG POSLOVANJA

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar: UREDSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA OBAVLJANJE U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM […]
July 18, 2018

USPJEŠNO ODRŽANA INTERNA EDUKACIJA IZ OBLASTI TIMSKOG RADA ZA ZAPOSLENIKE NEXE GRUPACIJE BIH

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao internu edukaciju za zaposlenike NEXE GRUPACIJE BIH: TIMSKI RAD Sarajevo – HOTEL HOLLYWOOD […]
July 14, 2018

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI UNAPREĐENJA RADA SA KLIJENTIMA / STRANKAMA

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar: USLUŽNA KULTURA – ODNOS PREMA KLIJENTIMA/STRANKAMA  RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA I EMOCIONALNE INTELIGENCIJE […]