fbpx

Edukacije

January 5, 2019

JAVNE NABAVKE U BiH: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PRIPREMA PONUDE, UGOVORI I PRAVNA ZAŠTITA

Sarajevo, 13.02.2019.
January 5, 2019

“SOFT SKILLS“ RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

Baška Voda, 06. – 08.02.2019.
January 5, 2019

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA & FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U INSTITUCIJAMA BiH

Baška Voda, 06. – 08.02.2019.
December 21, 2018

USPJEŠNO ODRŽANA DVODNEVNA INTERNA EDUKACIJA ZA NEXE GRUPA BiH

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao dvodnevnu internu edukaciju “Upravljanje vremenom“ za zaposlenike NEXE GRUPA BiH u Sarajevu, 13.12.2018. […]