fbpx

Edukacije / Seminari

April 7, 2022

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu.
April 4, 2022

SPECIJALISTIČKI SEMINAR KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

Baška Voda, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Zlatibor, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

Neum, 08. - 10.06.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR / PRISTUP INFORMACIJAMA / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Neum, 08. - 10.06.2022.
April 7, 2022

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Spisak edukacija i seminara u narednom periodu.
April 4, 2022

SPECIJALISTIČKI SEMINAR KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

Baška Voda, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI

Zlatibor, 25. - 27.05.2022.
April 4, 2022

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZAZOVI I PRAKSA U JAVNIM NABAVKAMA

Neum, 08. - 10.06.2022.