fbpx
INTERAKTIVNI SEMINAR STRATEGIJA I IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
September 12, 2021
Show all

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!

Podijelite vaša iskustva sa drugima.

U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za svakodnevne probleme sa ciljem efikasnijeg rada u budućnosti.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!
Broj učesnika na edukacijama i seminarima je ograničen!
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije..

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA
u narednom periodu

Ostala su još dva slobodna mjesta za učešće na seminaru.

Ukoliko se želite prijaviti potrebno je da sami rezervišete smještaj u nekom drugom hotelu, jer su kapaciteti hotela OLIMP popunjeni.

Hvala Vam na razumijevanju.INTERAKTIVNI SEMINAR SA KONKRETNIM RJEŠENJIMA I PRIMJERIMA

STRATEGIJA RAZVOJA I PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

 

POPIS, MAPIRANJE I DOKUMENTOVANJE POSLOVNIH PROCESA

POLITIKE, PROCEDURE I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE INTERNIH KONTROLA

PROCESI UPRAVLJANJA RIZICIMA

PRIMJERI DOBRE I LOŠE PRAKSE UVOĐENJA SISTEMA FUK

PRAKTIČNI PRIKAZI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA FUK


Zlatibor l HOTEL OLIMP

27. – 29.10.2021.


 


Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru. Na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.


Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do

20.10.2021.


Ostala su još dva slobodna mjesta za učešće na seminaru.

Ukoliko se želite prijaviti potrebno je da sami rezervišete smještaj u nekom drugom hotelu, jer su kapaciteti hotela OLIMP popunjeni.

Hvala Vam na razumijevanju.INTERAKTIVNI SEMINAR

UPRAVLJANJE PROCESIMA U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

 

ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE PROPISA U PRAKSI

POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM

TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

e-PISARNICA I e-ARHIVA

PRAKTIČNA ZNANJA, ISKUSTVA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE


Zlatibor l HOTEL OLIMP

27. – 29.10.2021.


 


Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru. Na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.


Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do

20.10.2021.SAVREMENA INTERAKTIVNA RADIONICA

JEDINSTVEN PRISTUP – DRUGAČIJE OD TRADICIONALNOG

MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU

 

ORGANIZACIJSKO UČENJE

PERCEPCIJA, SVJESNOST I MENTALNI MODELI

DIJALOG, INTEGRITET I ETIKA

SKRIVENI OBRASCI I FENOMENI


Vlašić l HOTEL BLANCA

03. – 05.11.2021.


 


Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o radionici. Na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.


Odobravamo popuste do

22.10.2021.


Broj učesnika ograničen (15) !

Prijave traju do

27.10.2021.INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

TEORIJA, PRAKSA I NOVOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

 

LANAC ODGOVORNOSTI NADREĐENIH & KOLUZIJA I KORUPCIJA

CIKLUS NABAVKE & KOMPARATIVNI PRIKAZ ZJN BiH / ZJN CG / ZJN SR

PRAVNA ZAŠTITA & NOVOSTI: IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZJN

RJEŠAVANJE PROBLEMA TD & PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSIBeograd l HOTEL PALACE

17. – 19.11.2021.


 


Klikom na SLIKU / LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru. Na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.


Odobravamo popuste do

05.11.2021.


Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do

10.11.2021.


 

 

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

 Na zadnjoj strani prospekta koji možete preuzeti preko označene slike / linka PDF PROSPEKT nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa


info@kventum.ba


+387 33 621 273

 

 

Možete se prijaviti i  ONLINE 

Klikom na označenu sliku / link edukacije otvara se članak sa svim potrebnim informacijama o izabranoj edukaciji.

Na dnu članka nalazi se opcija online prijave

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 

UVIJEK POSTOJE RJEŠENJA KOJA SU BOLJA OD POSTOJEĆIH!

 


 

 

 USLUGE EDUKACIJE 

Više o našim uslugama edukacije možete saznati preko označenog linka


 

 

 

 REFERENCE 

Spisak ostalih referenci možete pogledati preko označenog linka

 

 


 

 

 KONTAKT 

Imate pitanja i potrebne su Vam dodatne informacije o našim uslugama?

 

 


 

 

Nadamo se da ćete uz naše edukacije usavršiti svoja znanja i biti spremni naučeno primijeniti na radnom mjestu i u životu. 

Zapamtite da je edukacija glavni pokretač promjena u svijetu, zbog toga učite svaki dan i budite promjena koju želite.

 


 

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 


Svaka uspješna karijera
počinje
dobrom edukacijom!

 

Vaš KVENTUM tim