fbpx

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR JAVNE NABAVKE
September 11, 2021
INTERAKTIVNI SEMINAR KLJUČNE KOMPETENCIJE U MODERNOM POSLOVANJU
September 12, 2021
Show all

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

INTERAKTIVNI SEMINAR


SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKOM I FINANSIJSKOM POSLOVANJU

DOKUMENTI U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

RJEŠAVANJE PROBLEMA I PRIMJENA PROPISA U PRAKSI

 

 Vlašić 

 01. – 03.12.2021. 

HOTEL BLANCA

 

 


 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Izvori i primjena propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja

Životni vijek dokumenta
        procesi od nastanka do arhiviranja

Akti upravnog postupka
        pojam i evidencije

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-Pisarnice (DMS)

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće
        korištenje savremenih alata

Upravljanje elektronskim dokumentima
        primjeri dobre prakse

Elektronski potpis u praksi

Tajnost podataka
        vrste, pravilno postupanje, čuvanje i evidentiranje

Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila

Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama

Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva

Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko-računovodstvene dokumentacije

Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva

Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama

Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama u fizičkom i elektronskom obliku

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

Glavni cilj predstavlja  da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje kvaliteta i produktivnosti u radu.

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja. Kancelarijsko poslovanje mora osigurati urednost dokumenta u cilju njegovog jednostavnog korištenja, brzog i lakšeg pronalaženja spisa, tako da omogući lakše i brže i sigurnije rješavanje osnovnih zadataka organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Putem kancelarijskog poslovanja postiže se registraturna urednost i osigurava cjelovitost gradiva, tako da je i u funkciji fizičke zaštite gradiva. Interes arhiva je pridržavanje svih pravila kancelarijskog poslovanja, jer će na taj način u arhiv doći već sređeno gradivo.

 

 

Upoznavanje i razumijevanje procesa interne kontrole u najširem smislu, postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u jednoj organizaciji. U najužem smislu pod pojmom interne kontrole smatra se ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja organizacije, zakonitosti poslovanja organizacije te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Shvatanje važnosti Knjiga poslovne evidencije i knjigovodstva koje se koriste za evidenciju poslovnih transakcija u procesu knjigovodstva ili računovodstva.

 

 

Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima kancelarijskog i finansijskog poslovanja te usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i produktivnosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanju većih grešaka koje mogu uticati na kancelarijsko i finansijsko poslovanje u organizaciji.

 

 

Savladavanje osnovnih i naprednih alata i tehnika za obavljanje i podizanje nivoa učinkovitosti kancelarijsko-arhivskog i finansijsko-računovodstvenog poslovanja uz praktične vježbe i savjete. Upoznavanje sa dobrom praksom upisa evidencija u fizičkom i elektronskom obliku, pretrage podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija, arhiviranja finansijsko-računovodstvenih evidencija. Preporuke o pravilnim načinima organizovanja rada i postupanja, načinima kontrole procesa te praćenje kretanja dokumentacije.

 

 

 

 SADRŽAJ 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko-arhivskih i finansijsko-računovodstvenih poslova
     propisi, načela, evidencije, arhiviranje

Lista kategorija registraturne građe

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga

Uništavanje registraturne građe
     svrha i značaj

Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena

e-Pisarnica
     upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Arhiva
    pohrana i čuvanje

Pečat i faksimil
     ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Elektronski potpis
     primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni

Postupanje sa tajnim aktima

Primjena EU standarda i normi


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole

Interna kontrola i komponente interne kontrole

Upravljanje poslovnim knjigama – granica između protokola i finansija i računovodstva

    Računovodstvo i knjigovodstvo

    Blagajničko računovodstvo elektronska blagajna

    Računovodstvene knjige

    Finansijsko planiranje i izvještavanje


 

 

 

 

Zajednička diskusija i iznošenje problematike učesnika

Pronalaženje rješenja za konkretne situacije

Praktične vježbe i radionice za svakog učesnika

Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih i računovodstvenih evidencija

Iskustva dobre prakse kancelarijskog i finansijskog poslovanja

 


 

 

 PREDAVAČI 

 

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

Boris Sesar
dipl. oec.
smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 01.12.2021. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 10:00 – 16:00 


 

 02.12.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 03.12.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim diskusijama/vježbama vezanim za proces kancelarijskog i finansijskog poslovanja. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje.

Zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog i finansijskog poslovanja.

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.11.2021.

 

1 učesnik 345,00 KM / 177,00 €

2 i više učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 19.11.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

370,00 KM / 189,00 €


U cijene nije uključen PDV !


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatno savjetovanje putem mail-a na period od 30 dana nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH “HOTEL BLANCA Resort & Spa” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 137,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 101,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 2,34 KM

 

Wellness centar (bazen, jacuzzi, saune) i parking uključeni u cijenu.


 

 


Napomene: 

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 24.11.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA