fbpx

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR JAVNE NABAVKE

RADIONICA TIMSKI RAD I ORGANIZACIJSKO UČENJE
September 11, 2021
SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRAKSI
September 11, 2021
Show all

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR JAVNE NABAVKE

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


TEORIJA, PRAKSA I NOVOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

LANAC ODGOVORNOSTI NADREĐENIH & KOLUZIJA I KORUPCIJA

CIKLUS NABAVKE & KOMPARATIVNI PRIKAZ ZJN BiH / ZJN CG / ZJN SR

PRAVNA ZAŠTITA & NOVOSTI: IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZJN

RJEŠAVANJE PROBLEMA TD & PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

 

Beograd

 17. – 19.11.2021. 

HOTEL PALACE

 

 


 
 
 

 

 

 

 UVOD U TEME 

Posljednjih godina javne nabavke postale su vrlo značajan segment rada svake ozbiljne organizacije. Bilo da je riječ o državnim organima ili javnim preduzećima koji vrše određenu nadležnost u javnom interesu ili ponuđačima koji nastoje dobiti javne ugovore, profesija službenika za nabavke i  stručnih lica u firmi koji pripremaju ponude i realizuju javne ugovore, raste na značaju i cijeni.

Dodatno, izbijanjem pandemije uzrokovane virusom Covid-19 važnost nabavki je sa jedne strane još više došla do izražaja, a sa druge strane nabavke su još više stavljene pod lupu. Problemi u nabavkama dovode do prekida u adekvatnom funkcionisanju ciklusa nabavke, dovode u pitanje adekvatnu pripremu tenderske dokumentacije u kratkim vremenskim rokovima, stvaraju ponuđačima pritisak kod pripreme ponuda, dovode do grešaka prilikom ocjena ponuda, povećavaju mogućnost ulaganja žalbi, dovode u pitanje da li će ugovor biti na vrijeme potpisan te čitav niz problema u realizaciji ugovora zbog grešaka iz prethodnih faza postupka.

Zbog svih navedenih razloga za vas smo pripremili interaktivni specijalistički seminar sa izborom tema kojima adresiramo sva navedena pitanja i fokusiramo se na njihovo rješavanje.

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Uposlenicima u ugovornim organima, svim predstavnicima ugovornih organa, ministrima, direktorima, načelnicima/gradonačelnicima i dr. koji su odgovorni za postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača, članovima komisija za javne nabavke, direktorima, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, internoj reviziji unutar ugovornih organa, advokatima koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinarima, privrednim subjektima, kao i svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki te imaju odgovornost u postupcima javnih nabavki ili su iz bilo kojih razloga zainteresovani za oblast javnih nabavki.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Rješavanje problema sa kojima se učesnici (ugovorni organi i privredni subjekti) susreću u praksi

Upoznavanje sa funkcionisanjem ciklusa javnih nabavki u odnosu na komparativna zakonska rješenja u BiH, Crnoj Gori i Srbiji

Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora

Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača

Upoznavanje sa pravnom zaštitom, načinom izvršenja rješenja URŽ-a i njihov uticaj na ishod postupka

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Bolje razumijevanje lanca odgovornosti – prekršajna i krivična odgovornost

Koluzija i njen uticaj na sistem nabavki

Efikasniji i jednostavniji rad na poslovima nabavki i kod ugovrnih organa/ponuđača koji imaju usvojene dobre prakse nabavki

Priprema za novine koje donosi ZIDZJN

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

Učesnici će biti upoznati sa praktičnim i realnim primjerima tržišta javnih nabavki, ulogama pojedinca u procesu javne nabavke, kao i svih članova komisije te rukovodioca koji formiraju komisiju. Nadređeni odnosno odgovorni predstavnici ugovornih organa bit će detaljno upoznati sa svim koracima u postupcima javnih nabavki, a poseban fokus će biti na odgovornostima i rizicima koje sa sobom nose postupci/procedure javnih nabavki. Benefit za organizaciju nakon ovog seminara će između ostalog biti i bolja organizacija samih ugovornih organa u sistemu javnih nabavki kako bi se eventualne greške svele na minimum. Učesnici će se takođe upoznati sa funkcionisanjem ciklusa javnih nabavki, uz poseban naglasak na komparativan pristup zakonskih rješenja u BiH, Crnoj Gori i Srbiji.

Na jednom mjestu dobit ćete relevantne informacije o pripremi, planu, provedbi postupka, zaključenju i realizaciji ugovora. Steći ćete znanja koja mogu biti dragocjena u budućem radu i zaštiti vas od potencijalne odgovornosti. Svi učesnici će imati višestruke koristi od ovog seminara; od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd. Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika moći će u budućnosti razmjenjivati iskustva te lakše prevazilaziti prepreke u radu.

Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti. Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti bitno za budući rad. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača.

 

 

 SADRŽAJ I PREDAVAČI 


LANAC ODGOVORNOSTI NADREĐENIH & KOLUZIJA I KORUPCIJA

■ Odgovornost i uloga pojedinca u postupku javne nabavke

■ Prekršajna i krivična odgovornost

■ Korupcija i kako se prepoznaje?

■ Koluzija i njen uticaj na ciklus nabavke i ugovorni organ

 

 PREDAVAČ 

 

Đenan Salčin
dipl. oec.

Certificirani trener za javne nabavke i konsultant za druge poslovne oblasti


 

CIKLUS NABAVKE & KOMPARATIVNI PRIKAZ ZJN BiH / ZJN CG / ZJN SR

■ Faze ciklusa javne nabavke

■ Gdje nastaju greške u ciklusu nabavke

■ Komparativni prikaz ZJN BiH, ZJN CG i ZJN SR

■ Razmjena dobrih regionalnih praksi JN

 

 PREDAVAČ 

 

Josip Jakovac
dipl. iur.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.


 

PRAVNA ZAŠTITA & NOVOSTI: IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZJN

■ Priprema i pisanje žalbe

■ Postupanje po žalbi

■ Praksa URŽ-a/KRŽ-a i Suda BiH

■ Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – šta donose u praksi

 

 PREDAVAČ 

 

Ivana Grgić
mr. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završila master studije “International Master in Public Procurement Management”.


 

RJEŠAVANJE PROBLEMA TD & PRAVILNA PRIMJENA ZJN U PRAKSI

■ Priprema za postupak javne nabavke

■ Tenderska dokumentacija

■ Pregled i ocjena ponuda

■ E-aukcija

 

 PREDAVAČ 

 

Bojan Ždrale
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.


 

RADIONICE IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

⇒ Učesnici mogu birati jednu od ponuđenih radionica koje će se paralelno održavati.


DEBATA NA TEMU PROBLEMA IZ PRAKSE JAVNIH NABAVKI

Debata na temu aktuelnih problema iz prakse javnih nabavki sa ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za date probleme.

U debati učestvuju i predavači i učesnici / rad u grupama.


RJEŠAVANJE SLUČAJEVA IZ PRAKSE JAVNIH NABAVKI

Učesnici seminara odluke o zadatim problemima donose iz uloge članova Ureda za razmatranje žalbi / rad u grupama.

Analiza aktuelnih problema iz oblasti javnih nabavki, sa ciljem pronalaženja adekvatnog i zakonitog rješenja za date probleme.


SAVJETOVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

Kafa sa predavačem.

Individualno savjetovanje i rješavanje problema sa kojima se učesnik susreće na radnom mjestu.

 

 

 

 


 

RASPORED RADA

 

 1. DAN  I  17.11.2021.  I  Srijeda 

 

 09:30 – 10:00   REGISTRACIJA 

Registracija učesnika

Pozdravna riječ ispred Kventum d.o.o.

Upoznavanje sa  ciljevima, načinom i rasporedom rada

Predstavljanje učesnika

 


 

 10:00 – 10:20   UVOD 

Predstavljanje predavača

Upoznavanje sa oblastima seminara

 


 

10:20 – 11:30   1 MODUL 

Odgovornost i uloga pojedinca u postupku javne nabavke

Prekršajna i krivična odgovornost

Đenan Salčin

11:30 – 12:00   Kafe i “snack“ pauza

 

12:00 – 13:10   2 MODUL

Faze ciklusa javne nabavke

Gdje nastaju greške u ciklusu nabavke?

Josip Jakovac

13:10 – 13:20   Kratka pauza

 

13:20 – 14:30   3 MODUL

Priprema i pisanje žalbe

Postupanje po žalbi

Ivana Grgić

14:30 – 14:50   Kafe pauza

 

14:50 – 16:00   4 MODUL

Priprema za postupak javne nabavke

Tenderska dokumentacija

Bojan Ždrale

 


 

 2. DAN  I  18.11.2021.  I  Četvrtak 

 

09:30 – 10:40   5 MODUL

Korupcija i kako se prepoznaje?

Koluzija i njen uticaj na ciklus nabavke

Đenan Salčin

10:40 – 10:50   Kratka pauza

 

10:50 – 12:00   6 MODUL

Komparativni prikaz ZJN BiH, ZJN CG i ZJN SR

Razmjena dobrih regionalnih praksi JN

Josip Jakovac

12:00 – 12:30   Kafe i “snack“ pauza

 

12:30 – 13:40   7 MODUL

Praksa URŽ-a/KRŽ-a i Suda BiH

Izmjene i dopune ZJN – šta donose u praksi?

Ivana Grgić

13:40 – 13:50   Kratka pauza

 

13:50 – 15:00   8 MODUL

Pregled i ocjena ponuda

E-aukcija

Bojan Ždrale

15:00 – 15:15   Kafe pauza

 

15:15 – 16:00   9 MODUL – RADIONICE

DEBATA na temu problema iz prakse javnih nabavki

RJEŠAVANJE SLUČAJEVA iz prakse javnih nabavki

SAVJETOVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA iz oblasti javnih nabavki

 


 

 3. DAN  I  19.11.2021.  I  Petak 

 

09:00 – 10:30   10 MODUL

Diskusija

Završne riječi

 10:30 – 11:00   ZAVRŠNI DIO 

Evaluacija – popunjavanje evaluacijskog lista

Podjela uvjerenja o usavršavanju / certifikata

Odjava iz hotela

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

 

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 


 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 05.11.2021.

 

1 učesnik 355,00 KM / 181,00 €

2 učesnika 325,00 KM / 166,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 307,00 KM / 157,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 05.11.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

397,00 KM / 203,00 €


Oslobođeno plaćanja PDV-a.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 10 Modula

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja, “snacks” i kafe pauze za vrijeme seminara

Dodatno savjetovanje putem mail-a na period od 30 dana nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA  

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u “HOTEL PALACE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 59,00 €

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 49,00 €

 


Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.

Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela

1 vozilo za 24 h – 16,00 €

 


 

 Napomene:

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen !

 Prijave traju do 10.11.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA