fbpx

RADIONICA MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU

INTERAKTIVNI SEMINAR TOKOVI POSLOVNIH PROCESA U KANCELARIJSKOM / UREDSKOM POSLOVANJU
August 22, 2021
INTERAKTIVNI SEMINAR SA RADIONICAMA KLJUČNE KOMPETENCIJE U MODERNOM POSLOVANJU
September 11, 2021
Show all

RADIONICA MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

SAVREMENA INTERAKTIVNA RADIONICA

JEDINSTVEN PRISTUP – DRUGAČIJE OD TRADICIONALNOG


MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU

ORGANIZACIJSKO UČENJE

PERCEPCIJA, SVJESNOST I MENTALNI MODELI

DIJALOG, INTEGRITET I ETIKA

SKRIVENI OBRASCI I FENOMENI

 

 Zlatibor 

 22. – 24.09.2021. 

HOTEL OLIMP

 

 


 
 

 

 

 

 UVOD U TEMU 

U današnje vrijeme timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih zadataka, jer integriše znanje i iskustva svih svojih članova u rješavanju istog problema. Ipak da bi timski rad bio uspješan, članovi tima moraju međusobno komunicirati, a da bi ta komunikacija bila uspješna, potrebno je ovladati određenim vještinama i pravilima. Komunikacija je zapravo proces kojim prenosimo poruku od jedne do druge osobe koristeći se komunikacijskim kanalom, odnosno medijem komunikacije, a sve u svrhu ostvarenja ravnoteže kako u poslovnim, tako i u privatnim odnosima.

 

 

Timski rad je pokretač uspjeha savremenog organizacijskog poslovanja. Kompanija koja svoj rad zasniva na pojedincima, a zanemaruje zajednički rad svih zaposlenika puno će teže ostvariti uspjehe od kompanije koja cijeni i insistira na timskom radu. Timski rad zbližava zaposlenike, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje zaposlenike da se odluče na ambiciozne projekte. Pojedinac će se puno prije odvažiti na neki zahtjevan projekat, ako zna da će imati podršku ostalih kolega, kao i svog nadređenog.

 

 

Važno je napomenuti da timski rad ne treba ograničiti samo na radnike, već da treba uključiti i rukovodioce kako bi u međusobnoj interakciji mogli razgovarati o predstojećim zadacima radi što uspješnijeg obavljanja radnih zadataka i postizanja željenih poslovnih ciljeva. U takvom okruženju ljudi shvataju i vjeruju da su rezultati bolji kada razmišljaju, planiraju, donose odluke i provode akcije zajedničkim snagama. Cilj timskog rada je stvaranje atmosfere koja će zaposlenicima omogućiti da što bolje izvršavaju svoje radne zadatke. Što je zajednički rad čvršći, radni učinak je bolji.

 

 

Upravo u skladu sa navedenim fokus radionice je da učesnici nauče kako da kroz međusobnu interakciju rade na unapređenju timskog rada, ali istovremeno i na izgradnji pozitivnih organizacijskih vrijednosti kako bi se postiglo unapređenje performansi i poboljšali poslovni rezultati.

 

 

Rezultati sprovedenih istraživanja u SAD ukazuju na to da su timovi uspješniji od pojedinaca kada njihov zadatak zahtjeva raznolikost u vještinama, prosuđivanju i iskustvu. Upravo koristeći saznanja dobijena na osnovu istraživanja rukovodstva, u profitabilnim kompanijama su shvatili da su timovi fleksibilniji, lakše se prilagođavaju uslovima koji se mijenjanju i učinkovit su način povećanja motivacije zaposlenika.

 

 

 RADIONICA NAMIJENJENA 

Zaposlenicima svih profila (direktorima, menadžerima, tim liderima, rukovodiocima, sekretarima, administrativnim djelatnicima, sekretaricama, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i druge) u organizacijama javnog i privatnog sektora.

Radionica je takođe pogodna i za sve ostale profesionalce koji žele da nauče kako da podstaknu timski rad unutar organizacije i kako da sami budu integrisani u strukturu tima.

 

 

 

 CILJEVI I SVRHA RADIONICE 

Proširivanje baze znanja i iskustva među zaposlenicima

Veća kreativnost i uspješnije rješavanje problema

Spremnost rizikovanja i suočavanje sa promjenama

Zajedničko preuzimanje odgovornosti za postavljene ciljeve

Bolja podjela dužnosti među članovima tima

Motivacija članova tima za ispunjavanje organizacijskih ciljeva

Prepoznati potrebu za saradničkim učenjem

Definisati timski rad i rad u grupama

Vrednovati timski rad
  – pojedinačno i grupno

Unaprijediti komunikacijske vještine unutar tima

Graditi i jačati timski rad sa ciljem unapređenja rezultata rada

Povećanje radne uspješnosti kroz efikasan uticaj na saradnike

Razvoj analitičkog stila mišljenja

Podsticanje ličnih metakognitivnih vještina
    – “thinking out of the box“

Savladavanje anksioznosti u procesu delegiranja

Razvoj “soft skills”
  – profesionalnost, fokus, briga o članovima tima

Izgradnja asertivnih vještina komunikacije

Razvoj lične odgovornosti

 

 

 

 PROGRAM RADIONICE 


JAČANJE TIMA KROZ ORGANIZACIJSKO UČENJE

Tim koji uči – analiza, planiranje, vođenje i realizacija

Određivanje uloga – prepoznavanje i unapređenje potencijala u timu

Voditelj i član tima – odgovornosti i ključne vještine

Poboljšanje radnih performansi – kreativnost i saradničko učenje

Sistemsko razmišljanje i percepcija – skup alata za rješavanje problema

Psihološke tehnike uticaja na druge – uspješna realizacija zadataka


 

USPJEŠNA KOMUNIKACIJA U TIMU

Metode efektivne komunikacije u timu

Važnost dijeljenja informacija i konstruktivno vođenje sastanaka

Prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu u timu

Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija

Aktivno slušanje i asertivnost

Umjetnost dijaloga – osnovni alat timskog učenja


 

RAZVOJ SAMOSVIJESTI I SAMOKONTROLE

Mentalni modeli i lični razvoj

Motivisanje članova tima i uticaj na uvjerenja

Konflikt kao dio timskog rada – upravljanje konfliktima

Samopouzdanje i proaktivnost u rješavanju problema

Emocionalna inteligencija – empatija i samokontrola

Alati i tehnike za efikasno smanjenje stresa u timu


 

RADIONICE – INTERAKTIVNI TIMSKI RAD

Individualna i timska percepcija

Skriveni obrasci i fenomeni

Svjesnost, vizije i mentalni modeli

Dijalog, integritet i etika


 

 

 VODITELJ RADIONICE 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.


 


RASPORED RADA


 

 22.09.2021. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 10:00 – 16:00 


 

 23.09.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 24.09.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Cjelokupni program radionice će biti zasnovan na principima praktičnih modela za traženje rješenja, gdje će se kroz partnerski, ciljem usmjeren proces koristiti multimodalne metode kako bi se pomoglo zaposlenima da razviju svoje poslovne kapacitete, uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva te unaprijede željene vještine.

 

 

Radionica će biti realizovana kroz dualno strukturisanje procesa kako bi se istovremeno radilo na promjeni kognitivnih (misaonih) procesa i bihejvioralnih (ponašajnih) aspekata ličnosti radi što efikasnijeg unapređenja željene vještine.

 

 

Koristit će se alati za osvještavanje vrlo važnih skrivenih obrazaca i fenomena timskog rada, poput kvaliteta svjesnosti, integriteta, vizije, služenja, otvorenosti, karaktera, kognitivnih šema, sistemskog razmišljanja, dijaloga, etike i drugih na kojima se zasnivaju moderne uspješne kompanije.

 

 


 

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 10.09.2021.

 

1 učesnik 345,00 KM / 177,00 €

2 i više učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 10.09.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

370,00 KM / 189,00 €


Oslobođeno plaćanja PDV-a.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na radionici / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme radionice

Dodatno savjetovanje putem mail-a na period od 30 dana nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 42,00 €

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 1,15 €

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.


 

 


 

 Napomene:

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na radionicu, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen (15) !

 Prijave traju do 16.09.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA