fbpx

INTERAKTIVNI SEMINAR TOKOVI POSLOVNIH PROCESA U KANCELARIJSKOM / UREDSKOM POSLOVANJU

INTERAKTIVNI SEMINAR PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U PRAKSI
August 22, 2021
RADIONICA MODERNI TIM I TIMSKI RAD U SAVREMENOM ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU
August 24, 2021
Show all

INTERAKTIVNI SEMINAR TOKOVI POSLOVNIH PROCESA U KANCELARIJSKOM / UREDSKOM POSLOVANJU

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

INTERAKTIVNI SEMINAR


TOKOVI POSLOVNIH PROCESA U KANCELARIJSKOM / UREDSKOM POSLOVANJU

ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE U PRAKSI

OBAVLJANJE UREDSKOG POSLOVANJA U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

AUTENTIČNOST DOKUMENTA

 

 Neum 

 15. – 17.09.2021. 

HOTEL SUNCE

 

 


 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Izvori i primjena propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja

Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće

Službena komunikacija e-poštom

Upravljanje elektronskim dokumentima
    – primjeri dobre prakse

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Elektronski potpis u praksi

Životni vijek dokumenta
    – procesi od nastanka do arhviranja

e-Pisarnica
    korištenje savremenih alata

Tajnost podataka
    vrste
    – pravilno postupanje
    čuvanje
    evidentiranje

Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja. Kancelarijsko poslovanje mora osigurati urednost dokumenta u cilju njegovog jednostavnog korištenja, brzog i lakšeg pronalaženja spisa, tako da omogući lakše i brže i sigurnije rješavanje osnovnih zadataka organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća.

 

 

Putem kancelarijskog poslovanja postiže se registraturna urednost i osigurava cjelovitost gradiva , tako da je i u funkciji fizičke zaštite gradiva. Interes arhiva je pridržavanje svih pravila kancelarijskog poslovanja jer će na taj način u arhiv doći već sređeno gradivo.

 

 

Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija su savremeni alati za poboljšanje i ubrzanje poslovnih procesa. Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse.

 

 

Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 

 

 

 SADRŽAJ 

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijskog poslovanja
       → propisi / načela / evidencije / arhiviranje

Akti upravnog postupka
       → definicija / evidentiranje i postupanje

Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase

Lista kategorija registraturne građe

Pečat i faksimil
       → ovlaštenja / upotreba i odgovornost

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga

Uništavanje registraturne građe       
       → svrha i značaj

Pravila pisane i elektronske komunikacije

Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena

e-Pisarnica
       → upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Pisarnica
       → podrška za rad od kuće

e-Arhiva
       → pohrana i čuvanje

Elektronski potpis
       → primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni

Postupanje sa tajnim aktima

Primjena EU standarda i normi

 

 

 

 PREDAVAČ 

 

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

 


 

 

 MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE 

 

Posebna pažnja će biti posvećena na izgradnji samosvijesti, sposobnosti prilagođavanja i razvoju ličnih potencijala. Usvojena znanja pomoći će učesnicima da sagledaju sopstveni nivo emocionalne inteligencije (EQ) i da razviju strategije kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji, kako upravljati emocijama i kako “uključiti“ razum što predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

Zahvaljujući usvojenom znanju iz oblasti poslovne psihologije učesnici će postati svjesniji sebe i otkriti svoje potencijale za uspješan rad u današnjem vremenu. Ključni cilj predstavlja unapređenje kvaliteta poslovanja kroz razvoj profesionalne uloge i poslovne svijesti pojedinca.

 

Tema
RAZVOJ SAMOSVIJESTI I SAMOKONTROLE (EQ) U TRENUTNOM POSLOVNOM OKRUŽENJU

 

 PREDAVAČ 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

 


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 15.09.2021. 
Srijeda

 10:00 – 16:00 


 

 16.09.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 17.09.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 03.09.2021.

 

1 učesnik 345,00 KM / 177,00 €

2 učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 295,00 KM / 151,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 03.09.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

370,00 KM / 189,00 €


U cijene nije uključen PDV!


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatno savjetovanje putem mail-a na period od 30 dana nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 135,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 89,00 KM

Boravišna taxa
po osobi/danu – 2,34 KM


 


Napomene: 

►Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

►Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge
Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do 08.09.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA