fbpx

REALIZOVANE EDUKACIJE APRIL – JULI 2021. godine

NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I EFIKASNO SUOČAVANJE SA STRESOM
May 9, 2021
INFO – USLUGE EDUKACIJE
August 13, 2021
Show all

REALIZOVANE EDUKACIJE APRIL – JULI 2021. godine

  

 

 

 

U periodu od aprila do jula 2021. godine uspješno smo realizovali ukupno 11 edukacija od kojih je jedna (1) bila interna obuka iz oblasti javnih nabavki i deset (10) eksternih seminara iz različitih poslovnih oblasti. 

Na edukacijama su učestvovali učesnici iz javnog i privatnog sektora Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 

 

 

 


APRIL

 

 

U periodu od 28. – 30.04.2021. godine na Zatiboru HOTEL OLIMP uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

EFIKASNA KOMUNIKACIJA I SUOČAVANJE SA STRESOM U DANAŠNJEM VREMENU

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice:

 • Učinkoviti komunikacijski modeli
 • Vještine kod vrhunskog usluživanja
 • Razvoj samosvijesti i samokontrole

 

Predavač i voditelj seminara bio je:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

Nova poznanstva, nova saznanja, prilika da i mi budemo na neki način predavači, da svačije mišljenje i stav imaju svoj značaj. Predavač je predavač koji i da priča 24h – uvijek je drugačije i zanimljivo.


Zaista svaka cast u pristupu, načinu i mijenjanju tehnika predavanja.


Zadovoljna sam sa novim načinom učenja u kojem možemo otvoreno izražavati svoje mišljenje, a pri tome shvatamo da su i druga mišljenja ispravna.


Organizacija i pripremljenost za veliku ocjenu. Predavač i pouke poučne, pristupačne i u svakom slučaju vrijedne svakog dolaska i prisustva.


 

 


MAJ

 

 

U periodu od 05. – 06.05.2021. godine u Sarajevu uspješno realizovana dvodnevna interna obuka za uposlenike JP BH POŠTA d.o.o.  pod nazivom:

 

JAVNE NABAVKE

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktične primjere:

 • Aktuelnosti Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama
 • Stavovi Ureda za razmatranje žalbi BiH prilikom postupanja po žalbama
 • Stavovi Agencije za javne nabavke
 • Drugi aspekti javnih nabavki

 

Utisci i komentari učesnika:

Vrlo koristan, interaktivan, aktuelan sa mnoštvom aktuelnih tema, pitanjima i odgovorima.


Odlično objašnjena svaka tema seminara.


Vrlo kompetentni, stručni i pristupačni po svim aspektima, širokog znanja i iskustva. Sve pohvale.


Predavači su bili susretljivi i dobila sam potrebne informacije o JN.


 

 


 

U periodu od 19. – 21.05.2021. godine u Neumu HOTEL SUNCE uspješno realizovan interaktivni specijalistički seminar pod nazivom:

 

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i diskusije:

 • Planiranje i realizacija javnih nabavki
 • Rješavanje problema i unapređenje javnih nabavki
 • Dobre prakse nabavki međunarodnih finansijskih institucija

 

Predavači na seminaru bili su:

Ivana Grgić, mr. oec.

13 godina iskustva na poslovima javnih nabavki, ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završila master studije “International Master in Public Procurement Management”.


 

Josip Jakovac, dipl. iur.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.


 

Bojan Ždrale, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.


 

Utisci i komentari učesnika:

Jedna jako korisna edukacija, prva koja je bila interesantna.


Zadovoljna cjelokupnom organizacijom i predavanjem.


Koristan seminar, jer je cijelo vrijeme interaktivan + pojašnjenje praktičnih problema i pitanje.


 

 


 

U periodu od 26. – 28.05.2021. godine na Zatiboru HOTEL OLIMP uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

PRAVNI OKVIR I PRAKTIČNA PRIMJENA JEDNOSTAVNOG I EFIKASNOG KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, praktične primjere i diskusije:

 • Osnovni principi i propisi
 • Primjena DMS-a i EU standarda
 • Upotreba pečata – Faksimila

&

Modul iz oblasti poslovne psihologije

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

Predavači na seminaru bili su:

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

Sve pohvale za predavače. Mnogo korisnih stvari sam naučila koje ću naravno da podijelim sa kolegama. Tokom predavanja pažnju ste držali.


Zadovoljna sam odnosom predavača prema nama učesnicima seminara, od prvog predavača sam dobila veoma korisne informacije (poslovne) koje ću “pokušati” primjeniti (uz pomoć rukovodioca), a od drugog predavača sam dobila jako dobre preporuke koje ću primjeniti na “sebi” i sebi dragim osobama.


Odnos predavača prema svim učesnicima seminara je odličan, jer nisu bila samo suhoparna predavanja nego smo svi zajedno učestvovali u svim temama i dobili odgovore na sva pitanja.


Organizacija za svaku pohvalu, voljela bih da mogu sve moje kolege da zajedno prisustvujemo ovako kvalitetnoj edukaciji.


Predavači izuzetno i interaktivno prenose znanje na nas, a ne standardno copy/paste. Drugačiji pogled na problem, izgradnja svijesti o sebi. Predavači su ispunili očekivanja i osjećali smo se lijepo slušajući ih.


 

 


JUNI

 

 

U periodu od 16. – 18.06.2021. godine u Neumu HOTEL SUNCE uspješno realizovan interaktivni specijalistički seminar pod nazivom:

 

PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i praktične primjere:

 • Popis i mape poslovnih procesa
 • Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
 • Registar rizika

&

Modul iz oblasti poslovne psihologije

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

Predavači na seminaru bili su:

Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo.

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH.


 

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

Iako nismo iz državne institucije te nemamo zakonsku obavezu za primjenu zakona i propisa koji su bili tema predavanja, saznala sam dosta korisnih informacija koji će koristiti za daljnji rad. Predavanje iz oblasti poslovne psihologije – jako interesantno i zanimljivo.


Naročito mi se dopada to što je predavač, pored znanja, uspio prenijeti iskustva iz prakse.


Predavači su bili odlični, vrlo korisno, držali pažnju sve vrijeme.


Predavač je posvećen, dostupan za pitanja, odlično pripremljen.


 

 


 

U periodu od 16. – 18.06.2021. godine u Neumu HOTEL SUNCE uspješno realizovan interaktivni specijalistički seminar pod nazivom:

 

JAVNE NABAVKE

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktične primjere:

 • Lanac odgovornosti u javnim nabavkama
 • Nabavke u specifičnim uslovima (pandemija covid-19)
 • Interne kontrole,  žalbeni postupak i pravna zaštita u javnim nabavkama
 • Izmjene i dopune odredbi Zakona o javnim nabavkama

&

Modul iz oblasti poslovne psihologije

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

Predavači za navedeni seminar bili su:

Milica Pranjić , dipl. iur.

 Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH.


 

Đenan Salčin, dipl. oec.

Učestvovao u formiranju i radu radne grupe koja je pripremila nacrt izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.


 

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

Dobri predavači, interaktivna predavanja, podijelili sa nama mnogo situacija iz iskustva i prakse, što je za mene bilo veoma poučno i edukativno. Sve čestitke!


Predavači su bili vrhunski, mnogo znanja i iskustva iz prakse su nam prenijeli.


Veoma korisno i edukativno. Puno novih saznanja koja će se primjeniti u praksi.


Cjelokupna organizacija seminara i predavanja je na vrhunskom nivou. Ozbiljan pristup organizaciji seminara.


 

 


 

U periodu od 23. – 25.06.2021. godine u Herceg Novom PALMON BAY HOTEL & SPA uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

EFIKASNA KOMUNIKACIJA I SUOČAVANJE SA STRESOM U DANAŠNJEM VREMENU

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice:

 • Učinkoviti komunikacijski modeli
 • Vještine kod vrhunskog usluživanja
 • Razvoj samosvijesti i samokontrole

 

Predavač i voditelj seminara bio je:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

Jako profesionalan pristup, predavač svo vrijeme drži pažnju učesnicima, jako zanimljivo predavanje.


Odličan odnos, sviđa mi se što je aktivno i što se rukovodi grupom, tj. prilagođava, nova znanja, nova poznanstva.


Interakcija sa učesnicima odlična. Adekvatna razmjena mišljenja kao i prenošenje znanja. Korisni i primjenljivi savjeti (kako za korporaciju i poslovno okruženje, tako i za lični život).


Svidjelo mi se što predavač vješto inicira učesnike da se uključe u raspravu bez straha od toga šta će drugi misliti o njemu ako iznese svoju ideju.


Sve pohvale za cjelokupnu organizaciju, od sale za predavanje, materijala, pristupa učesnicima.


Inovativno. Unose se promjene. Prate se trendovi van BiH.


 

 


 

U periodu od 30.06. – 02.07.2021. godine na Zatiboru HOTEL OLIMP uspješno realizovan regionalni specijalistički seminar pod nazivom:

 

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

 • Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
 • Evropske investicijske banke (EIB)
 • Svjetske banke (WB)

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, radionice i praktične primjere:

 • Planiranje, provođenje nabavke, ugovaranje i kontrola realizacije
 • Pravilna primjena u praksi i rješavanje problema
 • Praktične radionice i diskusije

 

Predavači na seminaru bili su:

Davor Vučković, dipl.ing.građ.

IMPPM, Autoputevi RS


 

Tarik Duraković, dipl.ing.građ.

IMPPM, HD Consulting d.o.o. Sarajevo


 

Josip Jakovac, dipl.iur.

IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH


 

Utisci i komentari učesnika:

Sve pohvale predavačima, seminar je bio jako zanimljiv i koristan. Predavači su ponudili konkretna rješenja koja će biti korisna i sa kojima se možemo susresti u praksi.


Odlična organizacija, susretljivost predavača, interakcija tokom predavanja i radionice.


Predavači su bili detaljni u predavanju, profesionalni. Na edukaciji sam dobio puno značajnih informacija za posao u kojem sam relativno nov.


Odlična organizacija, smještaj, uslovi za rad, materijali, fleksibilnost u radu, radionice.


Profesionalan i korektan u svakom pogledu. Lični profit, jako puno kvalitetnih informacija.


 

 

 


JULI

 

 

U periodu od 07. – 09.07.2021. godine u Neumu HOTEL SUNCE uspješno realizovana dva interaktivna seminara:

 

I. PRAVNI OKVIR I PRAKTIČNA PRIMJENA JEDNOSTAVNOG I EFIKASNOG KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

 • Osnovni principi i propisi
 • Primjena DMS-a i EU standarda
 • Upotreba pečata – Faksimila

 

Predavač za navedeni seminar bila je:

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

&

 

II. USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA U ORGANIZACIJI

 • Procesi uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole
 • Planiranje budžeta i finansijski izvještaj u institucijama BiH

 

Predavač za navedeni seminar bio je:

Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo.

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH.


 

 

Za učesnike sa oba seminara u petak 09.07.2021. realizovan je i modul iz oblasti poslovne psihologije pod nazivom:

 

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

Predavač za navedeni modul bio je:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Potpuno zadovoljna predavačima, komunikacijom, dijeljenjem mišljenja i iskustava. Edukacija mi je mnogo doprinjela. Dobila sam odgovore na nejasna pitanja vezano za posao i kancelarijsko poslovanje.


Predavanja interaktivna, bez suhoparnog predavanja. Veoma interesantno.


Interaktivni pristup je dobro razvijen i nema primjedbi na način izlaganja. Vrlo poučno, profesionalno i stručno.


 

FUK – FINANSIJE

Sve na najvećoj razini.


Predavanje je organizovano na izuzetan način.


Vrhunska organizacija sa kvalitetnim predavačima, preporučila bih ih svakome.


 

 


 

U periodu od 14. – 16.07.2021. godine na Zatiboru HOTEL OLIMP uspješno realizovan interaktivni seminar pod nazivom:

 

RAZVOJ NAPREDNIH KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA I EFIKASNO SUOČAVANJE SA STRESOM NA RADNOM MJESTU

 

Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice:

 • Učinkoviti komunikacijski modeli
 • Vještine kod vrhunskog usluživanja
 • Razvoj samosvijesti i samokontrole

 

Predavač i voditelj seminara bio je:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

Utisci i komentari učesnika:

U potpunosti ispunjena očekivanja kao i na prethodnim edukacijama Kventuma.


Predavač profesionalan u svom poslu. Organizacija odlična.


Super komunikacija, interaktivni rad, timski rad, držanje pažnje, odlična prezentacija.


Svaki komentar suvišan. Kventum kvalitet.


 

 


Sve nabrojane edukacije su realizovane prema planiranom programu rada, a ono što uvijek ističemo i što predstavlja odliku naših seminara bio je zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača, razmjena iskustava iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanim seminarima i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 


 

Svaka uspješna karijera
počinje
dobrom edukacijom!

 

 

Vaš KVENTUM tim