fbpx

SEMINAR USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA (FUK – BUDŽET – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ)

INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
May 7, 2021
NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I EFIKASNO SUOČAVANJE SA STRESOM
May 9, 2021
Show all

SEMINAR USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA (FUK – BUDŽET – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ)

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA


USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA U ORGANIZACIJI

PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

PLANIRANJE BUDŽETA I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U INSTITUCIJAMA BiH

&

 

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

 

 Neum 

 07. – 09.07.2021. 

HOTEL SUNCE

 
 
 
 

 

 

 UVOD U TEMU 

► Rizik je imanentan u svakoj poslovnoj aktivnosti, a upravljanje rizicima utiče na poslovni rezultat. Upravljanje rizicima nije samo sebi svrha već čini jednu od glavnih komponenti učinkovitog upravljanja organizacijom. Efikasno upravljanje rizicima uvijek polazi od strategije odnosno ciljeva organizacije. Zavisno o željenom cilju, utvrđuju se rizici koji mogu biti prepreka ostvarenju.

 Svaka organizacija upravlja rizicima, ali ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne je upravo efikasno i kvalitetno upravljanje rizicima. Da bi upravljanje bilo učinkovito potrebno je analizirati poslovne procese te u svakom dijelu utvrditi rizike i predložiti metode ovladavanja rizicima. Za svaku organizaciju u toku izvršavanja poslova (na domaćem i/ili međunarodnom tržištu) postoji mogućnost nastupanja nepredvidivih događaja koji mogu direktno uticati na ostvarivanje očekivanih poslovnih rezultata. 

 

 

 Rizik sa svojim štetnim posljedicama može onemogućiti uspješno poslovanje i negativno uticati na očekivane poslovne rezultate. Politika osiguranja od rizika, kod savremenih organizacija, predstavlja sastavni dio poslovne politike. Spoznaja rizika, uzroka njihovih pojava i posljedica koje prouzrokuju, bitan je uslov za sprečavanje mogućih šteta. Sprečavanje mogućih šteta se postiže odgovarajućim instrumentima i načinima odgovora na rizike.

 

 

 Različiti autori različito definišu pojam rizika. Takođe postoji više različitih definicija rizika u zavisnosti sa kojeg aspekta se isti posmatraju. Jedno je zajedničko za sve definicije, a to je da:

Rizik predstavlja događaj koji može uticati na postizanje definisanog poslovnog cilja.

 

 Za razliku od prošlih vremena, danas se rizik posmatra kao odstupanje od željenog stanja koje može imati pozitivne i/ili negativne efekte na postizanje ciljeva.

 

 

 

 Finansijski izvještaji su izvještaji o finansijskom stanju i finansijskom prometu neke poslovne organizacije. Finansijski izvještaj koji daje informacije o stanju organizacije nazivamo bilans, a finansijske izvještaje koji nam daju informacije o finansijskom prometu nazivamo račun dobitka i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Finansijski izvještaj koji nam pruža dodatne informacije i objašnjenja nazivamo bilješke uz finansijske izvještaje.

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Rukovodiocima

 Pomoćnicima rukovodioca

 Šefovima organizacijskih jedinica

 Koordinatorima i članovima radne grupe za FUK

 Kao i svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa načinom uspostavljanja i izazovima u uspostavljanju FUK-a

 Finansijskim i drugim službenicima

 Kao i svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa načinom planiranja budžeta, pripreme i popunjavanja polugodišnjeg finansijskog izvještaja u institucijama BiH

 

 

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

 

 Definisanje obaveza i dužnosti koordinatora i članova radne grupe za FUK

 Praktično popunjavanje obrazaca nužnih za uspostavljanje FUK-a

 Pravilno uspostavljanje Strategije upravljanja rizicima

 Razmatranje i detaljno značenje Akcijskog plana za uspostavljanje i razvoj FUK-a

Upoznavanje sa obrascima potrebnim za polugodišnje finansijsko izvještavanje

 

 

 

 

 

 

 

 SADRŽAJ 

 

I. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Zakonski i podzakonski okvir finansijskog upravljanja i kontrole

Uvod u FUK – teorija i praksa

    ► pifc 
    ► definicija
    ► djelokrug
    ► svrha
    ► osnovne karakteristike

 

Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a

    ► važnost koordinacije svih organizacijskih jedinica

 

Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavljanje internih kontrola

 

Godišnje izvještavanje o internim kontrolama

    ► obrazac GI-IK

 

Uspostavljanje i sprovođenje FUK-a u skladu sa propisima

 

Uputstva za izradu poslovnih procesa

    ► popisi poslovnih procesa
    ► mape poslovnih procesa
    ► obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
    ► registar rizika

 

II. PLANIRANJE BUDŽETA I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U INSTITUCIJAMA BiH

Planiranje budžeta

 Zakonski i podzakonski okvir finansijskog izvještavanja

 Finansijsko izvještavanje i svrha

 Potrebne pripremne radnje prije finansijskog izvještavanja

 Obrasci za finansijsko izvještavanje

 

 


 

 

 PREDAVAČ 

Boris Sesar
dipl. oec.
smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.


 

 

 MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE 

 

Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i prilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 

Tema:

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

 PREDAVAČ 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

 

 

 RASPORED RADA 


 

 07.07.2021. 
Srijeda

 09:30 – 16:00 


 

 08.07.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 09.07.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar je visoko interaktivan

Iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću

Zajednička diskusija

Pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava

Praktične vježbe za svakog učesnika

Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 25.06.2021.

 

1 učesnik 325,00 KM / 166,00 €

2 učesnika 300,00 KM / 153,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 275,00 KM / 140,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 25.06.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

350,00 KM / 179,00 €


U cijenu nije uključen PDV.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 149,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 99,00 KM

Boravišna taxa
po osobi/danu – 2,34 KM


 

Napomene: 

► Za prvih 10 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 01.07.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA