fbpx

INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM EBRD / EIB / WB – PRAVILNA PRIMJENA I RJEŠAVANJE PROBLEMA
May 6, 2021
SEMINAR USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA (FUK – BUDŽET – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ)
May 8, 2021
Show all

INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

INTERAKTIVNI SEMINAR


PRAVNI OKVIR I PRAKTIČNA PRIMJENA JEDNOSTAVNOG I EFIKASNOG KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

OSNOVNI PRINCIPI I PROPISI

PRIMJENA DMS-a I EU STANDARDA

UPOTREBA PEČATA – FAKSIMILA

&

 

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

 

 Neum 

 07. – 09.07.2021. 

HOTEL SUNCE

 
 
 
 

 

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Primjena novih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Odabir praktičnih načina postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja

Izdvajanje akta upravnog postupka

DMS – Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-Pisarnice

Primjeri dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Elektronski potpis u praksi

Pravilno postupanje sa tajnama, tajnim podacima i odgovarajućim evidencijama

Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad. Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova. Bez obavljanja kancelarijskih poslova organizacije ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje. 

Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvaliteta i ubrzanje poslovnih procesa.

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 


 

 

 

 

 

 SADRŽAJ 

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijskog poslovanja
       → propisi, načela, evidencije, arhiviranje

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga
       → svrha i značaj

Akti upravnog postupka
       → definicija, evidentiranje i postupanje

Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase

Lista kategorija registraturne građe

Uništavanje registraturne građe

Pečat i faksimil
       → ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Pravila pisane i elektronske komunikacije

Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena

e-Pisarnica
       → upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Pisarnica
       → podrška za rad od kuće

e-Arhiva
       → pohrana i čuvanje

Elektronski potpis
       → primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni

Postupanje sa tajnim aktima

Primjena EU standarda i normi

 

 

 PREDAVAČ 

 

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 


 

 MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE 

Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 

Tema:

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

 PREDAVAČ 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 07.07.2021. 
Srijeda

 10:00 – 16:00 


 

 08.07.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 09.07.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

METODOLOGIJA RADA

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 25.06.2021.

 

1 učesnik 325,00 KM / 166,00 €

2 učesnika 300,00 KM / 153,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 275,00 KM / 140,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 25.06.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

350,00 KM / 179,00 €


U cijenu nije uključen PDV.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 149,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 99,00 KM

Boravišna taxa
po osobi/danu – 2,34 KM


 

Napomene: 

► Za prvih 10 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 01.07.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA