fbpx

SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM EBRD / EIB / WB – PRAVILNA PRIMJENA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

INTERAKTIVNI SEMINAR KOMUNIKACIJSKI MODELI I UPRAVLJANJE STRESOM
May 5, 2021
INTERAKTIVNI SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
May 7, 2021
Show all

SPECIJALISTIČKI SEMINAR NABAVKE PUTEM EBRD / EIB / WB – PRAVILNA PRIMJENA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB)

SVJETSKE BANKE (WB)

 

 

PLANIRANJE, PROVOĐENJE NABAVKE, UGOVARANJE I KONTROLA REALIZACIJE

PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI I RJEŠAVANJE PROBLEMA

PRAKTIČNE RADIONICE I DISKUSIJE

 

 Zlatibor 

 30.06. – 02.07.2021. 

HOTEL OLIMP

 
 
 
 

 

 UVOD U TEMU 

 

U posljednje dvije decenije u svijetu pristup nabavkama u organizacijama doživljava revolucionarne promjene. Umjesto puke servisno-logističke podrške organizaciji, nabavke se počinju smatrati vrhunskim strateškim pitanjem svake ozbiljne organizacije ili sistema. Stoga posljedično, profesija službenika za nabavke ili projektnih menadžera koji se između ostalog bave nabavkama, raste na značaju i cijeni.

 

 

Takođe, zbog raširenog globalnog djelovanja kreditnih ili donatorskih razvojnih institucija i banaka te njihovog značaja za privredu velikog broja zemalja u razvoju, nije više dovoljno poznavati pravila nabavki vlastite zemlje, već postaje neophodno i za službenike za nabavke i za privredne subjekte koji u procedurama nabavke učestvuju – poznavati i pravila nabavki međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Svjetska banka i slično, što upućenim u ove procedure daje veliku komparativnu prednost na tržištu i u nadmetanjima za dobijanje ugovora o nabavci.

 

 

Izbijanjem pandemije uzrokovane virusom Covid-19 važnost nabavki je došla u prvi plan, jer je stvaranje efikasnog regulatornog i operativnog modela nabavke neophodne medicinske opreme (i usluga i eventualno radova u vezi s tim) postalo imperativno i vitalno pitanje vlada svih država svijeta u borbi protiv pandemije i igrat će važnu ulogu i u privrednom oporavku zemalja, a ovo će se posebno odnositi na projekte finansirane od strane međunarodnih finansijskih institucija. Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili regionalni specijalistički seminar o nabavkama putem međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB i WB) sa praktičnim radionicama na date teme.

 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača, koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija (IFIs): 

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
Evropske investicijske banke (EIB)
Svjetske banke (WB)

 

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Pravilno postupanje i upoznavanje sa ciklusom nabavke po domaćem ZJN/Direktivama EU i Svjetske banke

Upoznavanje sa EU regulacijom iz područja nabavki koja se odnosi na hitne nabavke zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19 i preporukama Svjetske banke

Detaljno upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFIs

Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga, radova i roba po procedurama IFIs, sa posebnim akcentom na provođenje nabavki u vrijeme pandemije uzrokovane virusom Covid-19

Detaljno upoznavanje sa pravilima koja se odnose na specifične postupke nabavki radova: “two-stage“ i “two-envelope

Usvajanje znanja i vještina za upravljanje ugovorima u praksi

Odabir praktičnih načina za provođenje e-nabavki po međunarodnim pravilima i procedurama

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

 

Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki te samim procedurama za nabavku radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki IFIs. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u fazi njegove implementacije.

 

 

Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima finansiranim od strane IFIs, dobit će korisne informacije o tome kako u datom roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima. Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima međunarodnih finansijskih institucija.

 

 

Predavači će prezentovati studije slučaja i radionice te kroz konkretne primjere iz svog iskustva i  interaktivan pristup i diskusiju,  omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.

 

 


 

 

 

 

 

 SADRŽAJ 

 

CIKLUS NABAVKE PO DOMAĆEM ZAKONU/DIREKTIVAMA EU I SVJETSKE BANKE – KOMPARATIVNI PRIKAZ

Uvod:

Direktive EU o javnim nabavkama

svrha, struktura i osnovne značajke

 

Odnos Direktiva EU i domaćih Zakona o javnim nabavkama

Misija Svjetske banke i prikaz pravila nabavke

Komparativni prikaz ciklusa nabavke po domaćem Zakonu / Direktivama EU i ciklusa nabavke Svjetske banke

Misija i pravila međunarodnih finansijskih institucija

Svjetske banke (WB)

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropske investicijske banke (EIB)

 

Grupna vježba: Ciklus nabavki


 

Nabavka konsultantskih usluga

Generalna obavijest o nabavci – GPN

Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista

Zahtjev za ponudu (Request for proposal) – tipična struktura

Standardni tipovi konsultantskih ugovora

 

Studije slučaja i praktična radionica


 

Nabavka radova i roba

Osnovni principi nabavki radova i roba

Two-stage postupak

Izbor “two-stage“ tenderskog postupka

First Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Sastanak za pojašnjenje ponude

Second Stage Tender – priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda

Evaluacija ponuda i priprema izvještaja

Dodjela ugovora

 

Two-envelope postupak

Izbor “two-envelope“ tenderskog postupka

Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura

Otvaranje i evaluacija tehničkih ponuda

Priprema tehničkog evaluacionog izvještaja

Otvaranje i evaluacija finansijskih ponuda

Priprema finansijskog evaluacionog izvještaja

Dodjela ugovora

 

Provođenje e-nabavki po pravilima EBRD-a – Elektronski portal ECEPP

 

Studije slučaja i praktična radionica


 

 

 

 PREDAVAČI 

 

Davor Vučković
dipl.ing.građ.
IMPPM
Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” –  Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Johovac-Rudanka, Project Manager i vođa PIU tima za autoput na koridoru Vc, dionica Rudanka-Putnikovo Brdo 2, Zamjenik Koordinatora PIU tima ispred Bosne i Herzegovine za izradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške.


 

 

Tarik Duraković
dipl.ing.građ.
IMPPM
HD Consulting d.o.o. Sarajevo

Diplomirani inžinjer građevinarstva, osnivač i vlasnik konsultantske firme HD Consulting d.o.o. Sarajevo. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova, roba  i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija u oblasti infrastrukture i energetike. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).


 

 

Josip Jakovac
dipl.iur.
IMPPM
Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.


 

 

 

 RASPORED RADA 


 

 30.06.2021. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 10:00 – 16:00 


 

 01.07.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 02.07.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

Seminar će se sastojati od dvije komponente:

1. teorijskog dijela

2. praktičnog dijela

 

 

Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

 

 

Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 18.06.2021.

 

1 učesnik 350,00 KM / 179,00 €

2 učesnika 315,00 KM / 161,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 280,00 KM / 143,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 18.06.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

400,00 KM / 205,00 €


Oslobođeno plaćanja PDV-a.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 42,00 €

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 1,15 €

 

U cijenu uključeno: Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking.


 

 Napomene: 

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 24.06.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA