fbpx

SEMINAR JAVNE NABAVKE – INTERNE KONTROLE,  ŽALBENI POSTUPAK & IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZJN

INTERAKTIVNI SEMINAR FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA
May 5, 2021
INTERAKTIVNI SEMINAR KOMUNIKACIJSKI MODELI I UPRAVLJANJE STRESOM
May 5, 2021
Show all

SEMINAR JAVNE NABAVKE – INTERNE KONTROLE,  ŽALBENI POSTUPAK & IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZJN

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


JAVNE NABAVKE

LANAC ODGOVORNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

NABAVKE U SPECIFIČNIM USLOVIMA (PANDEMIJA COVID-19)

INTERNE KONTROLE,  ŽALBENI POSTUPAK I PRAVNA ZAŠTITA U JAVNIM NABAVKAMA

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 Neum 

 16. – 18.06.2021. 

HOTEL SUNCE

 
 
 
 

 

 

 SEMINAR NAMIJENJEN 

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća

Ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača

Članovima komisija za javne nabavke, direktorima, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki

Službenicima uključenim u postupak javne nabavke i internoj reviziji unutar ugovornih organa

Privrednim subjektima

Svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki te imaju odgovornost u postupcima javnih nabavki

 

 

 

 CILJEVI I SVRHA 

Upoznati se sa lancom odgovornosti, zašto je bitna priprema tendera i komunikacija u tom periodu, uloga članova komisije u cijelom procesu, bitnost praćenja realizacije ugovora, nivoi odgovornosti u primjerima prekršajnih i krivičnih prijava, istraga i procesuiranja

Dobiti relevantne informacije na bazi iskustvenih činjenica predavača o ulozi svakog pojedinca od pripreme plana nabavki do posljednje akcije prilikom realizacije ugovora

Shvatanje prirode i značaja internih kontrola

Upoznavanje sa učinkom žalbe, načinom izvršenja rješenja URŽ-a i njihov uticaj na daljnji tok i ishod postupka

Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Upoznavanje sa praktičnim primjerima najčešćih problema i nepravilnosti pri provođenju postupaka javnih nabavki istaknutih u rješenjima i presudama

Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

 

 

 

 KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA 

Učesnici će iz prve ruke saznati praktične i realne primjere tržišta javnih nabavki Bosne i Hercegovine, ulogu pojedinca u procesu javne nabavke, kao i svih članova komisije te rukovodioca koji formiraju komisiju. Na jednom mjestu dobit će relevantne informacije o pripremi, planu, provedbi postupka, zaključenju i realizaciji ugovora. Steći će znanja koja mogu biti dragocjena u budućem radu i zaštiti vas od potencijalne odgovornosti.

 

 

Ugovorni organi i privredni subjekti mogu očekivati da će njihovi predstavnici po okončanju seminara steći dodatna znanja  u pogledu uspostave efikasnog sistema internih kontrola u procesu javnih nabavki, čijom uspostavom ugovorni organi će stvoriti uslove za smanjenje rizika i nastanka grešaka i nepravilnosti u samom procesu javnih nabavki.

 

 

Posebno će se obrazložiti na primjerima neophodna postupanja po žalbi i učinak žalbe na postupak te na koji način ugovorni organ izvršava rješenje URŽ-a, a na koji način ponuđači postupaju, ako nije izvršeno rješenje URŽ-a. Upoznat će se sa problemima i primjerima kršenja Zakona uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz rješenja URŽ-a BiH i presuda Suda BiH te će se istaknuti Izmjene i dopune Zakona koje se odnose na pravnu zaštitu vezano za započete izmjene ZJN-a u Parlamentu BiH.

 

 

 

 

 

 SADRŽAJ 

 

■ Značaj istraživanja tržišta

■ Priprema tehničke specifikacije sa osvrtom na pojedinca

■ Uloga i odgovornost nadređenih

■ Koluzija i korupcija u javnim nabavkama

Praktični primjeri prekršajnih i krivičnih prijava

Loše prakse javnih nabavki

 

SISTEM INTERNIH KONTROLA U JAVNIM NABAVKAMA

■ Prijedlog uspostavljanja sistema internih kontrola u fazama postupka javnih nabavki uz identifikovanje rizika nastanka nepravilnosti i grešaka sa kojima se može suočiti ugovorni organ

 

PRAVNA ZAŠTITA I UČINAK ŽALBE

■ Postupanje ugovornog organa po žalbi

■ Rješavanje ugovornog organa po žalbi

■ Rješavanje Ureda za razmatranje žalbi po žalbi

■ Postupanje ugovornog organa po rješenju URŽ-a

■ Formalni nedostaci ponuda
stavovi URŽ-a i Suda BiH

■ Propusti ponuđača pri sačinjavanju i dostavljanju ponuda
stavovi URŽ-a i Suda BiH

■ Propusti ugovornog organa pri izboru najpovoljnijeg ponuđača
stavovi URŽ-a i Suda BiH

■ Odluka o izboru / Odluka o poništenju
propusti kod donošenja odluka
stavovi URŽ-a i Suda BiH

 

PRAVNA ZAŠTITA U IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

■ Postupanje ugovornog organa po žalbi prema Izmjenama i dopunama ZJN

■ Rokovi za izjavljivanje žalbi prema Izmjenama i dopunama ZJN

■ Rok za rješavanje po tužbi u upravnom sporu

 

 


 

 

 PREDAVAČI 

Milica Pranjić
dipl. iur.
Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.


 

Đenan Salčin
dipl. oec

Uspješan menadžer sa dugogodišnjim iskustvom i bogatim komercijalnim i međuljudskim vještinama, stečenih kroz širok raspon zahtjevnih uloga unutar FMCG-a, javne uprave, javnih nabavki i bankarske industrije, uključujući upravljanje, prodaju, marketing, finansije i planiranje. Učestvovao u formiranju i radu radne grupe koja je pripremila nacrt izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.


 

 

 MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE 

 

Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i prilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 

Tema:

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

 

 PREDAVAČ 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

 

 

 RASPORED RADA 


 

 16.06.2021. 
Srijeda

 10:00 – 16:00 


 

 17.06.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 18.06.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

 METODOLOGIJA RADA 

► Seminar je visoko interaktivan

Vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom  radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

 KOTIZACIJA 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 04.06.2021.

 

1 učesnik 325,00 KM / 166,00 €

2 učesnika 300,00 KM / 153,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 275,00 KM / 140,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 04.06.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

350,00 KM / 179,00 €


U cijenu nije uključen PDV.


 

 U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO 

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

 NAČIN PRIJAVE 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

 ONLINE REGISTRACIJA 

 


 

 REZERVACIJA SMJEŠTAJA 

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 131,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 85,00 KM

Boravišna taxa
po osobi/danu – 2,34 KM


 

Napomene: 

► Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 10.06.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

 ONLINE REGISTRACIJA