fbpx

SPECIJALISTIČKI SEMINAR JAVNE NABAVKE U PRAKSI

REALIZOVANE EDUKACIJE U FEBRUARU I MARTU 2021. godine
April 5, 2021
PRAVNI OKVIR I PRAKTIČNA PRIMJENA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA
April 13, 2021
Show all

SPECIJALISTIČKI SEMINAR JAVNE NABAVKE U PRAKSI

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR


JAVNE NABAVKE U PRAKSI

PLANIRANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI

RJEŠAVANJE PROBLEMA I UNAPREĐENJE JAVNIH NABAVKI

DOBRE PRAKSE NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

 

 Neum  

 19. – 21.05.2021. 

HOTEL SUNCE

 
 
 
 

 

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svim akterima u procesu javnih nabavki, kako predstavnicima ugovornih organa, tako  i privrednim subjektima koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Teme predviđene za ovaj seminar su od koristi osobama koje su na bilo koji način uključene u sistem javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremi TD, realizaciji ugovora, pripremi ponuda, odgovaraju na zahtjeve iz tenderske dokumentacije te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke.

Predloženi sadržaj seminara ni na koji način ne ograničava učesnike da tokom seminara diskutuju, raspravljaju i postavljaju pitanja o drugim temama/problemima sa kojim se susreću u postupcima nabavki.

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i BiH.

 

 

 

CILJEVI I SVRHA

Seminar ima za cilj da približi određene teme učesnicima, da se riješe određeni problemi sa kojima se učesnici susreću u praksi, te da se otklone dileme sa kojima se susreću ugovorni organi i privredni subjekti.

Nadalje je cilj upoznati učesnike sa dobrim praksama nabavki međunarodnih finansijskih institucija koje su primjenjive u postupcima nabavki po domaćem zakonodavstvu (kao npr. korištenje odredbi FIDIC modela ugovora u ugovaranju po ZJN), upoznavanje sa važenjem različitih pravila nabavki u svijetu te približavanje sistema javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora ili eventualno žalbenog postupka.

Konačno je cilj približiti učesnicima seminara način postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača.

 

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Svi učesnici će imati višestruke koristi od ovog seminara; od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd. Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika će u budućnosti moći razmjeniti iskustva te lakše prevazilaziti prepreke u radu.

 

Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti. Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti bitno za budući rad. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača.

 

 

 

 

SADRŽAJ

Značaj javnih nabavki

Dobre prakse nabavki međunarodnih finansijskih institucija primjenjive u postupcima nabavke po domaćem zakonodavstvu

Korištenje odredbi FIDIC modela ugovora u ugovaranju po ZJN

Važenje različitih pravila nabavki

Dijagram toka
          ► Proces javne nabavke

Značaj internih akata UO o javnim nabavkama

Istraživanje tržišta, planiranje nabavke

Priprema tenderske dokumentacije
          ► Novosti i stavovi AJN BiH

Kriterij za dodjelu ugovora
          ► Najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda

Priprema ponude
          ► Kako odgovoriti na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?

Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?

Gdje griješimo prilikom prijave na tendere?
          ► Zašto?

Pregled i ocjena ponuda
          ► Evaluacija

E-aukcija

Kako pojednostaviti postupke javne nabavke?

Pravna zaštita u postupcima nabavki

Realizacija ugovora

Postupanje ugovornog organa

Stavovi zvaničnih institucija
          ► Praksa URŽ/KRŽ / AJN / SUD BiH

Aktuelnosti u javnim nabavkama
          ► Preferencijalni tretman / E-nabavke / Aktuelni stavovi institucija

Posebna tema
          ► Praćenje postupaka javnih nabavki


 

 PREDAVAČI 

Ivana Grgić
mr. oec.

13 godina iskustva na poslovima javnih nabavki, ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završila master studije “International Master in Public Procurement Management”.


Josip Jakovac
dipl. our.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.


Bojan Ždrale
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.


 

 

RASPORED RADA


 

 19.05.2021.
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 10:00 – 16:00 


 

 20.05.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 21.05.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je zamišljen kao visoko interaktivan. Vaše probleme pokušavamo riješiti kroz praktične primjere i diskusiju.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći najbolje rješenje.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

Kroz interaktivni način rada bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

 

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 07.05.2021.

 

1 učesnik 325,00 KM / 166,00 €

2 učesnika 300,00 KM / 153,00 €
– po učesniku

3 i više učesnika 275,00 KM / 140,00 €
– po učesniku

 


Za prijave poslije 07.05.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

350,00 KM / 179,00 €


U cijenu nije uključen PDV.


 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, testovi i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 125,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 83,00 KM

Boravišna taxa
po osobi/danu – 1,87 KM


 

Napomene: 

► Za prvih 25 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

► Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

 


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 12.05.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

ONLINE REGISTRACIJA