SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

KONFLIKT MENADŽMENT – UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA
February 20, 2021

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA

  

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 


 

Poštovani/e,
Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da se prijavite na stručne edukacije i seminare koje organizuje KVENTUM Poslovno-edukativni centar narednom periodu.

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

Broj učesnika na edukacijama i seminarima je ograničen!

 

 

 

 

 

 


 

SPISAK EDUKACIJA I SEMINARA
u narednom periodu

 

 

 


Interaktivni seminar sa praktičnim primjerima i vježbama

 

KONFLIKT MENADŽMENT

 

UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA

ULOGA RUKOVODIOCA I ZAPOSLENIKA U OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA

PRAKTIČNI PRIMJERI I SIMULACIJA SITUACIJA

 

Zlatibor

 17. – 19.03.2021.

 

HOTEL OLIMP

 

Predavač

Goran Ristić
dipl. psiholog

 

Klikom na sliku preuzmite PDF PROSPEKT sa svim potrebnim informacijama.
Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.

 

Prijave traju do: 11.03.2021.

 

 Rezervišite svoje mjesto na vrijeme! 

 

 


INTERAKTIVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

 

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

 

PLANIRANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI

RJEŠAVANJE PROBLEMA I UNAPREĐENJE JAVNIH NABAVKI

DOBRE PRAKSE NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

 

Beograd

 24. – 26.03.2021.

HOTEL PALACE

 

Predavači

 

Ivana Grgić
mr. oec.

 

Josip Jakovac
dipl. our.

 

Bojan Ždrale
dipl. oec.

 

 

Klikom na sliku preuzmite PDF PROSPEKT sa svim potrebnim informacijama.
Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.

 

Prijave traju do: 18.03.2021.

 

 Rezervišite svoje mjesto na vrijeme! 

 

 


DVODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

 

KANCELARIJSKO/UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA

 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM OBLIKU

PRIMJENA I PRAKSA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

SLUŽBENA TAJNA, EVIDENCIJE I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

ELEKTRONSKI POTPIS

PEČAT – FAKSIMIL

 


Sarajevo

 30. – 31.03.2021.

 

HOTEL HOLLYWOOD

 

Predavač

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

 

Klikom na sliku preuzmite PDF PROSPEKT sa svim potrebnim informacijama.
Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.

 

Prijave traju do: 25.03.2021.

 

 Rezervišite svoje mjesto na vrijeme! 

 

 


Trodnevni interaktivni seminar sa praktičnim primjerima

 

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

 

PLANIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Zahtjevi za dodjelu budžetskih sredstava
Budžet – veza između zahtjeva i odobrenja
Finansijski izvještaji – svrha i obrasci

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBiH

NOVI ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

Zlatibor

 31.03. – 02.04.2021.

 

HOTEL OLIMP

 

Predavač

Boris Sesar
dipl. oec.
Smjer finansije i računovodstvo

 

Klikom na sliku preuzmite PDF PROSPEKT sa svim potrebnim informacijama.
Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.

 

Prijave traju do: 25.03.2021.

 

 Rezervišite svoje mjesto na vrijeme! 

 

 


 

 NAČIN PRIJAVE 

 

Na zadnjoj strani prospekta koji možete preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

 

Možete se prijaviti i ONLINE, klikom na označeni LINK seminara otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju 

 ONLINE REGISTRACIJA 

 

 


UVIJEK POSTOJE RJEŠENJA KOJA SU BOLJA OD POSTOJEĆIH!

 

 

Više o našim uslugama edukacije možete saznati preko označenog linka

 

 

 

 REFERENCE 

Spisak ostalih referenci možete pogledati preko označenog linka 

 


 

 

 

 KONTAKT 

 

 Imate pitanja i potrebne su Vam dodatne informacije o našim uslugama? 

 

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Svaka uspješna karijera
počinje
dobrom edukacijom!

 

 

Vaš  KVENTUM  tim