fbpx

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

KONFLIKT MENADŽMENT – UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA
February 2, 2021
REALIZOVANE EDUKACIJE U FEBRUARU I MARTU 2021. godine
April 5, 2021
Show all

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

Trodnevni interaktivni seminar sa praktičnim primjerima


SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

PLANIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Zahtjevi za dodjelu budžetskih sredstava
Budžet – veza između zahtjeva i odobrenja
Finansijski izvještaji – svrha i obrasci

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBiH

NOVI ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

Zlatibor

31.03. – 02.04.2021.

HOTEL OLIMP

 
 
 
 

 

 

UVOD U TEME

PLANIRANJE BUDŽETA je najbitniji zadatak menadžmenta u oblikovanju organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. Planiranjem se premošćuje jaz između onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo ići. Predstavlja intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama. Kroz planiranje povezuje se program rada organizacije i finansijska sredstva koja su bitna da bi se program rada ispunio / realizovao. Zbog toga planiranje mora obuhvatiti buduće vremensko razdoblje kako bi sadašnja odluka imala bolji učinak.

BUDŽET u smislu Zakona o budžetu, je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države / organizacije za jednu godinu. Često se misli da kad je u pitanju budžet da se uvijek radi o novcu, međutim to nije uvijek tako. Budžet može biti izražen finansijski, u radnim satima, u jedinicama proizvoda ili mašinskim satima. Za budžet je bitno da bude izražen u nekom brojčano mjerljivom obliku. Može se odnositi na: operacije – npr. budžet troškova, izdatke kapitala – npr. budžet izdataka kapitala i tok novca – npr. budžet gotovine. Budžet je temeljni instrument planiranja u mnogim organizacijama, jer “prisiljava” organizaciju da unaprijed učini numeričku kompilaciju očekivanog toka novca, troškova i prihoda, kapitalnih izdataka ili iskorištenosti radnih i mašinskih sati.

U Federaciji Bosne i Hercegovine 28.01.2021. godine donesen je NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI zbog potrebe unapređenja te oblasti, što je jedan od ciljeva ekonomske politike FBiH. Cilj novog Zakona o računovodstvu i reviziji je podizanje kvalitete finansijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje sa najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti. Novine u ovom zakonu odnose se, između ostalog, na unapređenje kvalitete finansijskog izvještavanja.

27.01.2021. godine donesen je NOVI ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA kojim se uređuje uspostava, sadržaj i vođenje Registra finansijskih izvještaja te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra. Propisano je da podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika budu javno dostupni dok će Međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije takođe biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku. U cilju smanjenja obaveza, zakonom se ukida i obaveza sačinjavanja i prezentovanja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja, kao i troškova privrednim društvima koji se odnose na njihovu predaju.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Finansijsko računovodstvenim službenicima koji obavljaju i učestvuju u poslovima planiranja budžeta, poslovima definisanja dinamike budžetskih sredstava, poslovima finansijskog izvještavanja te svim zainteresovanim zaposlenicima koji direktno i/ili indirektno učestvuju u procesu planiranja finansijskih sredstava koja su bitna za realizaciju poslova iz nadležnosti sektora, odjela i slično.

 

 

CILJEVI I SVRHA

Upoznati se i bolje razumjeti obaveze svih zaposlenika organizacije prilikom planiranja budžetskih sredstava

Bolje razumijevanje i upoznavanje sa Instrukcijom br. 1

Prezentacija rada u sistemu BPMIS

Prikaz popunjavanja obrazaca nužnih za odobravanje budžetskih sredstava prema mjesečnoj dinamici (tabele)

Upoznavanje sa obrascima potrebnim za finansijske izvještaje

Upoznati se sa greškama koje se prave prilikom planiranja i izvještavanja

 

 

 

SADRŽAJ


I. PLANIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Zakonski okvir

Instrukcija broj 1 i njeni elementi

Budžetski kalendar

Linijski i programski budžet

Prihodi i rashodi

Obrazloženja uz Instrukciju broj 1

Korisničke upute za rad u BPMIS sistemu
          – Prezentacija rada

II. BUDŽET INSTITUCIJA BiH

Instrukcija za sačinjavanje operativnih planova

Tabele operativnog plana
          – Prezentacija rada

Obrazloženje uz operativni plan

 

III. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI U INSTITUCIJAMA BiH

Zakonski i podzakonski okvir finansijskog izvještavanja

Finansijsko izvještavanje i svrha

Potrebne pripremne radnje prije finansijskog izvještavanja

Obrasci za finansijsko izvještavanje
          Kvartalno izvještavanje

IV. NOVI ZAKONI

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Zakon o registru finansijskih izvještaja

 

V. OKRUGLI STO

Diskusija vezana za nove zakone

Zajednički rad i prezentacija praktičnog rada

Rješavanje problema i poteškoća u radu

 

 

 PREDAVAČ 

Boris Sesar
dipl. oec.
Smjer finansije i računovodstvo

Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Rukovodilac sektora za budžet, finansijske i računovodstveno – materijalne poslove. Posjeduje radno iskustvo u privatnom i državnom sektoru, kao i preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.


 

 

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

 

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 

Tema:
EFIKASNE METODE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA I SAVREMENE TEHNIKE KANALISANJA STRESA U MOTIVACIJU

 

IPREDAVAČI

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

 

RASPORED RADA


 

 31.03.2021. 
Srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 10:00 – 16:00 


 

 01.04.2021. 
Četvrtak

 09:30 – 16:00 


 

 02.04.2021. 
Petak

 09:00 – 11:00 


 

 

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.03.2021.

 

1 učesnik 320,00 KM

2 učesnika 297,00 KM
– po učesniku

3  i više učesnika 271,00 KM
– po učesniku


Za prijave poslije 19.03.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

370,00 KM


Oslobođeno plaćanja PDV-a.


 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 52,00 €

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 42,00 €

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 1,15 €

 

U cijenu uključeno: Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking.


 

 

Napomene

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 25.03.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

ONLINE REGISTRACIJA