KANCELARIJSKO/ UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
February 20, 2021
JAVNE NABAVKE U PRAKSI
February 20, 2021

KANCELARIJSKO/ UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija
 Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 


 

DVODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR


KANCELARIJSKO/UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM OBLIKU

PRIMJENA I PRAKSA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

SLUŽBENA TAJNA, EVIDENCIJE I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

ELEKTRONSKI POTPIS

PEČAT – FAKSIMIL

 

Sarajevo

30. – 31.03.2021.

HOTEL HOLLYWOOD

 
 
 
 

 

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

 

CILJEVI I SVRHA

Primjena novih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja

Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom

Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće

Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta

Odabir praktičnih načina postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja

Izdvajanje akta upravnog postupka

DMS – Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-Pisarnice

Primjeri dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

Elektronski potpis u praksi

Pravilno postupanje sa tajnama, tajnim podacima i odgovarajućim evidencijama

Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila

Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

 

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

 

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad.

Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova. Bez obavljanja kancelarijskih poslova organizacije ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje.

Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvaliteta i ubrzanje poslovnih procesa.

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova

Osnove kancelarijskog poslovanja
       → propisi, načela, evidencije, arhiviranje

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe

Arhivska knjiga
       → svrha i značaj

Akti upravnog postupka
       → definicija, evidentiranje i postupanje

Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase

Lista kategorija registraturne građe

Uništavanje registraturne građe

Pečat i faksimil
       → ovlaštenja, upotreba i odgovornost

Pravila pisane i elektronske komunikacije

Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena

e-Pisarnica
       → upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom

e-Pisarnica
       → podrška za rad od kuće

e-Arhiva
       → pohrana i čuvanje

Elektronski potpis
       → primjena u skladu sa propisima

Vrste i načini zaštite tajni

Postupanje sa tajnim aktima

Primjena EU standarda i normi

 

 

 PREDAVAČ 

Azemina Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

 

RASPORED RADA


 

 DAN 1 

 30.03.2021. Utorak 

 

09:30 – 10:00

 Registracija učesnika 

 

10:00 – 11:30

 I MODUL 

 

11:30 – 12:00

 Kafe pauza 

 

12:00 – 13:30

 II MODUL 

 

13:30 – 14:30

 Ručak 

 

14:30 – 16:00

 III MODUL

  

 

 DAN 2 

 31.03.2021.  Srijeda 

 

 

09:30 – 11:00

 IV MODUL 

 

11:00 – 11:30

 Kafe pauza 

 

11:30 – 13:00

 V MODUL 

 

13:00 – 14:00

 Ručak 

 

14:00 – 15:00

 VI MODUL 

 

15:00 – 15:30

Diskusija

Evaluacija

Podjela certifikata


 

 

 

METODOLOGIJA RADA

 

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije. 

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

 

 

 

 

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.03.2021.

 

1 učesnik 250,00 KM

2 učesnika 220,00 KM
– po učesniku

3  i više učesnika 200,00 KM
– po učesniku

 


Za prijave poslije 19.03.2021. cijena kotizacije po učesniku iznosi

297,00 KM


U cijenu nije uključen PDV.


 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Prezentacija
          → Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
          → Poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
          → Certifikat

Ručak prvi i drugi dan seminara

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Dodatna pomoć nakon edukacije

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog  linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

 PRIJAVNI OBRAZAC 

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

 

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

 


 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od atraktivnijih hotela u Sarajevu “HOTEL HOLLYWOOD”  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 99,00 KM

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu – 84,00 KM

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu – 3,51 KM

 

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.


 

 


Napomene

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Predračuna

             ili

Po fakturi nakon izvršene usluge

 

 

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Broj učesnika ograničen!

 Prijave traju do: 25.03.2021. 


 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.


 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

 

ONLINE REGISTRACIJA