PRIMJENA EU STANDARDA I NORMI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

JAVNE NABAVKE U DOBA KRIZE
January 10, 2021
RAZVOJ PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA
January 15, 2021
Show all

PRIMJENA EU STANDARDA I NORMI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija

 

Podijelite Vaša iskustva sa drugima
 
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima u kancelarijskom i arhivskom poslovanju omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

Interaktivni seminar sa praktičnim primjerima

PROPISI I PRAKTIČNA PRIMJENA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

PRIMJENA EU STANDARDA I NORMI

PRIMJENA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

SLUŽBENA TAJNA, EVIDENCIJE I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

PEČAT – FAKSIMIL

Vlašić
10. – 12.02.2021.

HOTEL BLANCA Resort & Spa

 


 
 
 
 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Primjena novih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja
Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom
Organizacija rada e-Pisarnice za rad od kuće
Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta
Odabir praktičnih načina postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
Izdvajanje akta upravnog postupka
Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-Pisarnice (DMS-a)
Primjeri dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
Elektronski potpis u praksi
Pravilno postupanje sa tajnama, tajnim podacima i odgovarajućim evidencijama
Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila
Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 


 

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad. Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova. Bez obavljanja kancelarijskih poslova organizacije ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje.

 

Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvaliteta i ubrzanje poslovnih procesa.

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti.

Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.

 

 

– SADRŽAJ –


Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova
Osnove kancelarijskog poslovanja
Propisi, načela, evidencije, arhiviranje
Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
Arhivska knjiga
Svrha i značaj
Akti upravnog postupka
Definicija, evidentiranje i postupanje
Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
Lista kategorija registraturne građe
Uništavanje registraturne građe
Pečat i faksimil
Ovlaštenja, upotreba i odgovornost
Pravila pisane i elektronske komunikacije
Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena
e-Pisarnica – upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
e-Pisarnica
Podrška za rad od kuće
e-Arhiva
Pohrana i čuvanje
Elektronski potpis
Primjena u skladu sa propisima
Vrste i načini zaštite tajni
Postupanje sa tajnim aktima
Primjena EU standarda i normi
 

 

PREDAVAČ –

 
Azemina
Hujdur – Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –

 

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

  • EFIKASNE METODE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA I POVEĆANJE MOTIVACIJE KOD ZAPOSLENIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA

 

PREDAVAČ –Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

– RASPORED RADA –


10.02.2021.

10:00 – 16:00 srijeda


11.02.2021.

09:30 – 16:00 četvrtak


12.02.2021.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja. Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 


 


  Prilagođavamo se grupi i pojedincu! 

 

 

 

– KOTIZACIJA –

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:

1 učesnik 350,00 KM
2 učesnika 320,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 297,00 KM
po učesniku

U cijenu nije uključen PDV.

 


 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
Prezentacija – Priručnik, prilozi, testovi i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 

NAČIN PRIJAVE


Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH HOTEL BLANCA Resort & Spa po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 127,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 117,00 KM –

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu
– 3,51 KM –

     
Wellness centar (bazen, jacuzzi, saune) sa otvorenom terasom i parking uključeni u cijenu.

 Napomene 


Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 – Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu: 
 Predračuna
 ili 
Po fakturi nakon izvršene usluge

 


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 05.02.2021.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +