fbpx

REALIZOVANE EDUKACIJE U NOVEMBRU 2020. godine

REALIZOVANE EDUKACIJE U OKTOBRU 2020. godine
October 31, 2020
USPJEŠNO REALIZOVANA RADIONICA “JAČANJE TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA“
December 23, 2020
Show all

REALIZOVANE EDUKACIJE U NOVEMBRU 2020. godine

U novembru 2020. godine uspješno smo realizovali 3 seminara iz različitih poslovnih oblasti. 

Na edukacijama su učestvovali učesnici iz javnog i privatnog sektora Bosne i Hercegovine

 


U periodu od 04. – 06.11.2020. godine na Zlatiboru u hotelu OLIMP uspješno realizovan interaktivni seminar pod nazivom:

 

PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

POPIS POSLOVNIH PROCESA
MAPE POSLOVNIH PROCESA
OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RIZIKA
REGISTAR RIZIKA

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i vježbe

 

 • Zakonski i podzakonski okvir FUK-a
 • Uvod u FUK – teorija i praksa (pifc – definicija – djelokrug – svrha – osnovne karakteristike)
 • Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a (važnost koordinacije svih organizacijskih jedinica)
 • Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavu internih kontrola
 • Godišnje izvještavanje o internim kontrolama (obrazac GI-IK)
 • Uspostavljanje i sprovođenje FUK-a u skladu sa propisima
 • Upute za izradu poslovnih procesa
              – popisi poslovnih procesa
              – mape poslovnih procesa
              – obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
              – registar rizika
 • Vježba i praktični prikaz popunjavanja obrazaca za FUK

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Boris Sesar

dipl. oec. Certificirani trener za finansije i računovodstvo

 

 

Svaka organizacija upravlja rizicima, ali ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne je upravo efikasno i kvalitetno upravljanje rizicima. Da bi upravljanje bilo učinkovito potrebno je analizirati poslovne procese te u svakom dijelu utvrditi rizike i predložiti metode ovladavanja rizicima.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 


U periodu od 04. – 06.11.2020. godine na Zlatiboru u hotelu OLIMP uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA U SAVREMENOM POSLOVANJU

INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA
HORIZONTALNA I VERTIKALNA KOMUNIKACIJA
NAPREDNE VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U ADMINISTRACIJI

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje,  praktične vježbe i radionice

 

OSNOVI EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE
 • Psihologija i komunikologija
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Stilovi komunikacije
 • Aktivno slušanje
 • Empatija u komunikaciji
 • Emocionalna samoregulacija u komunikaciji

 

MODELI KOMUNIKACIJE U ORGANIZACIJSKOM POSLOVANJU
 • Šta podrazumijeva kvalitetna poslovna komunikacija?
 • Razvoj planova komunikacije
 • Horizontalna i vertikalna komunikacija
 • Savremena interna i eksterna poslovna komunikacija
 • Psihologija poslovnog pregovaranja
 • Telefonska komunikacija
 • Elektronska komunikacija
 • Primjena naprednih vještina kod administrativnih djelatnika

 

INTERAKTIVNA RADIONICA
 • Strukturisanje razgovora 1 na 1
 • Važnost održavanja razgovora 1 na 1 o učinku i razvoju tokom realizacije projekata
 • Usklađivanje zaključaka sa kolegama i nadređenima

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Goran Ristić

dipl. psiholog

 

Učesnici seminara dobili su alate i naučili procese komunikacije koji će im pomoći da brže i uspješnije komuniciraju sa ostalim članovima tima, saradnicima, nadređenima i da efektivnije usklade obaveze sa ostalim zaposlenicima kako bi unaprijedili saradnju i rješavanje problema unutar organizacije. Seminar je bio zasnovan na modelu horizontalne i vertikalne komunikacije, što podrazumijeva da je bio fokusiran na napredak zaposlenika i timova kroz bržu i efektivniju komunikaciju i da je usklađen sa principima savremenih metoda komunikacije koji se koriste u vodećim svjetskim organizacijama.

Program seminara bio je baziran na metodologiji poslovne psihologije i metoda koučinga u oblasti rješavanja problema, koje su usmjerene prema ostvarenju dugoročnih ciljeva organizacije, bilo da se radi o strateškom razvoju organizacije, razvoju liderskih vještina rukovodilaca ili poslovnih i ličnih vještina kod zaposlenih. 

 

 


 

U periodu od 18. – 20.11.2020. godine u Tesliću – Banja Vrućica u hotelu KARDIAL uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar:

 

RAZVOJ LIČNE ODGOVORNOSTI KOD ADMINISTRATIVNIH DJELATNIKA

IDENTIFIKOVANJE I PREVAZILAŽENJE BLOKADA U PROCESU RADA

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice

 

POSLOVNE VJEŠTINE I PROFESIONALNA ULOGA
 • Prednosti današnjeg kompetitivnog i dinamičnog poslovnog okruženja
 • Uticaj poslovnih vještina na razvoj ličnosti pojedinca
 • Vrijednosti, zrelost i promjene u radnom okruženju
 • Alati i tehnike brzog usvajanja i unapređenja poslovnih kompetencija
 • Unapređenje kvalitete u realizaciji radnih zadataka

 

IDENTIFIKOVANJE BLOKADA U PROCESU RADA
 • Psihološke blokade
 • Emotivne blokade
 • Misaone blokade
 • Nedostatak vještina

 

USMJERENOST NA RJEŠAVANJE PROBLEMA
 • Zašto odgađamo?
 • A – B – C zadaci
 • Eisenhowerov princip – hitno/bitno
 • Postavljanje ciljeva – SMART
 • Organizacija radnog prostora

 

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Goran Ristić

dipl. psiholog

 

 

Fokus seminara bio je na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje smo kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućili da usvoje osnovna i napredna znanja iz oblasti poslovne psihologije i istraže načine kako da ih primjene u radnom i privatnom okruženju. Posebna pažnja bila je posvećena na izgradnju samosvijesti, sposobnost prilagođavanja u radnom okruženju, identifikovanje blokada u procesu rada i izgradnju poslovnih vještina.

Metodologija rada bila je bazirana na razvojnom programu koji je namjenjen kompanijama i organizacijama koje prepoznaju važnost ulaganja u razvoj zaposlenih i koje žele da kroz podsticanje zadovoljstva zaposlenih utiču na njihovu produktivnost pa samim tim i porast kompanijskog profita i poboljšanje organizacijske kulture.

 

 


 

 


Sve nabrojane edukacije su realizovane prema planiranom programu rada, a ono što uvijek ističemo i što predstavlja odliku naših seminara bili su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača, razmjena iskustava iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

 

 


Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanim seminarima i radionici i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 

 

 Vaš KVENTUM Tim

 

 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.