fbpx

KONFLIKT MENADŽMENT

SAVREMENI PRISTUP U RADU SA KLIJENTIMA/ STRANKAMA I KUPCIMA
September 2, 2020
NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA EBRD, EIB i WB
September 2, 2020

KONFLIKT MENADŽMENT

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA I RADIONICAMA

 

KONFLIKT MENADŽMENT

UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA U ORGANIZACIJAMA

ULOGA RUKOVODIOCA I ZAPOSLENIKA U RJEŠAVANJU KONFLIKTA

PRAKTIČNI PRIMJERI I SIMULACIJA SITUACIJA

Zlatibor
07. – 09.10.2020.

HOTEL OLIMP

 


 
 
 

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će zaposlenicima pomoći da unaprijede radnu efikasnost i nauče kako da upravljaju konfliktima na radnom mjestu

 

 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Zaposlenicima svih profila

Direktorima, rukovodiocima. menadžerima, HR menadžerima i konsultantima. 

Članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke, kao i svim zainteresovanima koji žele da rade na unapređenju vještina za prevenciju nastanka konflikata i rješavanja konflikata u nastanku.

 

– CILJEVI I SVRHA –

Naučiti vrste i nivoe konflikta radi boljeg uvida u vlastiti odnos prema konfliktu
Saznati šta uzrokuje konflikte u organizacijama i na nivou pojedinaca
Uvidjeti posljedice konflikta i spoznati od čega zavise
Sticanje vještina i znanja o učinkovitom upravljanju konfliktima
Savladati vještine snalaženja u neugodnim poslovnim situacijama
Otkriti svoj lični način rješavanja konflikta
Uvidjeti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta
Naučiti pravilno koristiti strategije i tehnike razrješavanja konflikta
Primjeniti naučene metode i pomoći drugima da razriješe svoje konflikte
Upoznati se sa tehnikama medijacije potrebnih za obavljanje uloge rukovodioca

 

 

– KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA –

Organizacije će kroz seminar i ulaganje u znanje svojih zaposlenika omogućiti da njihovi zaposlenici razviju niz neophodnih vještina koje su ključne u svakodnevnom poslovanju za svakog zaposlenika, što će omogućiti unapređenje organizacijske kulture i kvaliteta rada.

Pored toga, ulažući u svoje zaposlenike, organizacije stiču povjerenje svojih zaposlenika i na taj način razvijaju zdrave temelje za razvoj zdravih međuljudskih odnosa i uspješnijeg poslovanja.

Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu.

Usvojene vještine pomažu učesnicima da koriste stečena znanja u potpunosti i mnogo efikasnije, sa ciljem racionalnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.

Kroz ovaj seminar učesnici će naučiti kako se snalaziti u neugodnim situacijama, kako koristiti prednosti i mane svog vlastitog “prirodnog” temperamenta i kako se prilagoditi temperamentima drugih osoba sa kojima poslovno sarađuju.

Pored navedenog, učesnici će nakon seminara biti u mogućnosti da prepoznaju uzroke konflikta, pravilno koriste strategije i tehnike razrješavanja konflikta te da pomognu drugima da svoje konflikte razriješe kroz proces medijacije.

Pravilno korištenje tehnika medijacije naročito je važno i biće od koristi za sve one koji su dio stručnih timova ili koji rukovode stručnim timovima.

Tokom seminara posebna pažnja će biti posvećena praktičnom aspektu upravljanja konfliktima te kako usvojena znanja i vještine uspješno primjeniti u praktičnim poslovnim situacijama.


 

– SADRŽAJ –


Šta je konflikt i kako djeluje na radno okruženje?
Prepoznavanje ranih signala konflikta i uzroka koji dovode do konflikta
Tipovi crta ličnosti – kojem tipu pripadate
Kako prilagoditi komunikaciju različitim tipovima ličnosti?
Vrste konflikta
Stilovi i načini rješavanja konflikta
Snalaženje i taktično postupanje u situacijama kad ste verbalno napadnuti
Argumentovanje, uvjeravanje i verbalni uticaj na sagovornika
Medijacija i upravljanje konfliktima

 

Ljudi koji imaju ispravan odnos prema konfliktima prave razliku između svojih želja i sebe kao osobe. Ako ne prave tu razliku, kada neko odbije da im ispuni želju, oni odbijanje pogrešno tumače – odbacivanje kao osobe i kao ljudskog bića. Zato se na uvrede i reaguje odbrambenim prezirom. Tako konflikt želja postaje konflikt osoba.


 

PREDAVAČ –

 

Goran Ristić
dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznatog od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju ISCP (International Society for Coaching Psychology), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije. Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite gdje je radio na poslovima individualnog i grupnog savjetovanja i psihoterapije.


 

 

 

– RASPORED RADA –


07.10.2020.

Registracija učesnika
09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


08.10.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


09.10.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Program seminara baziran je na metodologiji poslovne psihologije i metoda koučinga u oblasti rješavanja problema, koje su usmjerene prema ostvarenju dugoročnih ciljeva organizacije, bilo da se radi o strateškom razvoju organizacije, razvoju liderskih vještina rukovodioca ili poslovnih i ličnih vještina zaposlenih.

Metodologija rada je bazirana na razvojnom programu koji je namijenjen kompanijama i organizacijama koje prepoznaju važnost ulaganja u razvoj zaposlenih i koje žele da kroz podsticanje zadovoljstva zaposlenih utiču na njihovu produktivnost pa samim tim i porast kompanijskog profita i poboljšanje organizacijske kulture.

 
  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  

 

 

 

 

 

– KOTIZACIJA –

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do    25.09.2020.
1 učesnik 330,00 KM
2 učesnika 315,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM
po učesniku

 

 
Za prijave poslije 25.09.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi:
370,00 KM

 


 Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

 
Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
Prezentacija – Priručnik, prilozi, testovi i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 


 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka/slike – PDF PROSPEKT) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 52,00 € –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 42,00 € –

Boravišna taxa 
po osobi/danu
– 1,15 € –

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, parking i WI-FI uključeni u cijenu.

 Napomene 

 

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

– PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU –
 Predračuna

ili

 Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 01.10.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +