fbpx

KANCELARIJSKO POSLOVANJE I TOK POSLOVNOG PROCESA U ELEKTRONSKOM I FIZIČKOM OBLIKU

AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA
September 2, 2020
RAZVOJ LIČNE ODGOVORNOSTI KOD ADMINISTRATIVNIH DJELATNIKA
September 2, 2020
Show all

KANCELARIJSKO POSLOVANJE I TOK POSLOVNOG PROCESA U ELEKTRONSKOM I FIZIČKOM OBLIKU

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

 


 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE I TOK POSLOVNOG PROCESA U ELEKTRONSKOM I FIZIČKOM OBLIKU

PRIMJENA IT METODA U SKLADU SA PROPISIMA

ORGANIZACIJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

EFIKASNOST POSLOVANJA U CJELINI

Beograd
18. – 20.11.2020.

HOTEL PALACE

 


 
 
 

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima u kancelarijskom i elektronskom poslovanju omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Primjena novih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja
Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom
Organizacija rada e-pisarnice za rad od kuće
Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta
Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko – arhivskog poslovanja
Tumačenje i primjena  propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko – arhivskog poslovanja
Osnovne i pomoćne evidencije, vrste i način vođenja u kancelarijsko – arhivskom poslovanju
Akti upravnog postupka – pojam i evidencije
Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije
Službena elektronska komunikacija uz primjenu relevantnih propisa
Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-Pisarnice (DMS) sa primjenom dobrih praksi
Upravni akti – pojam i vrste evidencija
Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog potpisa
Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

 

– KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA –

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora  odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja i uz obavljanje kancelarijskih poslova, od čega u velikoj mjeri zavisi njihov uspješan i pravilan rad.

Dobra organizacija unutrašnjeg poslovanja preduslov je za uspješno izvršavanje poslova, bez obavljanja kancelarijskih poslova ne mogu izvršiti svoje osnovne zadatke i poslove za koje su osnovane i zbog kojih postoje.

Značaj kancelarijskog poslovanja je u tome što obezbjeđuje efikasno i uredno poslovanje svih organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća. Elektronska pisarnica i elektronska komunikacija je nadopuna i nadogradnja dosadašnjeg poslovanja uz poboljšanje kvaliteta i ubrzanje poslovnih procesa.

 

 

Savladavanje naprednih alata za obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja uz praktične savjete na osnovu provjerene prakse. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku,  pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.


 

– SADRŽAJ –


 
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM OBLIKU

 

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova

 

Osnove kancelarijsko – arhivskog poslovanja
Propisi
Načela
Evidencije
Arhiviranje
 
Lista kategorija registraturne građe
Sačinjavanje i primjena
 
Uništavanje registraturne građe

 

Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
 
Arhivska knjiga
Svrha i značaj

 


 
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U ELEKTRONSKOM OBLIKU

 

e-Pisarnica
Upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
 
e-Pisarnica
Podrška za rad od kuće
 
e-Arhiva
Pohrana i čuvanje
 
e-Pošta
Službena komunikacija sa dokaznom valjanošću dokumenta
 
e-Potpis
Elektronski i cetrificirani elektronski potpis
Primjena
 
Pečat i faksimil
Ovlaštenja i odgovornosti
 
Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti
 
Prezentacija praktične primjene alata e-Pisarnice
DMS-Document Management System

 


 

PREDAVAČ –

 
Azemina
Hujdur-Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.


 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –

 

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

PREDAVAČ –

 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

 

 

– RASPORED RADA –


18.11.2020.

Registracija učesnika
09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


19.11.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


20.11.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja. Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 
  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  

 

 

 

 

 

– KOTIZACIJA –

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do    05.11.2020.
1 učesnik 330,00 KM
2 učesnika 315,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM
po učesniku
 
Za prijave poslije 05.11.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi:
370,00 KM

 


 Oslobođeno plaćanje PDV-a.

 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

 
Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
Prezentacija – Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 


 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka/slike – PDF PROSPEKT) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Beogradu u “HOTEL PALACE” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 57,00 € –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 47,00 € –


Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju. Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela. 1 vozilo 24 h – 16,00 €.


 


Napomene 
 

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

– PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU –
 Predračuna

ili

 Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 12.11.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +