fbpx
POSLOVNA KOMUNIKACIJA I NAPREDNE VJEŠTINE U ADMINISTRACIJI
September 2, 2020
KANCELARIJSKO POSLOVANJE I TOK POSLOVNOG PROCESA U ELEKTRONSKOM I FIZIČKOM OBLIKU
September 2, 2020
Show all

AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

REALIZACIJA UGOVORA I ŽALBENI POSTUPAK

ODGOVORNOST UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

RJEŠAVANJE PROBLEMA I KLJUČNE SMJERNICE

PRIMJENA U PRAKSI

Vlašić
04. – 06.11.2020.

HOTEL BLANCA Resort & Spa

 


 

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara
Podijelite Vaša iskustva sa drugima
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svima koji učestvuju u procesu javnih nabavki omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, osobama uključenim u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora, kao i za sve ostale zainteresovane.

 

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora
Usvojiti znanja kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
Upoznavanje sa instrumentima obezbjeđenja u realizaciji ugovora
Usvojiti znanja o praktičnim aspektima žalbenog postupka u javnim nabavkama  
Ovladati znanjima o ključnim smjernicama za suzbijanje korupcije u procesu javne nabavke
Pravilno provođenje pregovaračkog postupka u skladu sa ZJN
Usvojiti alate i tehnike kako reagovati u zahtjevnim i stresnim situacijama u javnim nabavkama

 

 

– KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA –

Organizacija će imati višestruke koristi od seminara, od sticanja novih znanja do kadrovskog jačanja, usvajanja novih vještina i efikasnijeg provođenja javnih nabavki. Nakon seminara organizacija će smanjiti greške koje su se dešavale u dosadašnjoj praksi te povećati konkurentnost na tržištu nabavki.

Učesnici seminara usvojit će nova iskustva vezano za način realizacije ugovora, steći dodatna znanja o javnim nabavkama, proširiti postojeća znanja i upoznati se sa praksom ostalih učesnika. Razmjena iskustava ima za cilj pronalaženje određenih rješenja ponuđača i ugovornih organa.

Fokus seminara će biti na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje ćemo praktične primjere učesnicima omogućiti da usvoje osnovna i napredna znanja, kao i da istraže načine kako da ih primjene u postupcima javnih nabavki.


 

– SADRŽAJ –


 
NAČIN REALIZACIJE I IZAZOVI KOD UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
ODGOVORNOST UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U PROCESU REALIZACIJE
KAŠNJENJA U REALIZACIJI UGOVORA I REALIZACIJA UGOVORNIH OBAVEZA
ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA
ODGOVORNOST UČESNIKA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
PROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE I OSNOVNE TAKTIKE ZA PREGOVARANJE
SITUACIJE KADA JE UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI NIŠTAVAN
primjeri iz prakse
KLJUČNE SMJERNICE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U PROCESU JAVNE NABAVKE

 


 

– PREDAVAČI –

 

Fuad Kozadra
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.

 


 

Tarik Rahić
dr. sci.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 

 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –


Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

– PREDAVAČ –

 

Alen Buljubašić
dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.


 

 

 

– RASPORED RADA –


04.11.2020.

Registracija učesnika
09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda


05.11.2020.

09:30 – 16:00 četvrtak


06.11.2020.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava.

Najveći dio je posvećen radionicama, individualnim i grupnim vježbama, praktičnim iskustvima i primjerima.

Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog rada.

 
  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  

 

 

 

 

 

– KOTIZACIJA –

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do    23.10.2020.
1 učesnik 330,00 KM
2 učesnika 315,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM
po učesniku
 
Za prijave poslije 23.10.2020. cijena kotizacije po učesniku iznosi:
370,00 KM

 


U cijenu nije uključen PDV.


 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

 
Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
Prezentacija – Priručnik, prilozi i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 


 

NAČIN PRIJAVE

Na zadnjoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka/slike – PDF PROSPEKT) nalazi se
+ PRIJAVNI OBRAZAC +

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a na info@kventum.ba

ili putem faksa +387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju
+ ONLINE REGISTRACIJA +


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH “HOTEL BLANCA Resort & Spa” po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 127,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 117,00 KM –

Boravišna taxa i osiguranje
po osobi/danu 3,51 KM –

 

 
Wellness centar (bazen, jacuzzi, saune) sa otvorenom terasom i parking uključeni u cijenu.


Napomene 
 

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

– PLAĆANJE SVIH NAŠIH USLUGA MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU –
 Predračuna

ili

 Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 29.10.2020.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 


ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera.  Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na seminar i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +