fbpx

REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE & UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM

REALIZOVAN INTERNI TRENING ZA ZAPOSLENIKE KOMPANIJE “BA SERVICES“
August 14, 2020
REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE
August 14, 2020
Show all

REALIZOVANI SEMINARI IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE & UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM

 

U periodu od 09. – 11.09.2020. godine u Neumu u hotelu SUNCE uspješno realizovani trodnevni interaktivni seminari

 

PROCESI UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

POPIS POSLOVNIH PROCESA
MAPE POSLOVNIH PROCESA
OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RIZIKA
REGISTAR RIZIKA

 

 

Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i konstruktivne diskusije:

 

 

 • Zakonski i podzakonski okvir FUK-a
 • Uvod u FUK – teorija i praksa
 • Najčešći problemi prilikom uvođenja FUK-a
 • Primjena COSO okvira za procjenu i uspostavu internih kontrola
 • Godišnje izvještavanje o internim kontrolama
 • Uspostavljanje i sprovođenje FUK-a u skladu sa propisima
 • Upute za izradu poslovnih procesa
                – popisi poslovnih procesa
                – mape poslovnih procesa
                – obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
                – registar rizika
 • Vježba i praktični prikaz popunjavanja obrazaca za FUK

 

Predavač za navedene oblasti bio je:

Boris Sesar
dipl. oec.
Certificirani trener za finansije i računovodstvo

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 


 

 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD OSNOVA DO EVROPSKE PRAKSE

ORGANIZACIJA RADA E-PISARNICE ZA RAD OD KUĆE
VRSTE TAJNI I ZAŠTITA U SKLADU SA STEPENOM TAJNOSTI
PEČAT I FAKSIMIL

 

 

Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i konstruktivne diskusije:

 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U FIZIČKOM OBLIKU

 • Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova
 • Osnove kancelarijsko – arhivskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Lista kategorija registraturne građe (sačinjavanje i primjena)
 • Uništavanje registraturne građe
 • Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
 • Arhivska knjiga – svrha i značaj

 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM U ELEKTRONSKOM OBLIKU

 • e-Pisarnica – upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
 • e-Pisarnica – podrška za rad od kuće
 • e-Arhiva – pohrana i čuvanje
 • e-Pošta – službena komunikacija sa dokaznom valjanošću dokumenta
 • e-Potpis – elektronski i cetrificirani elektronski potpis (primjena)
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti
 • Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti
 • Prezentacija praktične primjene alata e-Pisarnice (DMS-a)

 

Predavač za navedene oblasti bio je:

Azemina
Hujdur-Vrhovčić
Voditelj pisarnice 

 

Kompletan seminar bio je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije. Tokom seminara učesnici su sa predavačem prolazili sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.

Kroz realne i praktične primjere učesnicima je omogućeno da budu u mogućnosti jednostavnije i sveobuhvatnije prihvatiti kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

 


 

 

U petak 11.09.2020. realizovan je zajednički modul iz oblasti poslovne psihologije za učesnike sa oba seminara 

 

 
RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

 

Predavač za navedenu temu bio je:


Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog 

 

 

Osnovne karakteristike seminara bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanim seminarima i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 

 

 Vaš KVENTUM Tim

 

 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.