fbpx

REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE
August 14, 2020
REALIZOVAN SEMINAR SAVREMENI PRISTUP U RADU SA KLIJENTIMA
September 1, 2020
Show all

REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

U periodu od 23. – 25.09.2020. godine u Neumu u hotelu SUNCE uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

JAVNE NABAVKE

NOVOSTI I AKTUELNOSTI
PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST
PRIMJENA U PRAKSI
PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, konstruktivne diskusije i debate:

 

 • Značaj javnih nabavki
 • Dijagram toka – proces javne nabavke
 • Značaj internih akata UO o javnim nabavkama
 • Istraživanje tržišta i planiranje nabavke
 • Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Priprema tenderske dokumentacije – novosti i stavovi AJN BiH
 • Priprema ponude – kako odgovoriti na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
 • Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?
 • Pregled i ocjena ponuda (evaluacija)
 • E-aukcija (umanjenje pozicija nakon e-aukcije / stav AJN BiH)
 • Posebna tema – praćenje postupaka javnih nabavki
 • Realizacija ugovora

 

Predavač za navedene oblasti bio je:

Bojan Ždrale
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH

 
 • Instrumenti pravne zaštite
 • Načela postupka i supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku (ZUP-a)
 • Žalba kao pravni lijek
 • Postupak po žalbi
 • Postupak i ovlasti ugovornog tijela povodom žalbe
 • Postupak pred URŽ-om
 • Tri vida sudske zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Upravno sudska zaštita
 • Upravni spor (zaštita koju pruža upravni spor, sadržaj tužbe, način odlučivanja, ishod spora)
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva kroz grupni rad
 • Primjeri tužbi i odgovora na tužbu
 • Konačnost i obaveznost odluka u upravnom sporu (primjeri zahtjeva za donošenje odluke od strane suda)
 • Prekršajna i krivična odgovornost (greške pri primjeni instituta izuzeća od primjene odredbi ZJN BiH)

 

Predavač za navedene oblasti bila je:

Milica Pranjić
dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

 

 

 


Realizovan je i modul iz oblasti poslovne psihologije sa temom:

 

 • RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

 

Predavač za navedenu temu bio je:

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

 

 

 

Osnovne karakteristike seminara bile su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača prema programu rada, razmjena iskustva iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

 

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanom seminaru i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 

 

 Vaš KVENTUM Tim

 


 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.